Đồng Nai đẩy mạnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp dùng dịch vụ công trực tuyến

Theo đại diện thay mặt Sở TT&TT Đồng Nai, trong năm 2022, Sở sẽ liên tục tập trung chuyên sâu tăng nhanh cung ứng cũng như khai thác, sử dụng hiệu suất cao những dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ congdvc.dongnai.gov.vn. Cụ thể, với vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác làm việc kiến thiết xây dựng và tiến hành kế hoạch phân phối 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức độ 4 của những cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai, thời hạn tới, Sở TT&TT Đồng Nai sẽ liên tục phối hợp Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc những cơ quan, đơn vị chức năng, địa phương thanh tra rà soát, chuẩn hóa so với những dịch vụ công chưa đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức độ 4 của ngành, nghành, địa phương quản trị theo pháp luật của Văn phòng nhà nước hướng dẫn về nhiệm vụ trấn áp thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, trong năm nay, Sở TT&TT sẽ đề xuất kiến nghị, tham mưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê duyệt, công bố bổ trợ những dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức độ 4 để nâng cao số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 so với bộ thủ tục hành chính của tỉnh.

Đồng Nai đẩy mạnh hướng dẫn người dân, doanh nghiệp dùng dịch vụ công trực tuyến ảnh 1
Đồng Nai đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4. (Ảnh minh họa)

Cũng theo Sở TT&TT Đồng Nai, đến hết năm 2021, cùng với các bộ, tỉnh khác, Đồng Nai đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tính đến ngày 31/12/2021, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đồng Nai đã cung cấp 896 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Bên cạnh đó, trong quy trình thực thi, Sở TT&TT Đồng Nai đều định kỳ hàng tháng báo cáo giải trình tác dụng tiến hành phân phối dịch vụ công trực tuyến gửi Bộ TT&TT qua Hệ thống thông tin nhìn nhận và xếp hạng quy đổi số tại địa chỉ dti.gov.vn.

Trong Chương trình chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt hồi đầu năm 2021, địa phương này đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh sẽ được xác thực điện tử. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt trên 60%; trên 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính.

Theo thống kê, trên khoanh vùng phạm vi toàn nước, chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, việc phân phối dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã có bước tăng trưởng vượt bậc, từ tỷ suất 10,76 % tính đến cuối năm 2019 lên đạt 30,86 % trong năm 2020 và đạt 96 %, tiệm cận với tiềm năng đưa 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên phân phối trực tuyến mức 4 vào cuối năm 2021.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ TT&TT, mặc dù đã cơ bản hoàn thành một chỉ tiêu quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử là đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên cung cấp trực tuyến mức 4, song các bộ, ngành, địa phương thời gian tới vẫn cần đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công trực tuyến, thể hiện ở 2 chỉ tiêu: Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến. Hai chỉ tiêu này của toàn quốc hiện còn thấp.

“ Trong năm 2022, tất cả chúng ta cần cố gắng nỗ lực nâng cao tỷ suất dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và đặc biệt quan trọng là tỷ suất hồ sơ được giải quyết và xử lý trực tuyến. Có như vậy dịch vụ công trực tuyến mới thực sự thiết thực, đi vào đời sống ”, đại diện thay mặt Bộ TT&TT nhấn mạnh vấn đề.

Theo ICTNews

Nguồn : https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/dong-nai-day-manh-huong-dan-nguoi-dan-doanh-nghiep-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-402821.html