Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài kinh tế TP.Hồ Chí Minh.
Hiện Nước Ta có 2 chế định để xử lý tranh chấp kinh doanh thương mại là TANDTC và trọng tài kinh tế. Chế định trọng tài kinh tế được nhìn nhận có nhiều ưu điểm do đây là phương pháp xử lý do những bên tự thỏa thuận hợp tác, được quyền chọn trọng tài viên, phán quyết một lần – chung thẩm … Đó là nguyên do người mua muốn xử lý tranh chấp thương mại thì nên chon trọng tài kinh tế TP.Hồ Chí Minh .
Hoạt động thương mại luôn chứa đựng xích míc trong quy trình mua và bán hàng hoá và đáp ứng dịch vụ. Để bảo vệ cho sự không thay đổi và tăng trưởng lành mạnh của thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại, cần thiết kế một phương pháp xử lý tranh chấp ngoài toà án thích hợp, đó là trọng tài kinh tế .

1. Trọng tài kinh tế :

Căn cứ pháp lý :

Để bảo vệ hiệu lực hiện hành của chính sách hợp đồng kinh tế, góp thêm phần giữ vững trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải trí kinh tế ;

Căn cứ vào các Điều 34, 100 và 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Pháp lệnh này lao lý tổ chức triển khai Trọng tài kinh tế và tố tụng trọng tài kinh tế .

Trọng tài kinh tế là gì ?

Trọng tài kinh tế là cơ quan xử lý tranh chấp hợp đồng kinh tế, giải quyết và xử lý vi phạm pháp lý hợp đồng kinh tế và thực thi quản trị Nhà nước về chính sách hợp đồng kinh tế theo lao lý của pháp lý .
Trong khoanh vùng phạm vi công dụng của mình, Trọng tài kinh tế giữ vững kỷ luật hợp đồng kinh tế, bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp, tôn vinh nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên trong quan hệ kinh tế .
Bằng hoạt động giải trí của mình, Trọng tài kinh tế ảnh hưởng tác động tích cực đến những đơn vị chức năng kinh tế, cơ quan Nhà nước, tổ chức triển khai xã hội nhằm mục đích duy trì, tăng trưởng những quan hệ kinh tế, tăng cường sản xuất lưu thông hàng hoá, phòng ngừa vi phạm pháp lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong hoạt động giải trí kinh tế .
Trọng tài kinh tế là Tổ chức xã hội – nghề nghiệp có thẩm quyền xử lý những tranh chấp về hợp đồng kinh tế ; những tranh chấp giữa công ty với những thành viên của công ty, giữa những thành viên của công ty với nhau tương quan đến việc xây dựng, hoạt động giải trí, giải thể công ty ; những tranh chấp tương quan đến việc mua và bán CP, trái phiếu. Trọng tài kinh tế được tổ chức triển khai dưới hình thức TT trọng tài kinh tế. Trung tâm trọng tài kinh tế chỉ được phép xây dựng khi có tối thiểu 5 trọng tài viên là sáng lập viên .

2. Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài kinh tế :

Tranh chấp hoàn toàn có thể xử lý bằng trọng tài là là những tranh chấp giữa những bên phát sinh từ hoạt động giải trí thương mại, hoặc tranh chấp giữa những bên trong đó tối thiểu một bên hoạt động giải trí thương mại, hoặc những tranh chấp khác giữa những bên mà pháp lý lao lý phải xử lý bằng trọng tài kinh tế .
Để hoàn toàn có thể xử lý tranh chấp bằng trọng tài, những bên phải có thỏa thuận hợp tác xử lý tranh chấp bằng trọng tài. Thỏa thuận này hoàn toàn có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp .
Trọng tài viên phải bảo vệ những yếu tố sau :

 • Tôn trọng thỏa thuận của các bên, trừ khi thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.
 • Độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định pháp luật.
 • Đảm bảo các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, tạo điều kiện để họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Ưu điểm khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài kinh tế TP.Hồ Chí Minh :

Phương án xử lý tranh chấp thương mại bằng trọng tài kinh tế được nhìn nhận là tương đối lợi thế cho những doanh nghiệp như :

 • Thứ nhất, hình thức này có thủ tục tiện lợi, linh hoạt và nhanh chóng. Khi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài các bên được tự do lựa chọn thủ tục tố tụng. Thủ tục tố tụng trọng tài cũng đơn giản hơn so với thủ tục tố tụng tại tòa án. Giải quyết bằng trọng tài, trong một số trường hợp, các bên có thể định ra cả nguyên tắc, trình tự, thủ tục trọng tài.
 • Thứ hai, phán quyết của trọng tài thường chính xác, khách quan và có độ tin cậy cao. Vì các bên được quyền tự lựa chọn trọng tài viên, nên các trọng tài viên thường là những chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về các lĩnh vực chuyên môn. Đồng thời, quyết định của trọng tài dường như không bị chi phối bởi yếu tố chính trị. Vì thế, nó sẽ mang tính khách quan hơn phán quyết của tòa án.
 • Thứ ba, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài luôn có khả năng giữ bí mật rất cao. Đối với các bên tham gia hợp đồng thương mại quốc tế, việc giữ bí mật các vụ kiện là rất quan trọng. Bởi bí mật nghề nghiệp, uy tín trên thương thường có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Đặc biệt, là những bí mật liên quan đến bí quyết công nghệ, chất lượng sản phẩm, bí quyết kinh doanh… Nếu những bí mật này bị tiết lộ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trong tương lai của họ. Vì thế, khi tranh chấp xảy ra, mặc nhiên những bí mật đó có thể bị tiết lộ, nhất là khi giải quyết tại tòa án bởi nguyên tắc xét xử tại tòa án là công khai. Khác với nguyên tắc xét xử công khai tại tòa án, trọng tài lại hoạt động theo nguyên tắc xét xử kín, các quyết định của trọng tài không được công khai, nếu không được sự đồng ý của các bên.
 • Thứ tư, quyết định của trọng tài có giá trị chung thẩm. Sau khi trọng tài đưa ra phán quyết thì phán quyết đó bắt buộc có hiệu lực thi hành với các bên, các bên không có quyền kháng cáo hay kháng nghị. Đây là điểm khác biệt cũng là ưu điểm của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài so với tòa án. Như vậy, sẽ khônng dẫn đến tình trạng dây dưa kéo dài, gây tốn kém cả về thời gian và tiền bạc, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Ưu điểm này xuất phát từ quyền định đoạt của các bên, từ việc tự do lựa chọn phương thức trọng tài đến lựa chọn trọng tài viên cũng như thủ tục tố tụng.

4. Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại :

Khi đã có đủ những điều kiện kèm theo để xử lý tranh chấp bằng trọng tài thương mại quốc tế như có thỏa thuận hợp tác trọng tài có hiệu lực thực thi hiện hành … thì những bên triển khai những bước theo trình tự tố tụng trọng tài .

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo:

Trường hợp xử lý tranh chấp tại Trung tâm trọng tài, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện gửi đến Trung tâm trọng tài. Trường hợp vụ tranh chấp được xử lý bằng Trọng tài vụ việc, nguyên đơn phải làm đơn khởi kiện và gửi cho bị đơn .
Đơn khởi kiện gồm có những nội dung sau đây :

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 •  Tên, địa chỉ của các bên; tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có;
 •  Tóm tắt nội dung vụ tranh chấp;
 •  Cơ sở và chứng cứ khởi kiện, nếu có;
 •  Các yêu cầu cụ thể của nguyên đơn và giá trị vụ tranh chấp;
 •  Tên, địa chỉ người được nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc đề nghị chỉ định Trọng tài viên.
 • Kèm theo đơn khởi kiện, phải có thỏa thuận trọng tài, bản chính hoặc bản sao các tài liệu có liên quan.

Bước 2: Bị đơn nộp bản tự bảo vệ (Theo Điều 35 Luật TTTM 2010)

Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ. Theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, thời hạn này có thể được Trung tâm trọng tài gia hạn căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc.

Đối với vụ tranh chấp được xử lý bằng Trọng tài vụ việc, nếu những bên không có thoả thuận khác, thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và những tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho nguyên đơn và Trọng tài viên bản tự bảo vệ, tên và địa chỉ của người mà mình chọn làm Trọng tài viên .

Bước 3: Thành lập hội đồng trọng tài

Thành phần Hội đồng trọng tài ( Theo Điều 39 Luật TTTM 2010 )
Thành phần Hội đồng trọng tài hoàn toàn có thể gồm có một hoặc nhiều Trọng tài viên theo sự thỏa thuận hợp tác của những bên .
Trường hợp những bên không có thoả thuận về số lượng Trọng tài viên thì Hội đồng trọng tài gồm có ba Trọng tài viên .

Bước 4: Hòa giải (Theo Điều 58 Luật TTTM 2010)

Hội đồng trọng tài thực thi hòa giải để những bên thỏa thuận hợp tác với nhau về việc xử lý tranh chấp. Khi những bên thỏa thuận hợp tác được với nhau về việc xử lý trong vụ tranh chấp thì Hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải thành có chữ ký của những bên và xác nhận của những Trọng tài viên. Hội đồng trọng tài ra quyết định hành động công nhận sự thỏa thuận hợp tác của những bên. Quyết định này là chung thẩm và có giá trị như phán quyết trọng tài .

Bước 5: Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp (Theo Điều 55 Luật TTTM 2010)

Phiên họp xử lý tranh chấp được thực thi không công khai minh bạch, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác khác .
Các bên hoàn toàn có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện thay mặt tham gia phiên họp xử lý tranh chấp ; có quyền mời người làm chứng, người bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của mình .
Trong trường hợp có sự chấp thuận đồng ý của những bên, Hội đồng trọng tài hoàn toàn có thể được cho phép những người khác tham gia phiên họp xử lý tranh chấp .
Trình tự, thủ tục thực thi phiên họp xử lý tranh chấp do quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm trọng tài pháp luật ; so với Trọng tài vụ việc do những bên thỏa thuận hợp tác .

Bước 6: Hội đồng trọng tài ra phán quyết

Hội đồng trọng tài ra phán quyết trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa phần .
Trường hợp biểu quyết không đạt được hầu hết thì phán quyết trọng tài được lập theo quan điểm của quản trị Hội đồng trọng tài. ( Theo Điều 60 Luật TTTM 2010 )