Lafchemco xây dựng giải pháp công nghệ giảm chi phí xử lý môi trường

TCCTĐề tài “Xây dựng các giải pháp công nghệ xử lý axít H2SiF6 dây chuyền sản xuất supe phốt phát nhằm giảm chi phí xử lý môi trường” được Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Lafchemco) triển khai vào thực tế sản xuất đã mang lại hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường.

Áp dụng công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý H2SiF6 do Liên Xô cũ chuyển giao, kể từ năm 1962 đến nay Công ty đã sử dụng muối NaCl để phản ứng với axit H2SiF6 tạo ra muối trừ sâu công nghiệp Na2SiF6 dùng cho 1 số ít ngành công nghiệp khác. Nhược điểm của công nghệ tiên tiến này là giá tiền muối Na2SiF6 cao mà giá cả rất thấp do khó tiêu thụ, giải quyết và xử lý nước thải tốn kém ngân sách nhưng vẫn không đạt theo pháp luật QCVN 40 : 2011 / BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dù Công ty phải ngân sách gần 30 tỷ đồng / năm .

Để giải quyết triệt để vấn đề cấp bách về môi trường, Nhóm tác giả đã đề xuất triển khai đề tài: “Xây dựng các giải pháp công nghệ xử lý axít H2SiF6 dây chuyền sản xuất supe phốt phát nhằm giảm chi phí xử lý môi trường”.

lafchemco
Hệ thống máy nghiền bi ướt, nghiền và phản ứng giữa quặng apatit loại 2 và axít H2SiF6

Sau khi triển khai nghiên cứu và thử nghiệm, thực nghiệm thành công, Công ty đã lựa chọn được phương án tối ưu xử lý nước thải sản xuất supe lân là: Thay đổi công nghệ không sản xuất Na2SiF6 (trừ sâu công nghiệp). Xử lý trực tiếp dung dịch axít H2SiF6 12% hấp thụ được của quá trình sản xuất supe lân (khoảng 120 tấn/ngày/2 dây chuyền sản xuất supe) bằng cách dùng quặng apatit loại 2 vụn của dây chuyền lân nung chảy phản ứng với dung dịch axit H2SiF6 tạo ra hỗn hợp bán thành phẩm supe.

Đầu năm 2017 Công ty đã ĐK và bảo vệ thành công xuất sắc quy trình tiến độ cơ sở và được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giao thực thi trách nhiệm khoa học và công nghệ tiên tiến đề tài cấp Tập đoàn mã số 11RD / HĐ-HCVN. Ngày 9/11/2017, Hội đồng khoa học gồm có những nhà khoa học, chuyên viên về sản xuất phân bón, chuyên viên hóa học đã tổ chức triển khai nhìn nhận, nghiệm thu sát hoạch. Kết quả, hội đồng nghiệm thu xếp Đề tài vào loại xuất sắc. Đề tài đã phân phối được tính mới và tính phát minh sáng tạo, đơn cử :

Tính mới: Giải pháp nghiên cứu và thực hiện là hoàn toàn mới ở Việt Nam và thế giới.

Tính sáng tạo: Đề tài đã tạo ra công nghệ mới trong xử lý axit H2SiF6, tìm được nguồn nguyên liệu hợp lý với công nghệ là quặng apatit loại II vụn, sản phẩm của quá trình này là bán thành phẩm supe sử dụng cho công nghệ sản xuất phân bón (không tạo ra chất thải), thay thế quặng apatit tuyển để trung hòa supe tươi trong sản xuất supe lân. Hiện Đề tài đã được Công ty triển khai vào thực tế sản xuất.

Hiệu quả kinh tế:

– Do không phải đóng bánh quặng loại II vụn kích thước < 25 mm tại Dây chuyền lân nung chảy để tái sử dụng nguyên liệu nên giảm được chi phí là 11,42 tỷ đồng/năm.

 – Do không sản xuất trừ sâu công nghiệp (Na2SiF6) nên giảm được chi phí là 28,27 tỷ đồng/năm (chênh lệch giữa giá bán thấp do khó tiêu thụ và giá thành sản xuất cao).

– Do không còn xả nước thải ra môi trường nên giảm được phí xả thải 0,36 tỷ đồng/năm.

– Giảm ngân sách do dùng bán thành phẩm supe thay thế sửa chữa cho quặng apatit tuyển để trung hòa supe lân trong kho ủ như sau : Lượng quặng apatit tuyển trước đây sử dụng để trung hòa supe lân tươi là : 120 tấn / ngày x 340 ngày = 40.800 tấn / năm .
Giá thành quặng nguyên khai loại II có giá thành thấp hơn quặng tuyển 385.415 đồng / tấn ( quặng tuyển : 1.265.513 đồng / tấn, quặng nguyên khai loại II : 880.098 đồng / tấn ) .

 Số tiền tiết kiệm từ việc sử dụng quặng nguyên khai loại II thay thế cho quặng tuyển là: 40.800 tấn x 385.415 đồng/tấn = 15.724.930.000 đồng  15,72 tỷ đồng.

 Tổng số tiền làm lợi khi áp dụng đề tài trong một năm là 15,72 + 11,42 + 28,27 + 0,36  =  55,77 tỷ đồng/năm.

Hiệu quả kỹ thuật, xã hội và môi trường:

– Chất lượng sản phẩm supe lân khi trung hòa supe lân tươi bằng bán thành phẩm supe đạt Tiêu chuẩn cơ sở công bố của Công ty và tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Quản lý phân bón.

– Cải thiện được nhiều điều kiện kèm theo lao động cho người công nhân do đã dừng sản xuất muối trừ sâu công nghiệp Na2SiF6 và giải quyết và xử lý trung hòa nước thải của quy trình sản xuất này .
– Giải quyết triệt để về môi trường tự nhiên : Không phát sinh nước thải tại 02 dây chuyền sản xuất sản xuất supe lân ra thiên nhiên và môi trường, đồng thời không tạo ra chất thải mới. Thành công của đề tài này đã góp thêm phần hoàn thành xong tiềm năng tuần hoàn được 100 % nước thải sản xuất trong toàn Công ty, không xả nước thải sản xuất ra thiên nhiên và môi trường, tạo điều kiện kèm theo cho Công ty tiến hành xác nhận mạng lưới hệ thống quản trị môi trường tự nhiên và kiến thiết xây dựng, vận dụng mạng lưới hệ thống quản trị môi trường tự nhiên ISO 14001 nhằm mục đích tăng trưởng vững chắc .
– Tiết kiệm quặng apatit tuyển và quặng apatit nguyên khai loại I, lúc bấy giờ trữ lượng còn rất ít. Sử dụng được tài nguyên của quốc gia do lúc bấy giờ quặng apatit nguyên khai loại II trữ lượng còn rất nhiều .
Công trình Xây dựng những giải pháp công nghệ tiên tiến giải quyết và xử lý axít H2SiF6 dây chuyền sản xuất sản xuất supe phốt phát nhằm mục đích giảm ngân sách giải quyết và xử lý môi trường tự nhiên đã đạt giải Nhất phần thưởng phát minh sáng tạo khoa học công nghệ tiên tiến Nước Ta ( VIFOTEC ) năm 2017 nghành Công nghệ nhằm mục đích ứng phó với đổi khác khí hậu, bảo vệ thiên nhiên và môi trường và sử dụng hài hòa và hợp lý tài nguyên. Đồng thời, khu công trình cũng đã đoạt Huy chương Bạc phần thưởng quốc tế về KHCN tại Nước Hàn năm 2018 .

Nhóm tác giả Đề tài:

1 – KS. Phạm Quang Tuyến – Tổng Giám đốc Công ty .
2 – KS. Văn Khắc Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty .
3 – KS. Nguyễn Thành Công – Phó Tổng Giám đốc Công ty .
4 – KS. Vũ Xuân Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty .
5 – KS. Trần Đại Nghĩa – Trưởng phòng Kỹ thuật, An toàn và Môi trường .
6 – KS. Quản Viết Bính – Phó trưởng phòng Kỹ thuật, An toàn và Môi trường .
7 – KS. Bùi Văn Chiến – Trưởng phòng Cơ điện .

          8- KS. Dương Văn Đắc – Giám đốc Xí nghiệp Supe 2.

9 – KS. Phạm Văn Thọ – Giám đốc Xí nghiệp Supe 1 .
10 – KS. Hoàng Văn Thịnh – Trưởng phòng Nghiên cứu mẫu sản phẩm mới .
11 – KS. Vũ Văn Thức – Chuyên viên phòng Kỹ thuật, An toàn và Môi trường .