Những thủ tục mua bán doanh nghiệp mà bạn cần biết

Nhiều người cho rằng doanh nghiệp nào cũng có thể mua bán được. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ công ty tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp. Đối với công ty cổ phần thì hình thức mua bán chủ yếu để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp được thực hiện theo phương thức chuyển nhượng cổ phần. Còn đối với việc mua bán công ty TNHH thì được chuyển nhượng góp vốn trong công ty.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Ngày nay, nhu yếu mua bán doanh nghiệp ngày càng tăng. Điều đó biểu lộ một nền kinh tế tài chính năng động, tuy nhiên doanh nghiệp cần rất thận trọng trong việc này và nhất thiết tìm hiểu thêm quan điểm của luật sư có nhiều kinh nghiệm tay nghề tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp .
I. SO SÁNH MUA BÁN DOANH NGHIỆP VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Thuật ngữ quốc tế Mergers and Acquisitions (M&A ) được dùng để chỉ chung sự Sáp nhập và Mua bán doanh nghiệp. Tuy nhiên hai thuật Mua bán và Sáp nhập vẫn có sự khác biệt về bản chất.

Khi một công ty mua lại hoặc thôn tính một công ty khác và đặt mình vào vị trí chủ sở hữu mới thì thương vụ làm ăn đó được gọi là Mua bán. Về pháp lý, công ty bị mua lại không còn sống sót, còn công ty thực thi mua lại sẽ ‘ tiếp quản ” hàng loạt hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty kia .
Sáp nhập là sự tích hợp của 2 hay nhiều doanh nghiệp, thường thì giống nhau về quy mô để tạo thành 1 doanh nghiệp mới .
Về pháp lý : M&A có tương quan đến 4 nghành pháp lý khác nhau : Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, luật Chứng khoán và pháp luật Dân sự .
II. THỦ TỤC MUA BÁN DOANH NGHIỆP, THỦ TỤC MUA BÁN CÔNG TY
Việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thực thi theo 3 bước chính sau :

  1. Xem xét đánh giá doanh nghiệp mục tiêu

Giai đoạn này rất quan trọng so với người mua. Nó quyết định hành động sự thành công xuất sắc của thương vụ làm ăn M&A. Các việc làm cần xem xét, nhìn nhận doanh nghiệp được mua lại gồm có : Các báo cáo giải trình kinh tế tài chính, những khoản phải thu và phải chi, đội ngũ nhân viên cấp dưới, người mua, khu vực kinh doanh thương mại, thực trạng cơ sở vật chất, những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu, ĐK kinh doanh thương mại, những giấy phép và việc phân loại khu vực kinh doanh thương mại, hình ảnh công ty …

  1. Định giá và đàm phán giá

– Sau khi khám phá và quyết định hành động mua lại doanh nghiệp, bước tiếp theo sẽ là định giá doanh nghiệp tiềm năng
– Lựa chọn phương pháp triển khai thương vụ làm ăn mua bán doanh nghiệp
– Xác định nguồn kinh tế tài chính cho thương vụ làm ăn MA
– đàm phán giá
– Tiến hành thương lượng đơn cử từng lao lý họp đồng mua bán doanh nghiệp
Lưu ý :
– Ở quy trình tiến độ này, người mua thường tìm cách hiểu động cơ nào khiến người bán muốn bán doanh nghiệp của mình. Việc được như vậy, người mua sẽ có cách đàm phán tương thích, vừa nắm được những thời cơ và phát hiện những điểm yếu cần vô hiệu .
– Động lực của bên mua trong hầu hết những trường hợp M&A tăng doanh thu, lan rộng ra hoạt động giải trí của doanh nghiệp, tăng lệch giá .

  1. Hoàn tất hoạt động mua bán doanh nghiệp (hoạt động M&A)

– Hoàn tất chuyển chiếm hữu doanh nghiệp
– Giải quyết những yếu tố tồn dư sau khi mua doanh nghiệp
III. THỦ TỤC MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
Theo những lao lý pháp lý Nước Ta, chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới được phép bán hàng loạt. Bởi doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chỉ do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp .
Do đó theo pháp luật của Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán hàng loạt doanh nghiệp của mình cho người khác .
Dưới đây là thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân .
Hồ sơ bán doanh nghiệp tư nhân
– Thông báo đổi khác chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua .

– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cán nhân của người mua.

– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và những sách vở chứng tỏ hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền doanh nghiệp tư nhân .
– Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc sách vở xác nhận cá thể khác của chủ doanh nghiệp tư nhân .
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền so với doanh nghiệp kinh doanh thương mại ngành, nghề mà theo pháp luật của pháp lý phải có vốn pháp định .
– Bản sao hợp lệ chứng từ hành nghề của một hoặc một số ít cá thể theo lao lý so với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại những ngành, nghề mà theo lao lý của pháp lý phải có chứng từ hành nghề .
Tiến trình mua bán doanh nghiệp tư nhân
– Thực hiện mua bán doanh nghiệp với người mua :
+ Soạn thảo Hợp đồng mua bán doanh nghiệp
+ Xác lập người mua doanh nghiệp phải là người có quyền xây dựng, góp vốn xây dựng, mua CP và quản trị doanh nghiệp theo pháp luật tại Luật Doanh nghiệp và không thuộc trường hợp không được quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo pháp luật tại luật này
+ Các tài liệu chứng tỏ việc mua bán doanh nghiệp tư nhân đã triển khai xong ( giấy biên nhận tiền mua bán doanh nghiệp, Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân và triển khai việc ĐK doanh nghiệp cho người mua ) .
– Đăng ký sang tên doanh nghiệp cho người mua
+ Trong vòng 15 ngày kể từ ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan ĐK kinh doanh thương mại
+ Nội dung thông tin biến hóa chủ doanh nghiệp tư nhân : Tên, trụ sở của doanh nghiệp ; tên, địa chỉ của người mua ; tổng số nợ chưa giao dịch thanh toán của doanh nghiệp ; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán giao dịch cho từng chủ nợ ; hợp đồng lao động và những hợp đồng khác đã ký mà chưa thực thi xong và phương pháp xử lý những hợp đồng đó .
IV. THỦ TỤC MUA BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN
Việc mua bán công ty CP được thực thi bằng cách chuyển nhượng ủy quyền CP
– Các bên tương quan ký kết và triển khai hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền CP .
– Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng ủy quyền CP .
– Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để trải qua việc chuyển nhượng ủy quyền CP .
– Tiến hành chỉnh sửa, bổ trợ thông tin trong Sổ ĐK cổ đông của công ty .
– Tiến hành ĐK đổi khác cổ đông theo pháp luật .
V. THỦ TỤC MUA BÁN CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn
Tương tự như công ty CP, việc mua bán doanh nghiệp nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn được thực thi trải qua việc chuyển nhượng ủy quyền vốn góp trong công ty này .
– Phải chào bán phần vốn đó cho những thành viên còn lại theo tỷ suất tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện kèm theo ;

– Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

– Thay đổi thành viên do chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định hành động đổi khác Công ty gửi thông tin đến phòng ĐK kinh doanh thương mại nơi công ty đã ĐK kinh doanh thương mại .
Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá rất nhiều yếu tố tương quan tơi mua bán doanh nghiệp và quy đổi mô hình doanh nghiệp tại những bài viết sau đây của chúng tôi :
Nếu bạn còn bất gì điều gì do dự, hãy liên hệ với Luật Thái An !