Tỷ trọng trị giá tài nguyên dưới 51% mới được hoàn thuế

ty trong tri gia tai nguyen duoi 51 moi duoc hoan thue

Các doanh nghiệp ( Doanh Nghiệp ) Nghệ An xuất khẩu vật tư thiết kế xây dựng sang Lào phản ánh, Luật số 106 / năm nay / QH13 sửa đổi Luật Thuế GTGT có hiệu lực thực thi hiện hành ngày 1/7/2016. Tuy nhiên, đến tháng 10/2016, Doanh Nghiệp mới được tập huấn Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC phát hành ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Trong quy trình hoạt động giải trí trước đó, họ vẫn tuân thủ theo Luật Thuế GTGT và Thông tư hướng dẫn số 26/2015 / TT-BTC ngày 27/5/2015. Khi làm thủ tục tại Cục Thuế tỉnh để hoàn thuế GTGT, Cục Thuế vấn đáp phải thực thi theo Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC vận dụng cho cả năm năm nay. Các Doanh Nghiệp cho rằng, nhu yếu này là không hợp pháp, Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC vận dụng cho cả năm năm nay là xích míc về mốc thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của Luật số 106 / năm nay / QH13. Ngoài ra, theo Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC, những Doanh Nghiệp xuất khẩu đã kiểm tra hoàn thuế nhưng phải chờ đơn vị chức năng sản xuất loại sản phẩm có công văn vấn đáp ( về tỷ trọng giá trị tài nguyên trong giá tiền sản xuất loại sản phẩm … ) mới hoàn toàn có thể xử lý hoàn thuế được, bởi Doanh Nghiệp xuất khẩu mua mẫu sản phẩm của đại lý cấp 2. Nếu Doanh Nghiệp xuất khẩu bị chậm hoàn thuế hoặc không được hoàn thuế trong khi hàng đã bán sang Lào hoàn toàn có thể sẽ bị phá sản do vay nợ ngân hàng nhà nước, trả nợ người bán và những khoản ngân sách khác. Trả lời vướng mắc của Doanh Nghiệp, Bộ Tài chính cho biết : Luật số 106 / năm nay / QH13 lao lý đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT như sau : “ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành loại sản phẩm khác ; loại sản phẩm xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền mẫu sản phẩm trở lên ”. nhà nước đã phát hành Nghị định 100 / 20 l6 / NĐ-CP sửa đổi, bổ trợ Nghị định 209 / 2013 / NĐ-CP hướng dẫn thi hành lao lý này và tại điểm c, khoản 1, điều 1, Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC của Bộ Tài chính đã cụ thể hóa cụ thể. Trong đó, tài nguyên, khoáng sản được hiểu là tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước gồm khoáng sản sắt kẽm kim loại, khoáng sản không sắt kẽm kim loại, dầu thô, khí thiên nhiên, khí than. Việc xác lập tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và ngân sách nguồn năng lượng trên giá tiền được thực thi theo công thức “ tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và ngân sách nguồn năng lượng trên giá tiền sản xuất loại sản phẩm ”. Việc xác lập trị giá tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nguồn năng lượng và giá tiền mẫu sản phẩm địa thế căn cứ vào quyết toán năm trước ; trường hợp Doanh Nghiệp mới xây dựng chưa có báo cáo giải trình quyết toán năm trước thì địa thế căn cứ vào giải pháp góp vốn đầu tư. DN sản xuất mẫu sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản ( gồm có cả trực tiếp khai thác hoặc mua vào để chế biến ) có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền mẫu sản phẩm trở lên khi xuất khẩu thuộc đối tượng người dùng không chịu thuế GTGT. Trường hợp Doanh Nghiệp không xuất khẩu mà bán cho Doanh Nghiệp khác để xuất khẩu thì Doanh Nghiệp mua sản phẩm & hàng hóa này để xuất khẩu phải kê khai thuế GTGT như mẫu sản phẩm cùng loại do Doanh Nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo lao lý. Căn cứ Luật số 106 / năm nay / QH13, Nghị định số 100 / năm nay / NĐ-CP và Thông tư số 130 / năm nay / TT-BTC, Bộ Tài chính khẳng định chắc chắn, từ ngày 1/7/2016, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu vật tư kiến thiết xây dựng là mẫu sản phẩm được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn gốc trong nước thì phải tính tỷ suất tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng ngân sách nguồn năng lượng trên giá tiền sản xuất mẫu sản phẩm. Nếu mẫu sản phẩm xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với ngân sách nguồn năng lượng chiếm từ 51 % giá tiền sản xuất mẫu sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế GTGT, Doanh Nghiệp không được kê khai, khấu trừ và không được hoàn thuế GTGT. Nếu mẫu sản phẩm xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với ngân sách nguồn năng lượng dưới 51 % giá tiền sản xuất mẫu sản phẩm thì thuộc đối tượng người dùng chịu thuế GTGT, Doanh Nghiệp được kê khai, khấu trừ và được hoàn thuế GTGT theo pháp luật.

Lan Ngọc