Sân bóng đá 7 người tiêu chuẩn VFF- Kích thước sân bóng

Sân bóng đá 7 người theo tiêu chuẩn VFF gồm có size và luật tranh tài sân 7 người .
Trong luật tranh tài bóng đá có pháp luật rõ về kích cỡ của sân bóng 7 người .

Sân bóng đá 7 người

kich-thuoc-san-bong-da-7-nguoi

Sân thi đấu 7 người có kích thước sân cỏ nhân tạo như hình vẽ

 • Đường biên dọc: 50m đến 75m
 • Đường biên ngang: 40m đến 55m

Đường thẳng song song và cách biên ngang 13 m, chạy suốt chiều ngang sân. Gọi là đường 13 m .

Các đường số lượng giới hạn đều không quá rộng hơn 12 cm .
Đường số lượng giới hạn nửa sân kẻ suốt theo chiều ngang và chia sân thành 2 phần bằng nhau .
Khu cầu môn
Khu phạt đền

Cột cờ góc

Cung phạt góc

san-bong-co-nhan-tao-7-nguoi

Cầu môn

Bóng thi đấu 7 người

Bóng dùng cho tranh tài 7 người được sử dụng tương ứng với độ tuổi của những cầu thủ
Thiếu niên dùng bóng số 4
Bóng số 4 có size :

Chu vi: Tối đa 66cm và tối thiểu 63,5cm.

Trọng lượng : Tối đa 390 gr và tối thiểu 350 gr .
Áp suất : 0,6 – 1,1 Kg / cm2

Số lượng cầu thủ

 1. Trong một trận đấu có 2 đội. Mỗi đội tối đa 7 người trong đó có 1 thủ môn.
 2. Lúc bắt đầu trận đấu, đội bóng phải có tối thiểu 6 người.
 3. Bất kể cầu thủ nào ở tuyến trên cũng có thể thay đổi vị trí với thủ môn nhưng phải thực hiện khi bóng ngoài cuộc và thông báo cho trọng tài biết.
 4. Quy định về thay thế cầu thủ:
 5. Mỗi trận đấu, đội bóng được phép đăng ký tối đa 7 cầu thủ dự bị.
 6. Trong một trận đấu, đội bóng được phép thay thế 7 cầu thủ dự bị không kể vị trí và thời gian. Cầu thủ đã thay ra không được phép trở lại sân thi đấu nữa.
 7. Muốn thay thế cầu thủ phải thông báo với trọng tài và chỉ được thực hiện lúc bóng ngoài cuộc, tại đường giới hạn nửa sân cắt đường biên dọc.
 8. Cầu thủ dự bị chỉ được vào sân khi cầu thủ được thay đã ra khỏi sân và khi bước vào sân mới trở thành cầu thủ chính thức.

Cách xử phạt

 1. Trận đấu vẫn tiếp tục nếu có cầu thủ vi phạm mục (3). Tuy nhiên khi bóng ngoài cuộc, lập tức các cầu thủ vi phạm sẽ bị cảnh cáo.
 2. Nếu cầu thủ dự bị vào sân không có phép của trọng tài, trận đấu phải dừng lại. Cầu thủ đó sẽ bị cảnh cáo và được mời ra khỏi sân hoặc truất quyền thi đấu tuỳ theo trường hợp. Trận đấu được tiếp tục lại bằng quả “thả bóng chạm đất” tại điểm có bóng khi trận đấu phải dừng lại. Nhưng nếu trong khu vực cầu môn thì quả “thả bóng chạm đất” sẽ được thực hiện tại điểm trên vạch khu cầu môn song song với đường biên ngang nơi gần vị trí bóng dừng nhất.
 3. Những vi phạm khác về điều luật này, cầu thủ sẽ bị cảnh cáo và nếu trọng tài dừng trận đấu để cảnh cáo thì trận đấu được tiếp tục lại bằng quả phạt trực tiếp đội có cầu thủ phạm lỗi tại chỗ bóng dừng và lưu ý những quy định được đề cập trong Luật XIII.
 4. Nếu Điều lệ của giải quy định phải trao danh sách đăng ký của cầu thủ dự bị cho trọng tài trước khi trận đấu bắt đầu, đội nào vi phạm sẽ không được quyền thay thế cầu thủ dự bị.

Những quyết định thi hành Luật.

 1. Trận đấu phải dừng ngay khi có đội bóng không còn đủ 4 cầu thủ.
 2. Cầu thủ bị truất quyền thi đấu sau khi trận đấu đã bắt đầu thì không được quyền thay thế cầu thủ dự bị.