Hà Nội tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 | Phường Đông Mai

Ngày 3/5, quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký phát hành Công điện số 06 / CĐ-UBND về tạm dừng các hoạt động giải trí không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa phận thành phố Hà Nội .

Ktra phong dich 2021 1.jpg

Lực lượng chức năng phường Mộ Lao kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các quán ăn trên địa bàn phường.

Công điện nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời hạn vừa mới qua, đặc biệt quan trọng thành phố đã ghi nhận các ca mắc ngoài hội đồng, có lịch trình chuyển dời phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Quán triệt niềm tin chỉ huy của Thủ tướng nhà nước tại Công điện số 570 / CĐ-TTg ngày 2/5/2021 về việc kiểm soát và chấn chỉnh, nâng cao hiệu suất cao công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19, để kịp thời ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát, triển khai có hiệu suất cao các giải pháp phòng, chống dịch, quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố nhu yếu :

Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 570/CĐ-TTg trên địa bàn, trong đơn vị quản lý; tham mưu, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Các đơn vị chức năng liên tục thực thi nghiêm các Công điện : Số 03 / CĐ-UBND ngày 27/4/2021, số 04 / CĐ-UBND ngày 29-4-2021 và số 05 / CĐ-UBND ngày 2/5/2021 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố .

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu từ 17h ngày 3/5/2021, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới của UBND thành phố.

Đối với nhà hàng quán ăn ăn, uống Giao hàng trong nhà, nhu yếu thực thi công tác làm việc vệ sinh khử khuẩn, triển khai giãn cách tối thiểu 1 m giữa người với người hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà ; trường hợp không cung ứng không thiếu về công tác làm việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhu yếu tạm dừng hoạt động giải trí cho đến khi bảo vệ công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19 .
quản trị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhu yếu Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố ; quản trị Ủy Ban Nhân Dân các Q., huyện, thị xã trang nghiêm thực thi Công điện này .