Thẩm định giá trị doanh nghiệp – Công ty Thẩm định giá Thành Đô

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

(TDVC Thẩm định giá trị doanh nghiệp) – Thẩm định giá doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó theo một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp thẩm định giá phù hợp. Quá trình này do thẩm định viên về giá tiến hành. Nói cách khác, thẩm định giá doanh nghiệp là quá trình đánh giá hay ước tính với độ tin cậy cao nhất về khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thẩm định giá trị Doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách thoáng rộng là việc :

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

1. Vì sao cần Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Giá trị là yếu tố đầu tiên người ta muốn biết khi tìm hiểu về một sản phẩm. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp, bạn biết các tài sản công ty trị giá bao nhiêu, nhưng bạn không biết giá trị thị trường của doanh nghiệp mình thì bạn đang bỏ sót một thứ hết sức quan trọng.

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Việc thẩm định giá trị doanh nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu: bảo vệ doanh nghiệp; biết được khả năng của doanh nghiệp để điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sản xuất… Quan trọng nhất, việc thẩm định giá trị doanh nghiệp là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp thu hút vốn từ các nhà đầu tư tài chính.

Thẩm định giá doanh nghiệp xuất phát từ nhu yếu của hoạt động giải trí mua và bán, sáp nhập, hợp nhất hoặc chia nhỏ doanh nghiệp. Đây là loại thanh toán giao dịch diễn ra có đặc thù liên tục và thông dụng trong cơ chế thị trường. Đặc biệt trong toàn cảnh hoạt động giải trí M&A đang diễn ra sôi động như lúc bấy giờ thì việc định giá doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng .Để triển khai những thanh toán giao dịch đó, yên cầu phải có sự nhìn nhận trên khoanh vùng phạm vi to lớn những yếu tố tác động ảnh hưởng tới doanh nghiệp. Trong đó, giá trị doanh nghiệp là một yếu tố có đặc thù quyết định hành động, là địa thế căn cứ trực tiếp để người ta thương thuyết với nhau trong tiến trình thanh toán giao dịch mua và bán, sáp nhập, hợp nhất, chia nhỏ doanh nghiệp .Trong cách nhìn của những nhà đầu tư, chứng từ đánh giá và thẩm định giá trị doanh nghiệp là sự nhìn nhận tổng quát về uy tín kinh doanh thương mại, năng lực kinh tế tài chính và vị thế tín dụng thanh toán. Từ đó, họ có cơ sở để đưa quyết định hành động về góp vốn đầu tư, hỗ trợ vốn hoặc liên tục cấp tín dụng thanh toán cho doanh nghiệp .

2. Mục đích của thẩm định giá doanh nghiệp

 • Phát hành cổ phiếu, bán cổ phiếu ra công chúng
 • Chứng minh năng lực tài chính
 • Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Phục vụ để cổ phần hóa, liên doanh, góp vốn
 • Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
 • Thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp

Mục đích thẩm định giá trị doanh nghiệp

3. Đối tượng sử dụng dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp

 • Doanh Nghiệp Nhà Nước
 • Doanh Nghiệp Cổ Phần
 • Doanh Nghiệp Tư Nhân
 • Công ty Liên Doanh
 • Công ty TNHH

4. Phương pháp thẩm định giá trị doanh nghiệp

Thẩm định giá trị doanh nghiệp được những thẩm định và đánh giá viên dựa vào Tiêu chuẩn thẩm định giá Nước Ta số 12 “ Thẩm định giá doanh nghiệp ” đượcBan hành kèm theo Thông tư số 28/2021 / TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gồm có 3 cách tiếp cận cơ bản gồm : Cách tiếp cận từ thị trường ; Cách tiếp cận từ ngân sách ; Cách tiếp cận từ thu nhập. Doanh nghiệp thẩm định giá cần lựa chọn những cách tiếp cận, chiêu thức thẩm định giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được phân phối và thông tin tự tích lũy để thẩm định giá doanh nghiệp .– Trong cách tiếp cận từ thị trường, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua giá trị của doanh nghiệp so sánh với doanh nghiệp cần thẩm định giá về những yếu tố : quy mô ; ngành nghề kinh doanh thương mại chính ; rủi ro đáng tiếc kinh doanh thương mại, rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính ; những chỉ số kinh tế tài chính hoặc giá thanh toán giao dịch đã thành công xuất sắc của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường để xác lập giá trị doanh nghiệp là giải pháp tỷ số trung bình và giải pháp giá thanh toán giao dịch .– Trong cách tiếp cận từ ngân sách, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua giá trị những gia tài của doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ ngân sách để xác lập giá trị doanh nghiệp là giải pháp gia tài .– Trong cách tiếp cận từ thu nhập, giá trị doanh nghiệp được xác lập trải qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai hoàn toàn có thể dự báo được về thời gian thẩm định giá. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập để xác lập giá trị doanh nghiệp là giải pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, chiêu thức chiết khấu dòng cổ tức và giải pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ chiếm hữu .Khi xác lập giá trị doanh nghiệp bằng cách tiếp cận từ thu nhập cần cộng giá trị của những gia tài phi hoạt động giải trí tại thời gian thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng tiền hoàn toàn có thể dự báo được của những gia tài hoạt động giải trí tại thời gian thẩm định giá. Trong trường hợp không dự báo được một cách đáng đáng tin cậy dòng tiền của một số ít gia tài hoạt động giải trí thì đánh giá và thẩm định viên hoàn toàn có thể không dự báo dòng tiền của gia tài hoạt động giải trí này và xác lập riêng giá trị của gia tài hoạt động giải trí này để cộng vào giá trị doanh nghiệp. Riêng giải pháp chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần gia tài phi hoạt động giải trí là tiền mặt và tương tự tiền .

5. Hồ sơ thẩm định giá trị doanh nghiệp

5.1 Pháp lý tổ chức:

 • Quyết định thành lập doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận cấp mã số thuế
 • Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc
 • Biên bản góp vốn
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
 • Các quyết định đổi tên khác, bổ sung chức năng….

Hồ sơ thẩm định giá

5.2. Pháp lý tài sản thẩm định giá:

5.2.1 Quyền sử dụng đất:

 • Giấy chứng nhận QSDĐ
 • Hợp đồng chuyển nhượng có công chứng
 • Quyết định giao đất
 • Bản đồ hiện trạng
 • Tờ khai lệ phí trước bạ
 • Hợp đồng thuê đất,…

5.2.2 Công trình xây dựng:

 • Giấy phép xây dựng
 • Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành
 • Hồ sơ quyết toán
 • Bản vẽ hoàn công
 • Hồ sơ dự toán
 • Bản vẽ thiết kế
 • Bản vẽ hiện trạng
 • Các hợp đồng thi công
 • Các biên bản nghiệm thu từng phần

Thẩm định giá bất động sản

5.2.3 Dây chuyền máy móc, thiết bị:

 • Hợp đồng kinh tế mua bán
 • Biên bản thanh lý hợp đồng
 • Biên bản bàn giao, nghiệm thu
 • Bản vẽ kỹ thuật
 • Các hoá đơn mua bán kê khai chi tiết
 • Catalogue….

5.2.4 Phương tiện vận chuyển:

Đối với xe:

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm xe cơ giới
 • Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ

Đối với tàu:

 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
 • Biên bản kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
 • Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
 • Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa
 • Giấy chứng nhận cấp tàu
 • Giấy chứng nhận mạn khô quốc tế
 • Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu gây ra
 • Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển

Tài sản nhập khẩu:

 • Hợp đồng thương mại
 • INVOICE
 • PACKINGLIST
 • Tờ khai hải quan
 • Giấy chứng nhận xuất xứ
 • Giấy giám định chất lượng
 • Hoá đơn mua bán kê khai chi tiết…

Đối với số liệu tài chính:

 • Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:
 • Bảng cân đối kế toán 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Bảng cân đối tài khoản 05 năm liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Các tài liệu liên quan:

 • Phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối thiểu 3 năm. Chi tiết về kế họach sản xuất như sản lượng của từng mặt hàng, chi tiết tất cả các chi phí liên quan để tính ra giá thành từng sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất (nếu có)
 • Chi tiết các kế hoạch đầu tư như: xây dựng nhà máy sản xuất mới (cung cấp toàn bộ dự án xây dựng, đầu tư thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, tiến độ thực hiện dự án…), dự án mở rộng thị trường (nêu cụ thể thị trường dự tính mở rộng, kế hoạch mở rộng cụ thể như thế nào, tiến độ thực hiện ra sao…) và

Các kế hoạch đầu tư khác (nếu có).

 • Chi phí marketing, chi phí quảng cáo tiếp thị, chi phí xây dựng và quảng bá thương hiệu trong thời gian qua (theo từng năm).
 • Các thông tin về doanh nghiệp như: nhãn hiệu, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing (gồm chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối và chiến lược khuyến mãi) trong thời tới…
 • Các bằng khen, giấy khen, danh hiệu… liên quan đến sản phẩm đã đạt được trong thời gian qua.
 • Giấy chứng nhận nhãn hiệu của từng loại sản phẩm (Vd: Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao…..).

Các bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ các tài khoản và các tài liệu chứng từ đối chiếu số dư các tài khoản tại thời điểm xác địnhgiá trị doanh nghiệp, cụ thể:

 • Tiền mặt: Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.
 • Tiền gửi ngân hàng: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng (hoặc sổ phụ).
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
 • Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
 • Các khoản phải thu: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
 • Các khoản phải trả: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu số dư.
 • Hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho. Trong đó phân loại rõ những tài không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý.
 • Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và thư xác nhận số dư của ngân hàng.
 • Chi phí XDCB dở dang: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ.
 • Các khoản ký quỹ ký cược dài hạn: Bảng kê chi tiết số dư cuối kỳ và tài liệu đối chiếu.
 • Tài sản cố định: Biên bản kiểm kê TSCĐ, trong đó phân loại rõ những tài sản thuê mượn, nhận vốn góp liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý và tài sản đang dùng.
 • Danh mục tài sản cố định và công cụ dụng cụ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Đối với các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng thu hồi có giải thích rõ nguyên nhân vì sao không có khả năng thu hồi và các tài liệu chứng minh.
 • Đối với những khoản công nợ không có khả năng chi trả (nếu có): Bảng kê chi tiết những khoản công nợ không có khả năng chi trả có nêu rõ nguyên nhân và các tài liệu chứng minh

Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô sẽ cung cấp cho khách hàng những thông tin về giá trị của doanh nghiệp với độ tin cậy cao theo từng mục đích thẩm định.

QUÍ VỊ CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ VUI LONG LIÊN HỆ :

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở : Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP.HN .
 • đường dây nóng : 0985103666 – 0906020090 | | Email : [email protected]
 • Hệ thống thẩm định giá toàn nước : XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lượng : TẠI ĐÂY
Thẩm định giá Thủ Đô Đơn, đơn vị chức năng thẩm định giá doanh nghiệp uy tín, tốt nhất Nước Ta. Thẩm định giá Thủ Đô vinh dự đạt ghi nhận Doanh nghiệp “ Thương hiệu – thương hiệu độc quyền uy tín 2019 ” và vận dụng Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : năm ngoái cho mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng góp thêm phần quan trọng giúp người mua có những quyết định hành động đúng chuẩn trong việc kinh doanh thương mại, gọi vốn góp vốn đầu tư, vay vốn ngân hàng nhà nước và mua và bán minh bạch trên thị trường. Thẩm định giá Thủ Đô .

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá trị doanh nghiệp” tại  chuyên mục Dịch vụ thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Bài viết tương quan Xem thêm