Hà Nội thông qua các mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

TP.HN – Theo mức giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 vừa được trải qua, giá test nhanh là 16.400 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu đơn là 166.800 đồng. Đây là mức giá chưa gồm có sinh phẩm xét nghiệm không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế .
Chiều 8.12, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, 100 % đại biểu xuất hiện đống ý, HĐND thành phố đã trải qua tờ trình về giá dịch vụ giá xét nghiệm SARS-CoV-2 ( chưa gồm có sinh phẩm xét nghiệm ) không thuộc khoanh vùng phạm vi giao dịch thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế so với cơ sở khám khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP.Hà Nội .Theo đó, đối tượng người tiêu dùng vận dụng thuộc những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP.Hà Nội. Các trường hợp triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế, gồm có : Người chưa tham gia bảo hiểm y tế ; người có thẻ bảo hiểm y tế nhưng thực thi dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc khoanh vùng phạm vi giao dịch thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế ; Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả .Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Các trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 tự nguyện theo yêu cầu, xét nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp theo hợp đồng tại các cơ sở y tế công lập.  

Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội bằng mức giá quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 8.11.2021 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.  

Cụ thể, xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh là 16.400 đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag miễn dịch tự động/bán tự động là 38.500 đồng; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu đơn là 166.800 đồng;  

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR trong trường hợp lấy mẫu gộp, gồm : trường hợp gộp dưới hoặc bằng 5 que tại thực địa là 94.300 đồng ; trường hợp gộp 6-10 que tại thực địa là 76.000 đồng ; trường hợp gộp dưới hoặc bằng 5 mẫu tại phòng xét nghiệm là 139.300 đồng ; trường hợp gộp 6-10 mẫu tại phòng xét nghiệm là 122.500 đồng .Ngoài ra, mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 gồm có ngân sách trực tiếp và ngân sách tiền lương và sinh phẩm xét nghiệm trong trường hợp không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế so với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP TP.HN triển khai theo pháp luật tại Thông tư số 16/2021 / TT-BYT ngày 8.11.2021 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 .HĐND Thành phố giao Ủy Ban Nhân Dân Thành phố chỉ huy những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP TP. Hà Nội triển khai mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch của Quỹ bảo hiểm y tế theo pháp luật .