Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 1

Giải quyết hồ sơ kịp thời, nhanh gọn, đúng hạn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An là đơn vị chức năng hành chính đặc trưng thường trực Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An. Là đầu mối tập trung chuyên sâu để những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và một số ít cơ quan Trung ương tổ chức triển khai theo ngành dọc đóng trên địa phận tỉnh sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đến triển khai việc tiếp đón, hướng dẫn, xử lý hoặc phối hợp xử lý hồ sơ và trả tác dụng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính ( TTHC ) cho cá thể, tổ chức triển khai. Đồng thời, hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc xử lý TTHC cho tổ chức triển khai, cá thể theo pháp luật ; tham gia đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm mục đích cải cách TTHC, văn minh hóa nền hành chính, trong đó tập trung chuyên sâu đơn giản hóa TTHC và tăng nhanh ứng dụng CNTT nhằm mục đích tin học hóa những thanh toán giao dịch hành chính trong xử lý TTHC và phân phối những dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm.

Sau gần 01 năm đi vào vận hành, hoạt động, Trung tâm đã phát huy cao hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân nhanh gọn, kịp thời, chính xác, nhiều vướng mắc trong việc giải quyết TTHC đã từng bước được tháo gỡ. Trung tâm đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành cấp tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm.

Đồng thời, tăng cường công tác làm việc tuyên truyền, hướng dẫn, tương hỗ tổ chức triển khai, cá thể nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích và đã phát huy được hiệu suất cao. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và trả tác dụng TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích ngày càng tăng. Tình trạng chậm xử lý hồ sơ đã từng bước được khắc phục, tỷ suất hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn của hầu hết những Sở, ban, ngành được cải tổ rõ ràng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại địa phương, Trung tâm liên tục duy trì những giải pháp phòng chống dịch như : thực thi tuân thủ nguyên tắc 5K, đo thân nhiệt, khai báo y tế khi đến thao tác tại Trung tâm qua tờ khai, ứng dụng Bluezone, Ncovi ; triển khai tráng lệ những pháp luật về phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn bảo vệ thông suốt những hoạt động giải trí tiếp đón, xử lý và trả tác dụng thủ tục hành chính tại Trung tâm. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tương hỗ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đạt hiệu suất cao cao, tỷ suất hồ sơ nộp trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tăng mạnh so với những tháng đầu năm ( đạt 32,9 % ).

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 2

Phát huy hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo an toàn trong đại dịch

Theo báo cáo giải trình của Trung tâm, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, triển khai Quyết định số 3000 / QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Nghệ An về việc chuyển triển khai cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 / CT-TTg của Thủ tướng nhà nước ngày 31/3/2020 trên địa phận thành phố Vinh.

Trung tâm đã tiến hành sắp xếp, phân công lực lượng, phương tiện đi lại thao tác hài hòa và hợp lý, hạn chế tối đa số cán bộ, công chức, viên chức đến thao tác trực tiếp tại Trung tâm nhằm mục đích thực thi giãn cách xã hội nhưng vẫn bảo vệ công tác làm việc tiếp đón hồ sơ ý kiến đề nghị xử lý TTHC cho tổ chức triển khai, cá thể không bị gián đoạn. Trong tháng 07/2021, Trung tâm đã đảm nhiệm 10.640 hồ sơ ; đã xử lý 7.957 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn là 7.940 hồ sơ ( chiếm 99,78 % ) ; Số hồ sơ nộp trực tuyến : 2.493 hồ sơ, đạt 32,9 % ; Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 1.426 lượt, gồm có dịch vụ nộp và trả tác dụng tại nhà. Trong đó, Sở LĐTB&XH xử lý 813 hồ sơ ( 99,85 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Bảo hiểm xã hội tỉnh xử lý 1587 hồ sơ ( 100 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Sở Tư pháp xử lý 1.318 hồ sơ ( 100 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Sở Công Thương xử lý 1.633 hồ sơ ( 100 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) … Trong tháng 08/2021, Trung tâm đã đảm nhiệm 14.364 hồ sơ, đã được xử lý 11.448 hồ sơ ; xử lý đúng hạn, trước hạn : 11.333 hồ sơ ( tỷ suất 99 % ) ; Hồ sơ đang trong thời hạn xử lý : 2.916 hồ sơ. Số hồ sơ được tiếp đón qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là : 2.598 hồ sơ, tỷ suất 21,93 %. Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích : 2.962 lượt. Trong đó, một số ít đơn vị chức năng có số hồ sơ đảm nhiệm trực tuyến nhiều như : Sở Công Thương xử lý 1.362 hồ sơ ( đạt 100 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Sở Giao thông Vận tải xử lý 3.385 hồ sơ ( đạt 99,86 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Sở Tư pháp xử lý 2.501 hồ sơ ( đạt 99,95 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý 500 hồ sơ ( đạt 99,56 % hồ sơ trước và đúng hạn ) …

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An: Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ảnh 3

Trong tháng 09/2021 (tính từ 15/8 đến 15/9), Trung tâm tiếp nhận 6.753 hồ sơ, trong đó số hồ sơ kỳ trước chuyển sang 2.410 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 4.696 hồ sơ, trong đó hồ sơ đúng hạn: 4.658 hồ sơ, chiếm 99,19%; số hồ sơ nộp trực tuyến: 1.887 hồ sơ, đạt 43,45%. Số lượt sử dụng dịch vụ bưu chính công ích: 1.036 lượt.

Một số đơn vị chức năng đã xử lý TTHC đạt hiệu quả cao như : Sở Giao thông Vận tải xử lý 1.958 ( 99,62 hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn ) ; Sở Công Thương 1.240 ( đạt 100 % hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn ) ; Sở Tư pháp xử lý 626 ( đạt 99,78 % hồ sơ trả trước và đúng hạn ) … Ông Nguyễn Đình Mỹ – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết : Trung tâm đã đề xuất những Sở, ban, ngành tiến hành bàn giao hiệu quả xử lý TTHC so với một số ít thủ tục hành chính chưa triển khai trả hiệu quả tại Trung tâm để trả tác dụng tại Trung tâm nhằm mục đích bảo vệ tính thống nhất, đồng nhất và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho công tác làm việc quản trị, theo dõi, giám sát. Các Sở, ban ngành có tương quan cần tăng cường phối hợp để kiến thiết xây dựng Trung tâm ngày càng chuyên nghiệp, tân tiến hơn ; tăng nhanh tuyên truyền về hoạt động giải trí của Trung tâm để tổ chức triển khai, cá thể ngày càng tiếp cận nhiều hơn nữa những dịch vụ Trung tâm đã tiến hành phân phối. Ngoài ra, cần tăng cường công tác làm việc tiếp thị quảng cáo, tích hợp, cung ứng và sử dụng dịch trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh để tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho tổ chức triển khai, cá thể khi có nhu yếu xử lý TTHC.