Giáo dục công dân lớp 8 Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Lý thuyết tổng hợp Giáo dục đào tạo công dân lớp 8 Bài 17 : Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và quyền lợi công cộng tinh lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt triết lý và hơn 500 bài tập ôn luyện Giáo dục đào tạo công dân 8. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết GDCD 8 sẽ giúp học viên củng cố kiến thức và kỹ năng, ôn tập và đạt điểm trên cao trong những bài thi trắc nghiệm môn GDCD lớp 8 .

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

A. Lý thuyết

I.Khái quát nội dung câu chuyện

   – Rừng là tài sản công cộng được nhà nước giao cho kiểm lâm, Ủy ban nhân dân, cấp chính quyền có trách nhiệm quản lý.

– Thấy hành vi phá hoại tài sản chung của nhà nước cần :
+ Báo cho cơ quan có thẩm quyền .
+ Phê phán và ngăn cản những hành vi phá hoại .
=> Ý nghĩa : Chúng ta cần có nghĩa vụ và trách nhiệm với tài sản của nhà nước, bảo vệ tài sản nhà nước chính là bảo vệ đời sống của tất cả chúng ta .

II. Nội dung bài học

2.1.Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

– Đất đai, rừng núi, sông, hồ, phần vốn và tài sản do nhà nước góp vốn đầu tư vào những xí nghiệp sản xuất, khu công trình văn hoá, xã hội …
– Lợi ích công cộng là những quyền lợi chung dành cho mọi người và xã hội .

Lý thuyết GDCD 8 Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng hay, chi tiết

Bảo vệ khu du tịch tâm linh ( chùa ) chính là bảo vệ tài sản của nhà nước .

2.2. Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.

– Công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và quyền lợi công cộng .
– Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và quyền lợi công cộng .
– Khi được giao quản lí, sử dụng phải dữ gìn và bảo vệ, giữ gìn …

2.3. Nhà nước ban hành và tổ chức

– Thực hiện những pháp luật pháp lý về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân .

Hỏi đáp VietJack

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tài sản của nhà nước gồm có?

A. Tài nguyên đất .
B. Tài nguyên nước .
C. Tài nguyên và tài nguyên .
D. Cả A, B, C .

Đáp án: D

Câu 2: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là?

A. Lợi ích .
B. Lợi ích tập thể .
C. Lợi ích công cộng .
D. Lợi ích nhóm .

Đáp án: C

Câu 3 :. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là?

A. Điều kiện cơ bản .
B. Điều kiện thiết yếu .
C. Điều kiện tối ưu .
D. Cơ sở vật chất .

Đáp án: D

Câu 4 : Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

A. Tôn trọng và bảo vệ.

B. Khai thác và sử dụng hợp lý .
C. Chiếm hữu và sử dụng .
D. Tôn trọng và khai thác .

Đáp án: A

Câu 5: Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa là?

A. Để tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia .
B. Nâng cao đời sống vật chất .
C. Nâng cao đời sống niềm tin .
D. Cả A, B, C .

Đáp án: D

Câu 6: Trên báo có đăng tin, tại tỉnh Bình Thuận xảy ra việc một số người quá khích đã đập phá tài sản, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của Nhà nước. Hành vi này gọi là?

A. Phá hoại quyền lợi công cộng .
B. Phá hoại tài sản của nhà nước .
C. Phá hoại tài sản .
D. Phá hoại quyền lợi .

Đáp án: B

Câu 7: Biểu hiện bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

A. Báo với công an có đối tượng người dùng đập phá trường học .
B. Ngăn chặn nạn phá rừng .
C. Ngăn chặn nạn khai thác cát bừa bãi ven sông Hồng .
D. Cả A, B, C .

Đáp án: D

Câu 8: Biểu hiện không bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

A. Khai thác tài nguyên kiệt quệ .
B. Dùng mìn để bánh bắt cá ngoài biển .
C. Bán máy tính tại cơ quan thao tác lấy tiền đút túi .
D. Cả A, B, C .

Đáp án: D

Câu 9: Đối với người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến 50 triệu đồng bị phạt bao nhiêu năm?

A. Từ 6 tháng đến 3 năm .
B. Từ 6 tháng đến 5 năm .
C. Từ 6 tháng đến 1 năm .
D. Từ 6 tháng đến 2 năm .

Đáp án: A

Câu 10: Mức hình phạt cao nhất đối với người có hành vi phạm tội nếu nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội là?

A. Chung thân .

B. Phạt tù.

C. Tử hình .
D. Cảnh cáo .

Đáp án: C