Các nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ

Kinh tế xã hội ngày càng tăng trưởng, kéo theo nhiều người xây dựng công ty. Từ đó, dẫn đến những nhu yếu về những dịch vụ kế toán ngày càng tăng cao. Là một người kế toán cần phải nắm rõ những nghiệp vụ kế toán để giúp công ty tốt hơn. Dưới đây là 1 số ít những nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ bạn cần nắm rõ :

Các nghiệp vụ kế toán

Nghiệp vụ kế toán là gì?

Nghiệp vụ kế toán là việc làm thường ngày phải triển khai của người làm kế toán gồm những hoạt động giải trí : nhập – xuất quỹ tiền mặt, thu – chi tiền bán sản phẩm & hàng hóa, kê khai thuế, lập báo cáo giải trình kinh tế tài chính, …

Các nghiệp vụ kế toán cần làm?

Dưới đây là các nghiệp vụ phải làm vào đầu năm, hàng ngày, hàng quý, hàng năm để tránh thiếu sót và đảm bảo hiệu quả công việc:

Nghiệp vụ đầu năm.

 •  Lập kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm.

+ Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1 .
+ Nếu là công ty mới xây dựng thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép kinh doanh thương mại .
+ Nếu công ty có đổi khác về vốn, thì thời hạn sau cuối nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có biến hóa .

 • Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV năm trước liền kề.
 • Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3.

Nghiệp vụ hằng ngày.

 • Ghi chép, thu thập, xử lý và theo dõi kho hàng hóa vào sổ kế toán.
 • Lập phiếu nhập – xuất kho, theo dõi tổng hợp nhập – xuất tồn kho.
 • Lập phiếu chi với các nghiệp vụ thanh toán ngay.
 • Lập phiếu thu với các nghiệp vụ thu tiền ngay.
 • Lập bảng kê theo dõi các khoản thuế.
 • Viết hóa đơn cho khách hàng.
 • Kiểm tra các khoản thu chi giao dịch qua Ngân hàng.
 • Theo dõi các nghiệp vụ công nợ chi tiết với nhà cung cấp và khách hàng.
 • Phản ánh các chi phí, nghiệp vụ kế toán phát sinh, tính giá thành sản xuất, để xác định kết quả kinh doanh.

Nhiệm vụ hàng quý.

 • Lập báo cáo thuế hàng tháng, quý và tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Lập báo cáo tài chính đầy đủ.
 • Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân.
 • Lấy sổ phụ ngân hàng, chứng từ ngân hàng.

Nhiệm vụ cuối năm.

 • In đầy đủ các sổ sách liên quan đến các nghiệp vụ kế toán.
 • In các báo cáo chi tiết và báo cáo tổng hợp của tồn kho hàng hóa, công cụ dụng cụ, phân bổ.
 • Sắp xếp, phân loại các giấy tờ để lưu trữ và dễ tìm kiếm.
 • Kiểm tra lại quyển hóa đơn, đánh số quyển viết đúng theo thứ tự tránh nhầm lẫn.

Xem thêm : dịch vụ báo cáo giải trình thuế tại tỉnh bình dương, hoặc xây dựng doanh nghiệp dịch vụ kế toán

0/5
( 0 Reviews )