Bắc Giang – Đưa dịch vụ công trực tuyến vào giảng dạy cho học sinh trung học

Với hình thức tổ chức triển khai giảng dạy nội dung dịch vụ công trực tuyến trong chương trình ngoại khóa hoặc hoạt động giải trí tập thể, đối tượng người tiêu dùng Sở tập trung chuyên sâu tiến hành trong năm học này so với toàn bộ học viên lớp 9, 10, 11, 12 đang học tại những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh xong trước ngày 22/11/2021 và liên tục tiến hành, duy trì thực thi trong thời hạn còn lại của năm học. Trong những năm học tiếp theo sẽ tổ chức triển khai giảng dạy so với tổng thể học viên trung học tại những cơ sở giáo dục trên địa phận tỉnh .

Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy nội dung dịch vụ công trực tuyến trong chương trình ngoại khóa hoặc hoạt động tập thể; phân công giáo viên giảng dạy; tổ chức thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, cha mẹ học sinh về việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng Internet.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang

Các đối tượng người dùng học viên trung học phổ thông và học viên cuối cấp trung học cơ sở là đối tượng người tiêu dùng sẵn sàng chuẩn bị ra trường, sẽ trực tiếp tham gia xử lý những thủ tục hành chính. Ngoài ra, những đối tượng người tiêu dùng học viên cuối cấp, đặc biệt quan trọng là học viên cấp trung học phổ thông sẽ là đối tượng người tiêu dùng tích cực tuyên truyền, tương hỗ cha mẹ tham gia xử lý những thủ tục hành chính, nâng cao tỉ lệ xử lý thủ tục hành chính trực tuyến của tỉnh. Việc xử lý thủ tục hành chính trực tuyến sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện tối đa cho công dân, khi ĐK, giảm thời hạn gửi và nhận hồ sơ ; tăng tính công khai minh bạch, minh bạch của những cơ quan phân phối dịch vụ, tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực lao động, cắt giảm những ngân sách đi lại, văn phòng phẩm, nhân công, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu của người được giao trách nhiệm đảm nhiệm và xử lý thủ tục hành chính. Đây cũng được xem là ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm tay nghề quan trọng giúp cho ngành giáo dục thực thi tốt trách nhiệm cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của dân cư, tổ chức triển khai với hoạt động giải trí của ngành .

N.V.N