6 gói cước mạng Internet của VNPT và các lưu ý khi lựa chọn

6 gói cước mạng Internet của VNPT và những chú ý quan tâm khi lựa chọn
Từ ngày 1/6/2019, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng những gói mạng internet VNPT với vận tốc gấp đôi gói cước cũ cùng mà mức giá vô cùng “ hạt dẻ ”, chỉ từ 165.000 đ / tháng. Khám phá ngay những gói cước này trong bài viết dưới đây để hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng .

1. 6 gói cước mạng internet của VNPT

Hiện nay, VNPT đã tiến hành 6 gói cước mạng internet để mang đến sự lựa chọn phong phú đến cho người dùng. Đó là những gói trang chủ 1, trang chủ 2, trang chủ 3 Super, trang chủ 4 Super, trang chủ 5 Super và Home Net .

Từ 1/6/2019, VNPT tiến hành nhiều gói trang chủ Internet với vận tốc gấp đôi mà mức giá không đổi

1.1. Gói Home 1

Thông tin chung về gói cước:
– Tốc độ tối đa trong nước: 40 Mbps.
– Miễn phí thiết bị: Modem wifi.
– Địa chỉ IP: Động.
– Giá cước: Chỉ từ 165.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực Giá cước
Tỉnh Hải Phòng Đất Cảng, nội thành của thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 180.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 165.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Chương trình khuyến mại:
– Đóng tiền 6 tháng: Dùng 6 tháng + tặng thêm 1 tháng.
– Đóng tiền 12 tháng: Dùng 12 tháng + tặng thêm 3 tháng.
– Chi phí mua thêm thiết bị (Add-on) cùng gói cước: 

Giá wifi mesh VNPT từ 20.000 đ / tháng khi đóng cước trước .

Gói cước Chu kỳ gói
6/7/8 / 9 tháng 12/14/15 / 16/17/18 tháng
Giá 1 thiết bị Wifi Mesh ( VNĐ, gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) 180.000 360.000

Đối tượng sử dụng phù hợp: Cá nhân, hộ gia đình.

Gói trang chủ 1 có vận tốc tối đa trong nước là 40 Mbps, không lấy phí modem wifi với mức giá chỉ từ 165.000 đ / tháng

1.2. Gói Home 2

Thông tin chung về gói cước:
– Tốc độ tối đa trong nước: 80 Mbps.
– Miễn phí thiết bị: Modem wifi.
– Địa chỉ IP: Động.
– Giá cước: Chỉ từ 180.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực Giá cước
Tỉnh TP. Hải Phòng, nội thành của thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 210.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 180.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Chương trình khuyến mại:

– Đóng tiền 6 tháng : Dùng 6 tháng + Tặng Kèm thêm 1 tháng .
– Đóng tiền 12 tháng : Dùng 12 tháng + khuyến mãi ngay thêm 3 tháng .
– giá thành mua thêm thiết bị ( Add-on ) cùng gói cước : Giá wifi mesh VNPT từ 20.000 đ / tháng khi đóng cước trước .

Gói cước Chu kỳ gói
6/7/8 / 9 tháng 12/14/15 / 16/17/18 tháng
Giá 1 thiết bị Wifi Mesh ( VNĐ, gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) 180.000 360.000

Đối tượng sử dụng phù hợp: Cá nhân, hộ gia đình.

Sử dụng gói trang chủ 2, người mua được hưởng vận tốc internet trong nước tối đa là 80 Mbps

Xem thêm: [Hướng dẫn] Kiểm tra toàn bộ thông tin thuê bao Internet VNPT

1.3. Gói Home 3 Super

Thông tin chung về gói cước: 
– Tốc độ tối đa trong nước: 100 Mbps.
– Miễn phí thiết bị: Modem wifi + 1 wifi mesh.
– Địa chỉ IP: Động.
– Giá cước: Chỉ từ 220.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực Giá cước
Tỉnh TP. Hải Phòng, nội thành của thành phố TP. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 240.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố TP. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 220.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Chương trình khuyến mại:
– Đóng tiền 6 tháng: Dùng 6 tháng + tặng thêm 1 tháng.
– Đóng tiền 12 tháng: Dùng 12 tháng + tặng thêm 3 tháng.
Đối tượng sử dụng phù hợp: Cá nhân, hộ gia đình.

Tận hưởng vận tốc mạng trong nước tối đa 100 Mbps khi sử dụng gói trang chủ 3 Super có giá từ 220.000 đ / tháng

1.4. Gói Home 4 Super

Thông tin chung về gói cước:
– Tốc độ tối đa trong nước: 150 Mbps.
– Miễn phí thiết bị: Modem wifi + 2 wifi mesh.
– Địa chỉ IP: Động.
– Giá cước: Chỉ từ 240.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực

Giá cước
Tỉnh TP. Hải Phòng, nội thành của thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh 279.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) .
Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố TP. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 240.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) .

Chương trình khuyến mại:
– Đóng tiền 6 tháng: Dùng 6 tháng + tặng thêm 1 tháng.
– Đóng tiền 12 tháng: Dùng 12 tháng + tặng thêm 3 tháng.
Đối tượng sử dụng phù hợp: Cá nhân, hộ gia đình.

Gói trang chủ 4 Super đem đến cho người mua vận tốc internet trong nước tối đa 150 Mbps

1.5. Gói Home 5 Super

Thông tin chung về gói cước:
– Tốc độ tối đa trong nước: 200 Mbps.
– Miễn phí thiết bị: Modem wifi + 2 wifi mesh.
– Địa chỉ IP: Động.
– Giá cước: Chỉ từ 290.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực Giá cước
Tỉnh TP. Hải Phòng, nội thành của thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 349.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố Thành Phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 290.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Chương trình khuyến mại:
– Đóng tiền 6 tháng: Dùng 6 tháng + tặng thêm 1 tháng.
– Đóng tiền 12 tháng: Dùng 12 tháng + tặng thêm 3 tháng.
Đối tượng sử dụng phù hợp: Cá nhân, hộ gia đình.

Nếu muốn hưởng vận tốc internet trong nước lên đến 200 Mbps, hãy ĐK gói trang chủ 5 Super

1.6 Home NET

Thông tin chung về gói cước:
– Tốc độ tối đa trong nước: 300 Mbps.
– Tốc độ tối thiểu quốc tế: 2 Mbps.
– Ưu tiên tốc độ vào các game thông dụng: 400 Mbps.
– Mượn miễn phí thiết bị: Thiết bị đầu cuối.
– Địa chỉ IP: Tĩnh.
– Giá cước: 600.000 đ/tháng (đã bao gồm VAT). Lưu ý:

Khu vực Giá cước
Tỉnh Hải Phòng Đất Cảng, nội thành của thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh 800.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Các tỉnh thành còn lại trên toàn nước, ngoài thành phố TP.HN và thành phố Hồ Chí Minh 600.000 đ / thuê bao ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )

Chương trình khuyến mại:
– Đóng tiền 6 tháng: Dùng 6 tháng + tặng thêm 1 tháng.
– Đóng tiền 12 tháng: Dùng 12 tháng + tặng thêm 3 tháng.
– Chi phí mua thêm thiết bị (Add-on) cùng gói cước: Giá wifi mesh VNPT từ 23.000 đ/tháng khi đóng cước trước.

Thiết bị Giá thiết bị thu tiền 1 lần ( đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT ) Giá bán thiết bị thu tiền theo chu kỳ luân hồi ( VNĐ, đã gồm có Hóa Đơn đỏ VAT )
Hàng tháng 7 tháng 8 tháng 15 tháng 16 tháng
Wifi Mesh VNPT 840.000 40.000 240.000 240.000 480.000 480.000
Thời hạn trả tiền thiết bị 1 lần 24 tháng 4 chu kỳ luân hồi cước 4 chu kỳ luân hồi cước 2 chu kỳ luân hồi cước 2 chu kỳ luân hồi cước

Đối tượng sử dụng phù hợp: Hộ gia đình đông người, nhu cầu sử dụng nhiều, doanh nghiệp nhỏ, game thủ chuyên nghiệp.

Home Net

Gói Home Net phân phối đường truyền internet vận tốc internet cao cho người mua

Xem thêm: [Hướng dẫn] Tra cứu hóa đơn internet VNPT ĐƠN GIẢN – NHANH CHÓNG

2. Những lưu ý khi lựa chọn gói cước mạng internet của VNPT

Để hoàn toàn có thể thuận tiện lựa chọn 1 trong 6 gói internet trên của VNPT, bạn nên tìm hiểu thêm những chú ý quan tâm dưới đây :

Cách tính giá các gói cước internet VNPT: Giá gói cước phụ thuộc vào tốc độ băng thông, cam kết băng thông quốc tế, IP tĩnh. Vì thế, bạn nên xem xét nhu cầu sử dụng của mình để lựa chọn gói phù hợp, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo hiệu quả.
Cách chia gói cước của VNPT: VNPT chia gói cước dựa vào nhu cầu băng thông quốc tế và IP tĩnh để phù hợp 2 đối tượng là hộ gia đình và doanh nghiệp.
Cách thức liên hệ: Khi muốn hỗ trợ về dịch vụ internet, bạn có thể gọi tới tổng đài 1800 1166

Hoặc liên hệ qua những kênh như email, ứng dụng My VNPT, website, fanpage. Về phương pháp liên lạc đơn cử, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tại Số Tổng đài VNPT dành cho mạng Internet là gì ?

Trên đây là thông tin về các gói mạng internet VNPT, giá cả cùng chương trình khuyến mại áp dụng. Bạn nên căn cứ vào đặc điểm của từng gói để chọn được gói cước phù hợp nhất.

Nếu cần tìm hiểu thêm hoặc muốn đăng ký 6 gói mạng này, hãy hãy truy cập vào website VNPT theo link https://hanoittfc.com.vn/goi-home (mục Gói Home Internet) hoặc gọi tới hotline 1800 1166 (miễn phí).