#1 Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Doanh Nghiệp | Tư Vấn 24/7

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Cùng với sự hội nhập quốc tế sâu rộng tại Việt Nam, thị trường mở rộng và môi trường pháp lý thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây đã tạo ra nhiều cơ hội, cạnh tranh khốc liệt cũng như những thử thách cho hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh như vậy, để tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp đã chú trọng việc sử dụng dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp /Tư vấn pháp lý doanh nghiệp/ Tư vấn pháp luật kinh doanh/ Tư vấn luật doanh nghiệp từ các hãng luật.

1. Cơ sở pháp lý của dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý kinh doanh/ Tư vấn luật doanh nghiệp

 • Bộ luật Dân sự 2015;
 • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung 2017;
 • Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
 • Luật Trọng tài thương mại 2010;
 • Luật Khiếu nại 2011;
 • Luật xử lý vi phạm hành chính;
 • Luật Tố tụng hành chính 2015;
 • Luật Luật sư 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Thương mại 2005;
 • Bộ Luật Lao động 2019;
 • Luật Cạnh tranh 2018;
 • Luật phá sản 2014;
 • Các văn bản pháp luật về thuế;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành: Luật Đất đai, Luật Nhà ở; Luật Xây dựng; Luật Kiến trúc; Luật Đấu thầu; Luật các tổ chức tín dụng; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Hải quan…
 • Các Điều ước quốc tế : Các cam kết gia nhập WTO, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Hiệp định thương mại song phương, Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế…
 • Các tập quán thương mại quốc tế (Incoterms 2000, 2010; UCP 600…).

2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc của Tư vấn pháp luật doanh nghiệp /  Tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn luật doanh nghiệp

a. Khái niệm của Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Để hiểu thế nào là Tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp tất cả chúng ta cần hiểu khái niệm chung về Tư vấn pháp lý .

Tư vấn pháp luật là một trong những dịch vụ pháp lý và hoạt động nghề nghiệp chủ yếu của luật sư. Theo điều Điều 4 Luật Luật sư 2006 “Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác”.

tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Tại Điều 28 Luật Luật sư định nghĩa khái niệm “Tư vấn pháp luật“: Là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ.

Mặc dù chưa có định nghĩa chính xác về Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, nhưng từ khái niệm trên chúng ta có thể hiểu Khái niệm “Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp”:

 • Là hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư đối với doanh nghiệp, liên quan đến việc thành lập, quản lý điều hành nội bộ, hoạt động kinh doanh và giải thể doanh nghiệp. 
 • Bao gồm việc luật sư giải đáp, hướng dẫn ứng xử, đưa ra ý kiến giúp doanh nghiệp hoạt động theo hành lang pháp lý và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong kinh doanh, như soạn thảo văn bản; Tư vấn hợp đồng; Tư vấn thủ tục hành chính; Tư vấn quản trị nội bộ; Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại… 

b. Đặc điểm của Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật được thực hiện bởi luật sư. Luật sư là người có bằng cử nhân luật, được đào tạo nghiệp vụ và được Bộ Tư Pháp cấp Chứng chỉ hành nghề, là người có trình độ chuyên môn và kỹ năng để thực hiện việc tư vấn một cách cẩn trọng, chi tiết phù hợp các quy định của pháp luật.
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là dịch vụ pháp lý đa dạng, bao gồm:
  • Luật sư hướng dẫn cho doanh nghiệp để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình dưới dạng hỏi đáp
  • Luật sư đưa ra ý kiến pháp lý (nhận định, đánh giá) đối với yêu cầu tư vấn của doanh nghiệp
  • Luật sư soạn thảo các văn bản theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp là một lĩnh vực tư vấn sâu rộng dành cho khách hàng là các doanh nghiệp (cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh), kể cả hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp có liên quan đến nhiều lĩnh vực, các ngành luật, các chế định luật, các quy định pháp luật, bao gồm việc thành lập doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đối với mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh và đối với các ngành nghề mà pháp luật không cấm.
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp không chỉ liên quan đến Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật Đầu tư, mà còn cần vận dụng và áp dụng các quy định tại Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Lao động, Luật Phá sản, Luật Cạnh tranh, các văn bản pháp luật về thuế, cũng như luật chuyên ngành ( Luật đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật chứng khoán…). Ngoài ra, trong quá trình tư vấn pháp luật doanh nghiệp cũng cần áp dụng các Điều ước quốc tế (các cam kết gia nhập WTO, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các Hiệp định thương mại song phương hoặc đa phương), Tập quán thương mại quốc tế (Incoterms 2000, 2010; UCP 600…).

c. Vai trò của Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn luật doanh nghiệp

 • Giải đáp pháp luật: giúp doanh nghiệp “hiểu luật” – hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình, những gì doanh nghiệp được làm và không được làm;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp ứng xử, đảm bảo đúng quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh;
 • Dự liệu và phòng tránh rủi ro pháp lý;
 • Tiết kiệm nguồn nhân lực và giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong trường hợp có tranh chấp (với đối tác, khách hàng), kiện tụng, khiếu nại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự…

d. Nguyên tắc của tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

Khi tư vấn pháp lý doanh nghiệp, luật sư cần tuân thủ những nguyên tắc sau :

 • Nguyên tắc tuân thủ pháp luật: Tại Điều 5 và Điều 21 Luật Luật sư 2006 quy định về nguyên tắc hành nghề của luật sư là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; luật sư có nghĩa vụ sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích: Luật sư không được tư vấn cho các doanh nghiệp có mâu thuẫn về lợi ích.
 • Nguyên tắc bảo mật thông tin: Theo Điều 9 Luật Luật sư 2006, luật sư phải giữ bí mật thông tin khách hàng.
 • Nguyên tắc trung thực, khách quan: “Trung thực” đòi hỏi luật sư phải trung thực về năng lực của mình với khách hàng, về chi phí, công sức mà luật sư đã bỏ ra để tính thù lao. “Khách quan” đòi hỏi luật sư phải tôn trọng sự thật khách quan trong quá trình tư vấn.
 • Trong quá trình tư vấn cho doanh nghiệp, luật sư phải tuân thủ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp.

tư vấn pháp luật doanh nghiệp

3. Nội dung Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp là gì?

Ngay từ khi xây dựng, doanh nghiệp luôn gặp phải những yếu tố pháp lý kinh doanh thương mại từ những quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Đó là quan hệ với những thành viên góp vốn, những cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Nhân viên, người lao động, công đoàn, người mua, nhà sản xuất, đối tác chiến lược, cơ quan quản trị nhà nước …
Tùy từng mô hình, quy mô doanh nghiệp, nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí cũng như những phát sinh trong quá sản xuất kinh doanh thương mại mà mỗi doanh nghiệp có những nhu yếu tư vấn pháp lý riêng, tương thích với quá trình tăng trưởng của mình .

Dưới đây là những nội dung chính Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp/ Tư vấn pháp luật kinh doanh mà đa số các doanh nghiệp đều quan tâm.

a. Tư vấn luật doanh nghiệp – Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp:
  • Tư vấn các Loại hình doanh nghiệp
  • Tư vấn Điều kiện thành lập doanh nghiệp
  • Tư vấn Tên doanh nghiệp,
  • Tư vấn Địa điểm trụ sở chính
  • Tư vấn Ngành nghề kinh doanh,
  • Tư vấn Vốn điều lệ, định giá tài sản góp vốn…
  • Tư vấn Chức danh và điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật
  • Tư vấn Hình thức và sử dụng con dấu doanh nghiệp…
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp:
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty cổ phần
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty hợp danh
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập hộ kinh doanh
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty liên doanh
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh công ty
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty
  • Hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh…
 • Tư vấn các công việc doanh nghiệp cần làm sau khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

b. Tư vấn luật doanh nghiệp – Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Tư vấn Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
 • Tư vấn Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn Thay đổi trụ sở chính của công ty
 • Tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Tư vấn Thay đổi tên công ty
 • Tư vấn  Thay đổi cơ cấu góp vốn, thành viên góp vốn do chuyển nhượng vốn góp, cổ phần
 • Tư vấn Thay đổi thông tin thành viên, cổ đông công ty
 • Tư vấn Thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Tư vấn Thay đổi, cập nhật số điện thoại, email hoặc website của doanh nghiệp…

>>> Xem thêm: Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

c. Tư vấn luật doanh nghiệp – Tái cấu trúc doanh nghiệp

 • Tư vấn Chia, tách doanh nghiệp
 • Tư vấn Sáp nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn Hợp nhất doanh nghiệp
 • Tư vấn Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Tư vấn Tạm ngừng kinh doanh
 • Tư vấn Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Tư vấn Giải thể doanh nghiệp
 • Tư vấn Phá sản doanh nghiệp
 • Tư vấn Mua bán doanh nghiệp (M&A)

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

d. Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

 • Rà soát hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
 • Tư vấn cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
 • Tư vấn phân bổ quyền lực và cơ chế phối hợp giữa chủ sở hữu và ban điều hành doanh nghiệp
 • Tư vấn hệ thống văn bản mẫu, quy chế nội bộ doanh nghiệp
 • Tư vấn nguyên tắc hoạt động và trình tự, thủ tục ban hành văn bản hoặc các quyết định quản lý của doanh nghiệp
 • Tư vấn kiểm soát rủi ro các giao dịch lớn và giao dịch dễ phát sinh tư lợi
 • Tư vấn kiểm soát tuân thủ pháp luật…

e. Tư vấn luật đầu tư – Tư vấn đầu tư nước ngoài

 • Tư vấn các quy định về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài
 • Tư vấn các hình thức đầu tư
 • Tư vấn ưu đãi đầu tư
 • Tư vấn khuyến khích đầu tư
 • Tư vấn bảo đảm đầu tư
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Dịch vụ xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài
 • Tư vấn chuyển nhượng vốn đầu tư
 • Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư…

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

f. Tư vấn Luật Thương mại – Tư vấn Thương mại quốc tế

Tư vấn Luật thương mại: 

 • Tư vấn các nguyên tắc trong hoạt động thương mại
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng dịch vụ
 • Tư vấn các hoạt động thương mại, phân tích rủi ro pháp lý và đề xuất các giải pháp cụ thể, bao gồm:
  • Tư vấn Mua bán hàng hoá
  • Tư vấn Cung ứng dịch vụ
  • Tư vấn Xúc tiến thương mại
  • Tư vấn thủ tục Thông báo, đăng ký khuyến mại
  • Tư vấn Trung gian thương mại
  • Tư vấn Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
  • Tư vấn Đấu giá hàng hóa
  • Tư vấn về Dịch vụ giám định
  • Tư vấn Nhượng quyền thương mại…

Tư vấn Thương mại quốc tế:

 • Tư vấn đặc điểm, vai trò của thương mại quốc tế
 • Tư vấn thương mại quốc tế về hàng hóa
 • Tư vấn thương mại quốc tế về dịch vụ
 • Tư vấn về các rào cản trong hoạt động ngoại thương (Hàng rào thuế quan, hàng rào phí thuế quan)
 • Tư vấn các rủi ro pháp lý trong ngoại thương quốc tế
 • Tư vấn các điều khoản, ý nghĩa, điều kiện của Incoterm 2010, 2020
 • Tư vấn Công ước Viên về mua bán hàng hóa quốc tế
 • Tư vấn nghị định về thương mại và dịch vụ trong WTO (GATS)
 • Tư vấn Nghị định thương mại tự do Việt Nam với các nước…

g. Tư vấn pháp luật hợp đồng/ Tư vấn hợp đồng

 • Tư vấn các quy định về hình thức và nội dung hợp đồng:
  • Tư vấn về điều kiện để hợp đồng có hiệu lực
  • Tư vấn hình thức và nội dung Hợp đồng dân sự
  • Tư vấn hình thức và nội dung Hợp đồng lao động
  • Tư vấn hình thức và nội dung Hợp đồng kinh doanh thương mại (thường gọi “Hợp đồng kinh tế”).
  • Tư vấn, phân tích rủi ro pháp lý và đưa ra các giải pháp đối với từng loại hợp đồng kinh doanh thương mại:
   • Hợp đồng mua bán hàng hoá trong nước
   • Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế
   • Hợp đồng phân phối hàng hóa
   • Hợp đồng đại lý
   • Hợp đồng gia công
   • Hợp đồng đấu thầu hàng hóa, dịch vụ
   • Hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa
   • Hợp đồng nhượng quyền thương mại
   • Hợp đồng hợp tác kinh doanh
   • Hợp đồng cung cấp dịch vụ…
 • Tư vấn xây dựng “Quy chế hợp đồng” để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp
 • Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng mẫu: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế (hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh, hợp đồng đại lý, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh…)
 • Tư vấn rà soát hợp đồng
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng
 • Tư vấn thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung hợp đồng khi các điều kiện thực hiện hợp đồng thay đổi cơ bản
 • Tư vấn áp dụng điều khoản bất khả kháng
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng:
  • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng
   • Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật
   • Nguyên tắc tự thỏa thuận giải quyết tranh chấp
   • Nguyên tắc thiện chí và trung thực khi xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên
   • Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng
   • Cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng trong WTO
  • Tư vấn áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hợp đồng:
   • Buộc thực hiện đúng hợp đồng
   • Phạt vi phạm
   • Buộc bồi thường thiệt hại
   • Tạm ngừng thực hiện hợp đồng
   • Đình chỉ thực hiện hợp đồng
   • Huỷ bỏ hợp đồng
  • Tư vấn Cách thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, bao gồm:
   • Thương lượng giữa các bên
   • Hòa giải tranh chấp với sự tham gia của bên trung gian
   • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài
  • Tư vấn Ngăn ngừa tranh chấp hợp đồng

tư vấn pháp luật doanh nghiệp

h. Tư vấn Luật lao động – Tư vấn Luật việc làm – Tư vấn Luật an toàn, vệ sinh lao động

 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
 • Tư vấn soạn thảo và đăng ký nội quy lao động
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán thỏa ước lao động tập thể
 • Tư vấn hợp đồng lao động:
  • Tư vấn soạn thảo hợp đồng lao động
  • Tư vấn rà soát hợp đồng lao động
  • Tư vấn ký kết
  • Tư vấn chấm dứt, tạm dừng hợp đồng lao động
  • Tư vấn thanh lý hợp đồng lao động
 • Tư vấn về khen thưởng và kỷ luật lao động
 • Tư vấn về lao động nữ; trợ cấp thôi việc, mất việc, thất nghiệp
 • Tư vấn an toàn lao động
 • Tư vấn vệ sinh lao động
 • Tư vấn thuê lại lao động
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động…

>>> Xem thêm: Tư vấn luật lao động 

i. Tư vấn pháp luật thuế

 • Tư vấn đăng ký mã số thuế
 • Tư vấn kê khai thuế
 • Tư vấn thủ tục nộp thuế
 • Tư vấn quy định về kê khai thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế
 • Tư vấn sử dụng hóa đơn (hóa đơn điện tử), chứng từ kế toán
 • Tư vấn Luật thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của doanh nghiệp
 • Tư vấn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Tư vấn Luật thuế giá trị gia tăng
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài: Văn phòng đại diện, chi nhánh, nhà thầu, công ty nước ngoài tại Việt Nam.
 • Tư vấn nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, chuyển nhượng tài sản (đất đai), mua bán công ty
 • Tư vấn các quy định về thuế trong hoạt động chia tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết
 • Tư vấn về nghĩa vụ thuế khi giải thể cho doanh nghiệp
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân theo các thời kỳ
 • Tư ván ưu đãi đầu tư về thuế cho doanh nghiệp
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp
 • Tư vấn điều kiện, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, xuất khẩu
 • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế
 • Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế…

tư vấn pháp luật doanh nghiệp

k. Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn các quy định về quyền sở hữu trí tuệ (quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền tác giả)
 • Đăng ký bảo hộ logo
 • Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
 • Đăng ký bản quyền tác giả
 • Đăng ký nhượng quyền thương mại, bản quyền tác giả
 • Đăng ký mã số mã vạch
 • Tư vấn nhượng quyền thương mại, chuyển quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả…
 • Tư vấn định giá thương hiệu
 • Tư vấn xử lý hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ:
  • Tư vấn các biện pháp doanh nghiệp “tự bảo vệ mình” để ngăn ngừa tranh chấp sở hữu trí tuệ
  • Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp dân sự
  • Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệbằng biện pháp hành chính
  • Xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự

l. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp – Dịch vụ xin giấy phép con

 • Tư vấn về các ngành nghề khi đi vào hoạt động phải có giấy phép con
 • Tư vấn về điều kiện  xin cấp Giấy phép con
 • Tư vấn về những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong việc xin giấy phép con
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin cấp các loại giấy phép con phổ biến:
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép an ninh trật tự
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép lưu hành thực phẩm chức năng – mỹ phẩm
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép xây dựng
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép quảng cáo
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép lao động (cho người nước ngoài)
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép trung tâm ngoại ngữ – tin học
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép dạy nghề cơ sở
  • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép thành lập trường mầm non…

>>> Xem thêm: Dịch vụ giấy phép con

m. Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp – Tư vấn giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp:
  • Tranh chấp về lựa chọn người đại diện theo pháp luật
  • Tranh chấp về quyền kiểm soát, quản lý công ty
  • Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên công ty
  • Tranh chấp liên quan đến tiến độ, phương thức, định giá tài sản liên quan đến góp vốn
  • Tranh chấp liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp
  • Tranh chấp về quyền lợi liên quan đến các Quyết định, quy chế của công ty
  • Các tranh chấp khác liên quan quyền lợi của các thành viên, cổ đông công ty…
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, bao gồm:
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp thỏa ước lao động tập thể
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp về kỷ luật lao động
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp chế độ chính sách lao động (lương, bảo hiểm, trợ cấp…)
 • Tư vấn Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại (thường gọi “tranh chấp kinh tế):
  • Tư vấn các nguyên nhân phát sinh tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Tư vấn các tranh chấp kinh doanh thương mại phổ biến
  • Tư vấn các biện pháp ngăn ngừa tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Tư vấn các cách thức giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại phù hợp với từng vụ việc
  • Tư vấn các chế tài xử lý vi phạm trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thương lượng
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hòa giải
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án, trọng tài
  • Tư vấn lập phương án giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Nhận định về tình trạng pháp lý của vụ việc liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Đánh giá về những điểm yếu, điểm mạnh, rủi ro pháp lý của khách hàng trong từng vụ việc tranh chấp kinh doanh thương mại
  • Tư vấn về thủ tục mời luật sư bào chữa, luật sư bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp tại tòa án, trung tâm trọng tài
  • Tư vấn về trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế: thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể khởi kiện
  • Tư vấn hồ sơ khởi kiện vụ án kinh tế
  • Tư vấn về án phí, lệ phí
  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án kinh tế nói chung, tại phiên tòa nói riêng
  • Tư vấn về việc cử người đại diện của doanh nghiệp tham gia tố tụng
  • Hướng dẫn thu thập chứng cứ, tài liệu
  • Tư vấn kiểm tra, đánh giá chứng cứ để trình trước tòa án, trung tâm trọng tài
  • Lên kế hoạch đàm phán giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải
  • Soạn các loại văn bản thỏa thuận với đối phương (nếu hòa giải thành)
  • Tư vấn luận cứ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp tại phiên tòa
  • Tư vấn các công việc doanh nghiệp cần làm giai đoạn thi hành án…

>>> Xem thêm: Dịch vụ thuê luật sư khởi kiện, khiếu nại, tố cáo

n. Tư vấn luật thường xuyên – Luật sư riêng cho doanh nghiệp

 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật
 • Xây dựng các bộ mẫu hợp đồng lao động và hợp đồng kinh tế
 • Giải đáp, tư vấn các quy định của pháp luật, hướng dẫn ứng xử và đưa ra các giải pháp pháp lý theo yêu cầu của khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh, bao gồm:
  • Tư vấn luật Doanh nghiệp;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ Đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn quy định về Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhật);
  • Tư vấn luật Đầu tư;
  • Tư vấn trình tự, thủ tục, hồ sơ Đăng ký đầu tư;
  • Tư vấn Soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động và hợp đồng kinh doanh thương mại (hợp đồng kinh tế)
  • Tư vấn Quản trị doanh nghiệp (luật sư nội bộ);
  • Tư vấn pháp luật Kinh doanh – Đầu tư;
  • Tư vấn luật Thương mại;
  • Tư vấn luật Xây dựng;
  • Tư vấn luật Đấu thầu;
  • Tư vấn pháp luật về Thuế;
  • Tư vấn các quy định về Xử phạt hành chính;
  • Tư vấn luật Đất đai, Luật nhà ở;
  • Tư vấn pháp luật Lao động và việc làm;
  • Tư vấn luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp; luật Bảo hiểm y tế, luật Kinh doanh bảo hiểm
  • Tư vấn luật các tổ chức tín dụng
  • Tư vấn luật Chứng khoán…

>>> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên

4. Các hình thức Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp là gì?

Có nhiều hình thức tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tùy thuộc nhu yếu, quy mô, năng lực kinh tế tài chính của người mua cũng như năng lực cung ứng dịch vụ pháp lý của hãng luật .
Dưới đây là những hình thức tư vấn pháp lý doanh nghiệp thông dụng .

a. Tư vấn pháp luật bằng văn bản (bao gồm văn bản giấy và văn bản điện tử qua email…):

 • Cách này phù hợp với khách hàng cần tìm hiểu sự việc một cách kỹ lưỡng đối với vấn đề pháp lý quan trọng
 • Khách hàng cần biết các căn cứ pháp lý và lập luận logic của luật sư
 • Khách hàng không chỉ cho bản thân mà cho các đối tượng khác như cổ đông, thành viên góp vốn, nhân viên, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp…

b. Tư vấn pháp luật bằng lời nói (trực tiếp hoặc qua điện thoại, video) hoặc qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí:

 • Cách này phù hợp với khách hàng ở xa, muốn tiếp kiệm chi phí đi lại
 • Khách hàng muốn nhận được giải đáp pháp luật tức thì
 • Các vấn đề pháp lý cần tư vấn thường đơn giản hoặc giá trị giao dịch không lớn
 • Khách hàng tự trả tiền cước cho nhà mạng (trường hợp khách hàng gọi đến Tổng đài pháp luật miễn phí).

Tư vấn pháp luật trực tiếp giữa luật sư và khách hàng:

 • Địa điểm tư vấn có thể là văn phòng hãng luật hoặc trụ sở doanh nghiệp của khách hàng.
 • Khách hàng thường lựa chọn cách tư vấn pháp luật này đối với các vấn đề pháp lý quan trọng cần trao đổi trực tiếp với luật sư
 • Để gặp luật sư phù hợp, thông thường khách hàng cần đặt lịch hẹn trước

Tư vấn pháp luật theo vụ việc:

 • Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn cho doanh nghiệp đối với từng vụ việc cụ thể
 • Thông thường các bên ký hợp đồng dịch vụ pháp lý riêng biệt cho từng vụ việc
 • Áp dụng cho cả doanh nghiệp chưa có nhân viên/bộ phận pháp chế hoặc có những cần ý kiến luật sư đối với các vụ việc tương đối phức tạp hoặc liên quan đến tố tụng, khiếu kiện hành chính hoặc pháp luật hình sự…

Tư vấn pháp luật thường xuyên:

  • Thông qua hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp luật theo tháng/năm giữa Công ty luật và khách hàng
  • Phí tư vấn theo các gói dịch vụ hoặc theo giờ tư vấn của luật sư
  • Thường áp dụng cho các doanh nghiệp chưa có nhân viên/bộ phận pháp chế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

>>> Xem thêm: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Những lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần biết!

tư vấn pháp luật doanh nghiệp

5. Cách lựa chọn Công ty luật cung cấp dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp phù hợp?

 • Không nên nghĩ công ty luật nào cũng giống nhau. Đối với dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp không phải công ty luật nào cũng làm tốt được.
  • Mỗi công ty luật được thành lập và hoạt động bởi các luật sư. Nhưng mỗi luật sư có thể chỉ am hiểu một hoặc vài lĩnh vực khác nhau. Có luật sư biết rất nhiều lĩnh vực, nhưng chưa hẳn đã “am hiểu” các lĩnh vực đó.
   Có công ty luật chuyên về thủ tục hành chính, giấy phép con
  • Có công ty luật chuyên về đăng ký kinh doanh và/hoặc đăng ký đầu tư
  • Có công ty luật chuyên về đất đai, hôn nhân và gia đình
  • Có công ty luật chuyên về sở hữu trí tuệ
  • Có công ty luật chuyên về về tranh tụng, giải quyết tranh chấp dân sự hoặc tranh chấp kinh doanh…
  • Có công ty luật chuyên sâu cả về tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp và cá nhân, đăng ký kinh doanh và đăng ký đầu tư, vừa giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình
 • Cần tìm công ty luật phù hợp nhất với mình, với ngành nghề mà mình đang sản xuất kinh doanh. Thông thường những công ty luật chuyên về tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, luật lao động, pháp luật thuế… và có dịch vụ giải quyết tranh chấp trong kinh doanh – tham gia tố tụng sẽ phù hợp với đại đa số khách hàng doanh nghiệp. Bởi:
  • Các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, lao động, thuế…  thì hầu như doanh nghiệp nào cũng liên quan.
  • Khi doanh nghiệp có phát sinh các tranh chấp nội bộ, tranh chấp với người lao động hoặc tranh chấp kinh tế, bị xử phạt hành… thì kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng của công ty luật sẽ rất hữu ích cho doanh nghiệp.
 • Cần tìm hiểu kỹ công ty luật trước khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ tư vấn pháp lý kinh doanh. Các công việc cần tìm hiểu bao gồm:
  • Kinh nghiệm hoạt động của hãng luật
  • Lĩnh vực dịch vụ pháp lý
  • Các tệp khách hàng doanh nghiệp của họ

6. Dịch vụ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp của Công ty luật Thái An

Công ty Luật Thái An là hãng luật chuyên cung ứng dịch vụ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp. Chúng tôi tập trung chuyên sâu tương hỗ người mua là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế trên địa phận thủ đô hà nội Thành Phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những khu công nghiệp và những tỉnh, thành phố khác trên toàn nước .

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Giá dịch vụ cho các hình thức Tư vấn pháp luật doanh nghiệp/ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp tại Công ty luật Thái An

Tại Công ty luật Thái An vận dụng những mức giá dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp / Tư vấn pháp lý doanh nghiệp như sau .

Giá dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí

 • Để được tư vấn kịp thời khách hàng chỉ cần gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí, mà không cần đặt lịch hẹn trước với luật sư
 • Khách hàng chỉ phải trả cước viễn thông trả cho nhà mạng với mức 8.000 đ/phút
 • Luật sư tư vấn hoàn toàn miễn phí: Khách hàng không phải trả phí tư vấn cho luật sư hoặc hãng luật

>>> Gọi ngay Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí!

Giá dịch vụ Tư vấn pháp luật trực tiếp giữa luật sư và khách hàng

 • Khách hàng cần đặt lịch tư vấn trước
 • Công ty luật Thái An cử luật sư phù hợp theo yêu cầu dịch vụ để làm việc trực tiếp cho khách hàng tại văn phòng
 • Phí tư vấn tính theo giờ: 1.000.000 – 2.000.000 vnđ/giờ tính từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc phiên tư vấn.

Giá dịch vụ tư vấn pháp luật bằng văn bản

 • Khách hàng gửi yêu cầu tư vấn bằng văn bản
 • Một nhóm gồm các luật sư và chuyên viên pháp lý sẽ cùng  nghiên cứu vụ việc, các văn bản luật liên quan để đưa ra văn bản tư vấn đầy đủ nhất
 • Giá dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của vụ việc, từ 3.000.000 vnđ /01 văn bản tư vấn
 • Có thể tư vấn bằng văn bản song ngữ (dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)

Giá dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên 

 • Với Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên (dịch vụ “Luật sư nội bộ”) doanh nghiệp được luật sư tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh
 • Khi sử dụng dịch vụ này, khách hàng hoàn toàn an tâm giao về vấn đề pháp lý doanh nghiệp
 • Gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên bao gồm gói cơ bản (basic), gói thông thường (regular) và gói nâng cao (professional), nhằm đáp ứng tất cả các yêu của doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tùy vào nhu cầu thực tế, Công ty Luật Thái An sẵn sàng xây dựng gói dịch vụ luật sư doanh nghiệp cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp.

>>> Xem ngay: Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên 

Giá dịch vụ Tư vấn pháp luật đối với vụ việc tranh chấp/kiện tụng/khiếu kiện

Để thuận tiện cho người mua, Công ty luật Thái An tách một gói dịch vụ thành 2 quá trình .

 • Luật sư tư vấn pháp lý tiến trình tiền tố tụng
  • Tư vấn những pháp luật của pháp lý có tương quan vu việc ;
  • Nghiên cứu hồ sơ vụ việc
  • Phân tích, nhìn nhận sơ bộ vấn đề ;
  • Tìm địa thế căn cứ pháp lý, hướng dẫn người mua tích lũy chứng cứ có lợi ;
  • Tư vấn về lựa chọn cách xử lý tranh chấp, kiện tụng …
 • Luật sư tham gia thương lượng, hòa giải với đối tác chiến lược của người mua ( nguyên đơn, bị đơn ) ;
  • Soạn thảo hồ sơ, đơn từ khởi kiện trong trường hợp người mua lựa chọn phương pháp khởi kiện ;
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bào chữa / bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho người mua ;
  • Tham gia tố tụng với tư cách đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền cho người mua .

>>> Xem ngay: BẢNG GIÁ THUÊ LUẬT SƯ KHỞI KIỆN, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Cách báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Công ty luật Thái An báo phí dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp / làm giá dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp dựa trên những thông tin chi tiết cụ thể về vấn đề và nhu yếu của người mua .
Để được làm giá dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Quý khách sung sướng :

>>> Gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>>> Yêu cầu dịch vụ qua chat trên website https://hanoittfc.com.vn/

>>> Gửi thư điện tử theo địa chỉ [email protected]

Tại sao khách hàng doanh nghiệp lựa chọn Công ty luật Thái An?

 • Công ty luật Thái An được thành lập từ năm 2007 chuyên tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp kinh doanh
 • Với 03 văn phòng tại thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên hãng luật sẵn sàng hỗ trợ khách hàng kịp thời
 • Các luật sư giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản tại các trường đại học luật danh tiếng ở Việt Nam và nước ngoài
 • Có đội ngũ luật sư cộng sự thu hồi nợ cho khách hàng doanh nghiệp
 • Lĩnh vực dịch vụ pháp lý đa dạng: Từ tư vấn pháp luật, đại diện theo ủy quyền đến giải quyết tranh chấp kinh doanh, tham gia tranh tụng dân sự, hình sự, lao động, hành chính, kinh tế…
 • Việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty luật Thái An giúp khách hàng:
  • Tuân thủ pháp luật
  • Phòng ngừa rủi ro pháp lý
  • Kịp thời giải quyết tranh chấp nội bộ, tranh chấp kinh doanh
  • Giảm chi phí, tăng doanh thu
  • An tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh
  • Tiết kiệm tới 20% phí dịch vụ pháp lý

Công ty Luật Thái An tự hào là đơn vị TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP/ TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP uy tín, chất lượng. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, năng động chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Hiện tại Công ty Luật Thái An có 03 văn phòng tại thủ đô Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh – thành phố Thái Nguyên sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

>>>>> Gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP để được hỗ trợ kịp thời!