Dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Giải thể, Phá sản là giải pháp giúp cho doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách hợp pháp. Để hoàn toàn có thể tương hỗ tốt hơn nữa cho những doanh nghiệp, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp Công ty Luật Đức An Cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp. Để hoàn toàn có thể tương hỗ tốt hơn nữa cho những doanh nghiệp, chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp, nội dung đơn cử như sau :

Công ty Luật Đức An Cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

1. NỘI DUNG DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP

Bước 1: Tư vấn các quy định của pháp luật về phá sản doanh nghiệp:

– Tư vấn những trường hợp doanh nghiệp hoàn toàn có thể bị lâm vào thực trạng phá sản ;
– Tư vấn những thủ tục phá sản doanh nghiệp, gồm :
+ Nộp đơn nhu yếu và mở thủ tục phá sản ;
+ Phục hồi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
+ Thanh lý tài sản, những khoản nợ ;
+ Tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản .
– Tư vấn về Toà án nhân dân có thẩm quyền thực thi thủ tục phá sản ; Tư vấn về trách nhiệm và quyền hạn của Thẩm phán triển khai thủ tục phá sản ;
– Tư vấn những pháp luật về tổ quản trị, thanh lý tài sản để làm trách nhiệm quản trị, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản ; Tư vấn về trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổ quản trị, thanh lý tài sản ;
– Tư vấn về quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của chủ nợ ; Tư vấn về quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của người lao động ; Tư vấn về Nghĩa vụ nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản ;
– Tư vấn về Quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của những cổ đông công ty CP ; Tư vấn về Quyền nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản của thành viên hợp danh ;
– Tư vấn về Nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;
– Tư vấn về việc Thông báo doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào thực trạng phá sản
– Tư vấn về việc nộp Phí phá sản và tạm ứng phí phá sản ;
– Tư vấn về việc Thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ;
– Tư vấn về việc Thông báo việc thụ lý đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ; Tư vấn những trường hợp Trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ; Tư vấn về Khiếu nại việc trả lại đơn nhu yếu mở thủ tục phá sản ; Tư vấn xác lập những nghĩa vụ và trách nhiệm của doanh nghiệp khi lâm vào thực trạng phá sản ;

– Tư vấn các biện pháp bảo toàn tài sản cho doanh nghiệp; Tư vấn cách thức tiến hành hội nghị chủ nợ;

– Tư vấn thủ tục hồi sinh hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ; Tư vấn thủ tục thanh lý tài sản ; Tư vấn về việc công bố doanh nghiệp bị phá sản ;
– Tư vấn những nội dung khác có tương quan đến thủ tục phá sản .

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thực hiện phá sản doanh nghiệp:

– Tư vấn soạn thảo văn bản pháp lý tương quan thủ tục mở phá sản .
– Tư vấn quyết toán thuế, những nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính, tư vấn đàm phán thanh lý hợp đồng ( lao động và thương mại ) .
– Tư vấn định giá trị gia tài và giá trị doanh nghiệp .
– Tư vấn thỏa thuận hợp tác thanh lý hợp đồng và những thanh toán giao dịch .
– Đại diện người mua triển khai triển khai những thủ tục pháp lý thiết yếu với cơ quan chức năng để mở thủ tục phá sản, nộp hồ sơ phá sản .

Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ

Công ty Luật TNHH Đức An
Địa chỉ : 51 a Nguyễn Viết Xuân, P. Khương Mai, Q.Thanh Xuân, TP.HN ​
Điện thoại : 02462857567 – Di động : 0902201233
E-Mail : [email protected]
Trân trọng .

Công ty Luật TNHH Đức An