Quận Bắc Từ Liêm: Phấn đấu hồ sơ đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại nhà đạt 65%

Bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm

Năm qua, Ủy Ban Nhân Dân quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường vai trò chỉ huy, chỉ huy của những cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại và Ban chỉ huy CNTT những cấp, kết nối ngặt nghèo giữa ứng dụng CNTT với công tác làm việc cải cách hành chính. Ngay từ đầu năm, Ủy Ban Nhân Dân quận đã phát hành Kế hoạch ứng dụng CNTT, thực thi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong hoạt động giải trí cơ quan nhà nước ; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính ; Kế hoạch đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng ứng dụng CNTT ; Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 … Tính đến ngày 15/12/2018, Ủy Ban Nhân Dân quận Bắc Từ Liêm đã thiết kế xây dựng và phát hành 92 văn bản ( Trong đó có 18 quyết định hành động, 05 kế hoạch, 21 báo cáo giải trình, 48 công văn ) .
Đối với từng nội dung Kế hoạch, Ủy Ban Nhân Dân quận đã đặt ra những chỉ tiêu, trách nhiệm đơn cử ; chỉ rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những phòng, ban, đơn vị chức năng, Ủy Ban Nhân Dân những phường. Tổ chức tuyên truyền thoáng rộng đến nhân dân về ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 bằng nhiều hình thức : kiến thiết xây dựng quy mô Tổ dân phố điện tử, xây dựng những tổ tình nguyện, in tờ rơi, những hoạt động giải trí sân khấu hóa trải qua những hội thi, hội diễn ; lồng ghép trải qua những hội nghị tại quận, phường, qua cổng thông tin điện tử, đài phát thanh, tuyên truyền cho đối tượng người dùng là cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên trung học cơ sở những trường trên địa phận quận về dịch vụ công trực tuyến, thực thi tiếp đón và trả hiệu quả qua dịch vụ bưu chính công ích, đào tạo và giảng dạy, tập huấn ứng dụng CNTT. ..
Trong công tác làm việc ứng dụng CNTT, 100 % những văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa những cơ quan hành chính được giao dịch hoàn toàn dưới dạng điện tử ; 100 % cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận và phường sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi việc làm ; sử dụng ứng dụng quản trị văn bản và điều hành quản lý tác nghiệp trên môi trường tự nhiên mạng điện tử ; 100 % những đơn vị chức năng sử dụng ứng dụng một cửa điện tử dùng chung kết nối cổng dịch vụ công thống nhất toàn Thành phố … Như vậy, việc tăng nhanh ứng dụng CNTT và thiết kế xây dựng cơ sở tài liệu là một trách nhiệm khó khăn vất vả và lâu dài hơn, hướng tới tiềm năng ứng dụng CNTT để tăng hiệu suất cao việc làm, giảm thiểu văn bản giấy, tạo môi trường tự nhiên thao tác tân tiến .

Kết quả, trong thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà toàn quận đạt 64,1% vượt 9,1% theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, ở cấp quận, tổng số hồ sơ phải giải quyết 6.929 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà là 5.561/6.929 hồ sơ đạt 80,3%; ở cấp phường, tổng số hồ sơ phải giải quyết 11.149 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ công dân nộp tại nhà 6.028/11.149 hồ sơ, đạt 54,1%.

Kết quả thực hiện DVC trực tuyến mức độ 4, từ ngày 1/8/2018 đến ngày 13/12/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả được 357 hồ sơ trong đó cấp quận 344 hồ sơ, cấp phường 13 hồ sơ (Thụy Phương 7 hồ sơ, Thượng Cát 2 hồ sơ, Phú Diễn 2 hồ sơ, Đông Ngạc 2).

Trong tiến hành ứng dụng một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, từ ngày 26/10/2018 đến ngày 14/12/2018, Ủy Ban Nhân Dân quận Bắc Từ Liêm đã đảm nhiệm và trả tác dụng đúng hạn 99,4 %. Cụ thể, tổng số hồ sơ tiếp đón toàn quận 9.200 hồ sơ, 100 % hồ sơ xác nhận, hộ tịch cấp quận, phường đều giải quyết và xử lý trước hạn đã xử lý đúng, trong đó trước hạn 8.750 hồ sơ, 397 hồ sơ đang giải quyết và xử lý trong hạn và 53 hồ sơ chậm xử lý trên ứng dụng .
Theo Phó quản trị Ủy Ban Nhân Dân quận Nguyễn Thị Nắng Mai, năm 2019, quận Bắc Từ Liêm sẽ liên tục tăng cường, thay đổi công tác làm việc tuyên truyền ứng dụng CNTT, triển khai dịch vụ công trực tuyến để ship hàng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Duy trì bảo vệ tỷ suất hồ sơ ĐK qua mạng đối những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100 %. Phấn đấu tỷ suất hồ sơ công dân ĐK dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại nhà đạt 65 %. Nâng cao chất lượng tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy ứng dụng CNTT, thực thi dịch vụ công trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại quận, phường phân phối được nhu yếu việc làm .

Huy Thành