Phú Thọ: Hạ Hòa đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Người dân đến thực hiện các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hiền Lương được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyếnNgười dân đến thực hiện các TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Hiền Lương được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyếnTriển khai triển khai dịch vụ công trực tuyến nói riêng và kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại điện tử nói chung, huyện Hạ Hòa đã phát hành những kế hoạch, công văn về ứng dụng công nghệ thông tin ( CNTT ) trong hoạt động giải trí của cơ quan Nhà nước trên địa phận huyện ; tăng cường tiến hành dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ; kiểm soát và chấn chỉnh việc thực thi mạng lưới hệ thống “ một cửa ” điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến …Cùng với đó, huyện phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan tổ chức triển khai tập huấn ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến, nhập thông tin, nộp báo cáo giải trình lên mạng lưới hệ thống thông tin vương quốc. UBND huyện giao văn phòng HĐND, Ủy Ban Nhân Dân huyện phối hợp với những phòng, đơn vị chức năng xây dựng Tổ công tác làm việc trực tiếp xuống những xã hướng dẫn cho cán bộ tại bộ phận “ một cửa ” tiếp đón, xử lý những khó khăn vất vả, vướng mắc trong quy trình xử lý thủ tục hành chính ( TTHC ) của dân cư, doanh nghiệp trên mạng lưới hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử của tỉnh. Từ đó, số lượng hồ sơ trực tuyến tại những xã, thị xã và bộ phận đảm nhiệm và trả hiệu quả theo chính sách “ một cửa ” huyện tăng lên rõ ràng .Đến bộ tiếp đón và trả tác dụng Ủy Ban Nhân Dân huyện, cán bộ công chức ở đây luôn nhiệt tình hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, tra cứu thông tin về dịch vụ công trực tuyến, tương hỗ người dân triển khai TTHC, hướng dẫn lập thông tin tài khoản và những bước triển khai dịch vụ công trực tuyến. Anh Phùng Thế Tài – Trưởng bộ phận tiếp đón và trả hiệu quả Ủy Ban Nhân Dân huyện cho biết : Hiện nay có 113 TTHC thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân huyện được cung ứng dịch vụ công ở mức độ 3, 51 TTHC được phân phối ở dịch vụ công mức độ 4. Các nghành nghề dịch vụ công dân thường sử dụng dịch vụ công trực tuyến là đất đai ; tư pháp ; lao động, thương bệnh binh và xã hội …

Trong 6 tháng đầu năm, hệ thống “một cửa”của huyện đã tiếp nhận và trả kết quả 6.409 hồ sơ (không tính hồ sơ lĩnh vực BHXH), đáng chú ý, nhờ các giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến nên số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đã tăng từ 3% trong quý I lên gần 50% trong quý II. Riêng tháng 6/2021, huyện Hạ Hòa có 76,44% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đứng thứ ba trong tỉnh. 100% các phòng, đơn vị có thủ tục hành chính mức độ 3, 4 đã hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến. Một số phòng, ban có tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến cao như: Tài chính – Kế hoạch có 50% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến; Lao động, Thương binh và Xã hội gần 40%…

Đối với mạng lưới hệ thống “ một cửa ” điện tử cấp xã, trong quý II có 11,15 % số hồ sơ đảm nhiệm trực tuyến, tăng gần 10 % so với quý I. Một số địa phương có số lượng đảm nhiệm hồ sơ trực tuyến đạt trên 15 % là thị xã Hạ Hòa, xã Vĩnh Chân, Hà Lương, Gia Điền, Bằng Giã .Công chức văn phòng thống kê, đảm nhiệm bộ phận một cửa Ủy Ban Nhân Dân xã Hiền Lương, Đào Lê Hoa cho biết : Khi người dân trong xã đến thực thi những TTHC tại bộ phận một cửa, chúng tôi sẽ tư vấn, tuyên truyền để người dân hiểu được quyền lợi của dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn, tương hỗ người dân triển khai, đặc biệt quan trọng tập trung chuyên sâu hướng tới tăng nhanh tuyên truyền, hoạt động những công dân trẻ tạo thông tin tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tăng cường thiết kế xây dựng chính quyền sở tại điện tử. Trong tháng 7/2021 đã có 21 % số hồ sơ đảm nhiệm trực tuyến .Thời gian tới, huyện Hạ Hòa liên tục góp vốn đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT, tăng nhanh tuyên truyền, tương hỗ người dân triển khai dịch vụ công trực tuyến, liên tục tiến hành xác nhận điện tử tại cấp xã. Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, so với cấp huyện phấn đấu có tối thiểu 35 % hồ sơ đảm nhiệm trực tuyến trở lên, so với cấp xã, tối thiểu 15 % hồ sơ tiếp đón trực tuyến, góp thêm phần kiến thiết xây dựng chính quyền sở tại điện tử trên địa phận huyện. / .

Source: https://hanoittfc.com.vn
Category: Dịch Vụ