TS Online Mobile – Chuỗi quest nâng cấp vũ khí nghề cấp 2 & đặc thủ Tần Vô Nhị (Phần 1)

Điều kiện cần:

Điều kiện đủ : Hoàn thành trách nhiệm 「 Cửu khanh lệnh 」 bên dưới để hoàn toàn có thể nhận trách nhiệm đổi trang bị của Mông Điềm ( Tầng 4 – Huyệt Mộ Lăng Tần ) .

Tên nhiệm vụ: Tướng quân cởi giáp

Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Sơ thám Lăng Tần Hoàng

Địa điểm : Thành Cự LộcVật phẩm nhận được : Thẻ lệnh của Tô Giác .Nhiệm vụ tiếp theo : Tiến vào Tầng 4 Huyệt Mộ Lăng TầnĐiều kiện trách nhiệm : hoàn thành xong trách nhiệm Tướng Quân cởi giápVật phẩm nhận được : Không có. Tiến vào Huyệt Mộ Lăng Tần tầng 4Hoàng Nhiệm vụ tiếp theo : Cửu khanh lệnhQuá trình trách nhiệm :
Tiến vào Huyệt Mộ Lăng Tần đối thoại với Hoàng Nguyệt Anh chấp thuận đồng ý đưa cho cô ta Thẻ lệnh của Tô Giác Sau khi đưa xong sẽ được chuyển đến Huyệt Mộ Lăng Tần tầng 4 .

Tên nhiệm vụ: Cửu khanh lệnh

Điều kiện nhiệm vụ: Hoàn thành nhiệm vụ Tiến vào Tầng 4 Huyệt Mộ Lăng Tần

Địa điểm : Quan Trung
Phần thưởng : 20 gia la hương dược thủy ( SP 211 )
Nhiệm vụ tiếp theo : Trận Tần vô địch
Nội dung trách nhiệm :

 1. Đi theo hướng bên trái, gần đến đường cùng, di chuyển đến toạ độ 550 : 375 đối thoại với Hồn Phù Tô đồng ý giúp đỡ.
 2. Di chuyển đến toạ độ 1200 : 1300 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Phụng Thường Lệnh ①
 3. Đi lên phía trên cùng bên phải(14623) tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Lang Trung Lệnh②
 4. Trở về phía dưới bên trái(14622) tại toạ độ 1750 : 2200 tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thái Bộc Lệnh③
 5. Di chuyển đến phía dưới tận cùng bên phải(14630) tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Vệ Uý Lệnh④
 6. Tìm và đối thoại với người đào mộ(14621). Di chuyển đến tọa độ 2000 : 1300 (map 14632)tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Điển Khách Lệnh⑤
 7. Tìm và đối thoại với người đào mộ. Đi xuống phía dưới của bản đồ(14629) tiến thành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Đình Uý Lệnh⑥
 8. Đi theo phía dưới tận cùng bên trái tiến hành chiến đấu(14627). Chiến đấu thắng lợi nhận được Trì Lật Nội Lại Lệnh⑦
 9. Di chuyển sang bên phải(14621), đến tọa độ 785 : 970 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Tông Chánh Lệnh⑧
 10. Đến tận cùng bên trái (phía dưới Hồn Phù Tô) tại tọa độ 550 : 350 tiến hành chiến đấu. Chiến đấu thắng lợi nhận được Thiếu Phủ Lệnh⑨
 11. Trở về đối thoại với Hồn Phù Tô hoàn thành nhiệm vụ

Tên nhiệm vụ: Trận Tần vô địch

Điều kiện trách nhiệm : hoàn thành xong trách nhiệm Cửu khanh lệnh

Địa điểm: Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, Quan Trung 

Vật phẩm nhận được : item lv 120 random, 10000 điểm kinh nghiệm tay nghề .
Nội Dung Nhiệm Vụ :

 1. Đến Tầng 5 Lăng mộ Tần Thủy Hoàng đối thoại với Phù Tô đồng ý giúp đỡ cản đường Truyền Lệnh Tần Binh. Theo hướng dẫn tiến hành trong vòng 10 phút.
 2. Theo hướng dẫn tự động tại Tầng 5 Tần Lăng xảy ra đối thoại chiến đấu với Truyền Lệnh Tần Binh. Thắng lợi nhận được Điều Binh Giản.
 3. Trở về đối thoại với Phù Tô chọn 1 trong 5 phương pháp đột phá Tần Quân và làm theo chỉ dẫn tự động.
 4. Thắng lợi trở về đối thoại với Hồn Phù Tô hoàn thành nhiệm vụ.

Tại map Tầng 5 Tần Lăng 14 ( 3930 : 930 ) đối thoại với Người Đào Mộ để vận động và di chuyển lên tầng