Nguyên tắc hoạt động – CLB Thiện Nguyện Tanpopo

CÂU LẠC BỘ THIỆN NGUYỆN TANPOPO

* * * * *

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

Thành Phố Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2017

NỘI QUY, QUY CHẾ

Hoạt động Câu lạc bộ Thiện Nguyện Tanpopo

*******

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ.

 • Câu lạc bộ Thiện Nguyện Tanpopo là CLB tổ chức các buổi hoạt động từ thiện để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống. Nơi để tập trung những con người khác nhau về tuổi tác, địa vị, công việc nhưng cùng chung một tấm lòng yêu thương, mong muốn chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
 • Tên gọi: Câu lạc bộ Thiện Nguyện Tanpopo.
 • Slogan: Để gió cuốn đi.
 • Hình thức hoạt động: Tổ chức có buổi từ thiện. Tổ chức các buổi giao lưu, hoạt động gây quỹ.
 • Địa chỉ: Nam Cao, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

         

Điều 2: Tôn chỉ – Mục đích:

 • Tôn chỉ: Tâm Thiện – Nhiệt Thành – Dân Chủ – Công Khai.

+ Tâm Thiện : Yêu thương san sẻ, giúp sức những thực trạng khó khăn vất vả, những người không như mong muốn trong đời sống bằng cả tấm lòng. Giúp đỡ, yêu thương những thành viên trong CLB khi gặp khó khăn vất vả, cần sự trợ giúp .
+ Nhiệt Thành : Hoạt động năng nổ, nhiệt tình với ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm lớn nhất. Tất cả mọi người sẽ thao tác với niềm tin tự giác cao. Không đuồng đẩy nghĩa vụ và trách nhiệm, sai “ xin lỗi ”, nhận sự trợ giúp “ cảm ơn ” .
+ Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, CLB hoạt động giải trí công khai minh bạch, dân chủ nhưng thao tác trên ý thức tôn trọng, yêu thương, giúp sức nhau .

 • Mục đích:

+ Giúp đỡ nhưng thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả. Đặc biệt trẻ nhỏ, người già neo đơn .
+ Hướng đến tương lai : “ Không cho cá mà cho cần câu ” .
+ Tạo môi trường tự nhiên hoạt động giải trí năng động, trang nghiêm, để từng thành viên ngày càng tăng trưởng về nhân cách trong thao tác và ứng xử. Các thành viên yêu thương, đoàn kết, gắn bó giúp sức lẫn nhau trong mọi mặt .
+ Hướng tới thiết kế xây dựng CLB chất lượng, hạn chế về số lượng lớn nhưng không hiệu suất cao .

 

Chương II

THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 3: Thành hội viên chính thức.

 1. Điều kiện:
 • Không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, đảm bảo quyền công dân.
 • Khi đăng ký tham gia sẽ có 1 tháng đánh giá, xem xét thông qua việc tham gia các hoạt động CLB
 1. Nghĩa vụ:
 • Nhiệt tình tham gia hoạt động trong câu lạc bộ, đưa ra những ý tưởng hoạt động để CLB ngày càng phát triển.
 • Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ với tinh thần trách nhiệm cao.
 • Tuân thủ mọi quy định, quy chế của câu lạc bộ.
 • Đóng hội phí tham gia câu lạc bộ:

+ Hội viên là học viên, sinh viên : 20.000 VNĐ / 1 tháng .
+ Hội viên là những người đã đi làm : 30.000 VNĐ / 1 tháng .
+ Hội phí này dùng cho mục tiêu giao lưu những thành viên CLB, sinh nhật, thăm đau ốm cho hội viên .
+ Đóng hội phí : Theo từng quý .

 • Khi vắng hoặc đến trễ trong các hoạt động phải báo cáo rõ ràng.
 • Nếu thành viên không tham gia đủ 25% khối lượng hoạt động (Họp, gây quỹ…) của CLB trong 2 tháng thì sẽ bị khai trừ khỏi CLB (Đối với thành viên mới phải tham gia ít nhất ⅔ hoạt động do CLB tổ chức) trừ trường hợp vắng có xin phép và lí do rõ ràng.
 • Trong quá trình hoạt động luôn đề cao ý thức bảo vệ uy tín của câu lạc bộ, tuân thủ sự sắp xếp của ban chủ nhiệm, không được phát ngôn tùy tiện, không nói tục, chửi bậy. Nghiêm cấm các hành vi: gây chia rẻ, mất đoàn kết nội bộ. Tuân thủ sự bố trí của CLB.
 1. Quyền lợi:

Tất cả những thành viên câu lạc bộ đều có quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm như nhau :

 • Được tham gia các hoạt động của CLB: bàn bạc, trao đổi, đề xuất các vấn đề về xây dựng và phát triển câu lạc bộ.
 • Thành viên khi gặp khó khăn đều sẽ được tất cả các thành viên khác trong CLB giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần.
 • Tham gia môi trường có tác phong làm việc nghiêm túc để từng thành viên tự tiến bộ hơn về nhân cách, trở thành con người có ích hơn cho xã hội.
 • Khi tham gia các buổi thiện nguyện vùng sâu, vùng xa sẽ được hỗ trợ toàn bộ về ăn uống (Trích từ nguồn gây quỹ). Anh em có điều kiện có thể đóng góp thêm vào hỗ trợ kinh phí ăn uống.
 • Sẽ tổ chức giao lưu đá bóng hằng tuần để nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết.

Điều 4: Thành viên danh dự.

 1. Điều kiện:
 • Là những thành viên không thường trực nhưng có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của CLB.
 • Những Mạnh Thường Quân, công ty, cơ quan đồng hành và ủng hộ các hoạt động CLB.
 • Những thành viên từng hoạt động tại CLB nhưng vì điều kiện nên phải đi làm xa.
 1. Quyền lợi:
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động CLB với tư cách khách mời danh dự.
 • Xưng danh; logo công ty, đoàn thể vào các hoạt động truyền thông CLB.

Chương III

BAN CHẤP HÀNH CÂU LẠC BỘ

    Điều 5: Ban chấp hành:

 • Là những người nhiệt tình, năng động, tinh thần trách nhiệm cao. Tự ứng cử nếu mình làm được hoặc được bầu cử ra, trên tình thần tự giác dân chủ.
 • Ban chấp hành là cơ quan ủy quyền của câu lạc bộ, thay mặt câu lạc bộ xử lý các công việc của câu lạc bộ, là bộ phận chịu trách nhiệm cao nhất cho sự phát triển của câu lạc bộ trước từng thành viên.
 • Ban chấp hành có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các thành viên về giờ giấc làm việc, chương trình hoạt động từ thiện.
 • Gồm 7 Ban chính: Chủ nhiệm, Ban ngoại giao, Ban tổ chức, Ban thủ quỹ, Ban Gây quỹ, Ban phong trào, Ban truyền thông.

      Điều 6: Nhiệm vụ từng ban:

Các ban được bầu để đảm nhiệm chính việc làm bên mảng mình. Càng giữ chức vụ cao thì càng phải nghĩa vụ và trách nhiệm :

 • Chủ nhiệm: Đưa ra hướng phát triển chung, chốt những vấn đề của các ban khi tất cả các thành viên đồng ý.
 • Ban ngoại giao: Kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh tường quân có chung những đồng cảm để cùng CLB chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. ( Những anh chị các bạn đã đi làm, càng đông càng tốt).
 • Ban tổ chức: Lên chương trình, kế hoạch cho các hoạt động từ thiện xã hội: Thời gian, địa điểm, hình thức giúp đỡ. Phân chia nhân sự cho hoạt động gây quỹ.
 • Ban thủ quỹ: Ghi chép thu chi các khoản kinh phí hoạt động của CLB.
 • Ban gây quỹ: Đảm nhiệm về việc lên kế hoạch và chương trình gây quỹ cho CLB.
 • Ban phong trào: Tổ chức các buổi giao lưu các thành viên trong lớp để thêm gắn kết, hiểu biết nhau hơn. Chịu các chương trình văn nghệ, vui chơi trong các buổi từ thiện.
 • Ban truyền thông: Thiết kế băng rôn cho các chương trình. Quản lý trang Page, đẳng tải bài viết, nội dung cần truyền tải cho các thành viên.

Chương IV

HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 7: Thời gian hoạt động.

 • Ngày thành lập: 24-8-2015.

Điều 8: Hình thức tổ chức.

 • Có những buổi họp định kỳ và bất thường để bàn bạc kế hoạch hoạt động CLB. Tất cả các thành viên tham gia đều đóng góp ý kiến và chia sẻ công việc lẫn nhau, dựa trên tinh thần tự giác, trách nhiệm với cả tấm lòng thành.
 • Tổ chức các buổi hoạt động gây quỹ: Bán hoa, bán hàng rong, tạo các sản phẩm riêng CLB để gây quỹ….
 • Khi có đủ điều kiện về vật chất, địa điểm thì sẽ tổ chức chương trình trình xã hội.
 • Trường hợp hoàn cảnh đặc biết khó khăn thì tổ chức trao quà, tiền ủng hộ.

Điều 9: Quỹ, tài chính CLB.

 • Kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh tường quân, công ty để ủng hộ quà, kinh phí.
 • Tổ chức các buổi hoạt động để gây quỹ của thành viên CLB.
 • Hội phí của thành viên. Đây là kinh phí để duy trì hoạt động CLB.

Chương V

Logo CLB Thiện Nguyện Tanpopo.

cropped-logo.jpg

 • Tanpopo – Bồ Công Anh”: Lúc ban đầu Hoa Bồ Công Anh cũng yêu kiều như bao loài hoa khác nhưng đến một thời điểm chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ cuốn những cánh hoa bay cao, bay xa, lộ ra quả cầu trắng muốt, tinh khiết và nhẹ nhàng. Đây chính là hình tượng mà chúng ta muốn hàm ý: Những điều hào nhoáng bên ngoài rồi cũng là phù du, hư vô… điều cốt yếu là từ bên trong (Tâm). Chúng ta hãy chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh bằng tình cảm chân thành, bằng trái tim mình. Hãy gởi gắm những yêu thương đó vào những cánh hoa, để nó dễ dàng trao đi dù chỉ một cơn gió nhẹ. “Trái tim” ở giữa để     hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự thương yêu xuất phát bằng cả tấm lòng.
 • Màu sắc lựa chọn là những gam màu sáng nhạt gợi lên sự thanh thoát, gần gũi và giản dị mà bất cứ ai cũng có thể chạm vào. Màu xanh dương là màu của trời và biển, nó đi liền với cảm giác sâu thẳm, vững vàng và bình yên. Màu xanh dương nhạt về tinh thần có nghĩa là sự thông cảm. “Màu của trái tim” là màu đỏ hồng, không gay gắt như màu đỏ rực mang ý chí cá biệt, mãnh liệt, mà nó nhẹ nhàng, thấm đẫm, dễ đi vào lòng người.

Chương VI

THƯ CẢM ƠN

Thu-Cam-On-Dao-Anh-KietThư cảm ơn là mẫu thư được CLB thiết kế để nói lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm, quý mạnh tường quân đã ủng hộ kinh phí cho quỹ cũng như cho các hoạt động thiện nguyện CLB.

Hình thức tiến hành : Sau khi nhận được sự góp phần, CLB gởi lời cảm ơn đến quý mạnh tường quân qua trang Facebook cá thể – Sau khi đã hỏi quan điểm xin phép – Đồng thời cũng đăng lên trang web, group CLB .

                                                           

Chương VII

KÊNH THÔNG TIN CLB

 • Trang web CLB: https://hanoittfc.com.vn/
 • Group CLB: https://www.facebook.com/groups/CLBTanpopo/

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Tất cả những thành viên câu lạc bộ Tiếng Nhật Tanpopo có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi quy định này. Quy chế này sẽ được kiểm soát và điều chỉnh và bổ trợ cho tương thích với tình hình thực tiễn hoạt động giải trí của câu lạc bộ .
TP. Đà Nẵng, ngày …. tháng … năm 201 …
Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Nguyễn Công Nguyên

Ghi chú

Lưu trữ các File điều lệ:

Nội dung trang này được lấy từ 2 nguồn: