​Đổi mới quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ huy những ngân hàng thương mại liên tục thay đổi, nâng cấp cải tiến quy mô kinh doanh thương mại với tiềm năng lấy người mua là TT, những loại sản phẩm, dịch vụ bảo đảm an toàn, hiệu suất cao, thân thiện, dễ tiếp cận, thanh toán giao dịch được trên môi trường tự nhiên mạng với tính bảo mật thông tin cao ; liên tục nâng cấp cải tiến, thay đổi quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt phiền hà cho người mua vay vốn, nhưng vẫn bảo vệ bảo đảm an toàn vốn vay, đồng thời nâng cao năng lực thẩm định và đánh giá để rút ngắn thời hạn xử lý cho vay, tạo điều kiện kèm theo cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng thanh toán ngân hàng .

Đồng thời, tiếp tục cải tiến, tối ưu hóa quy trình gửi tiết kiệm, quy trình dịch vụ chuyển tiền, kiều hối, dịch vụ thẻ, dịch vụ tiền mặt và các dịch vụ thanh toán khác; thiết lập và vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý rủi ro, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ và tự giám sát chất lượng dịch vụ; đẩy nhanh việc nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn nội bộ về chất lượng dịch vụ, công khai tiêu chuẩn chất lượng, giá cả tương ứng với các dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng trên trang thông tin điện tử của tổ chức.

kFV5ghWq.jpg

Đối với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc yêu cầu tập trung thực hiện rà soát, đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế cho vay, huy động tiền gửi tiết kiệm, thanh toán, dịch vụ tiền mặt… và các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chất lượng dịch vụ ngân hàng để tạo khuôn khổ pháp lý cho việc đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và đơn giản hóa các thủ tục giao dịch ngân hàng; xây dựng khung pháp lý đối với việc xếp hạng tín dụng để các tổ chức tín dụng có cơ sở hoàn thiện chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp có thể lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp…

Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước Trụ sở những tỉnh, thành phố cần tăng cường công tác làm việc thanh tra, kiểm tra và giải quyết và xử lý nghiêm, đúng lao lý so với những trường hợp vi phạm trong việc cung cấp những dịch vụ ngân hàng ; triển khai quản trị những dịch vụ ngân hàng do tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cung cấp trên địa phận theo những lao lý của pháp lý ; phản ánh kịp thời những yếu tố sống sót về chất lượng dịch vụ ngân hàng trên địa phận, phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu những giải pháp giải quyết và xử lý .