bảng giá dịch vụ làm tóc

Dịch vụ làm tóc

Các dịch vụ về tóc thường thì như cắt, uốn, duỗi, nhuộm, gội, …. hay thậm chí còn những kỹ thuật phức tạp như nối tóc, phục sinh tóc hư tổn, ….. đều thực thi được tại Hair Salon Đức Nguyễn mà trực tiếp là Cây Kéo Vàng 2011 Đức Nguyễn cùng những học viên của mình .

    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TÓC CỦA HAIR SALON ĐỨC NGUYỄN:

Cắt Nam em bé

Bạn đang đọc: bảng giá dịch vụ làm tóc

60.000 vnđ

Cắt Nam thợ Cắt

80.000 Vnđ

Cắt Nam A. Đức Cắt

120.000 vnđ

Cắt Nam Tạo Kiểu Thợ Cắt

90.000 vnđ

Cắt Nam Tạo Kiểu A. Đức Cắt

130.000 vnđ

   

Cắt mái 30.000 vnđ
Phá đường ngôi 50.000 vnđ
Cắt bé nữ 60.000 vnđ
Cắt em bé 80.000 vnđ
Cắt nữ Thợ cắt 120.000 vnđ
Cắt kẹp cúp thợ Cắt 130.000 vnđ
Cắt nữ A.Đức Cắt 150.000 vnđ
Cắt sấy nữ A.Đức Cắt 170.000 vnđ
Cắt Kẹp Nữ A. Đức Cắt 160.000 vnđ
Cắt sấy nữ Thợ Cắt 140.000 vnđ

          

Một số mẫu tóc nữ đậm cá tính tại Hair Salon Đức Nguyễn .

Duỗi Cúp TB

800.000 vnđ

Duỗi Cúp K

một triệu vnđ

Duỗi Cúp CC

1.200.000 vnđ

Duỗi Thẳng ngang vai TB

400.000 vnđ

Duỗi Thẳng ngang vai K

600.000 vnđ

Duỗi Thẳng ngang vai CC

800.000 vnđ

Duỗi Thẳng dưới vai TB

500.000 vnđ

Duỗi Thẳng dưới vai K

700.000 vnđ

Duỗi Thẳng dưới vai CC

900.000 vnđ

Duỗi Thẳng tóc dài TB

600.000 vnđ

Duỗi Thẳng tóc dài K

800.000 vnđ

Duỗi Thẳng tóc dài CC

một triệu vnđ

Duỗi Thẳng Phục Hồi

một triệu – 1.200.000 – 1.400.000 vnđ

        

Một số mẫu tóc duỗi đẹp tại Hair Salon Đức Nguyễn .

Cạo lông mặt 20.000 vnđ
Gội đầu 40.000 vnđ
Gội đầu dầu gội giảm stress 80.000 vnđ
Gội đầu dầu gội Goldwell 100.000 vnđ
Gội đầu dầu gội Goldwell 70.000 vnđ
Gội đầu dầu gội Goldwell 80.000 vnđ
Gội đầu dầu gội silky 80.000 vnđ
Gội đầu massage 50.000 vnđ
Gội đầu nước nóng 20.000 vnđ
Lột mụn 20.000 vnđ
Lột mụn 10 10.000 vnđ
Massage sữa tươi 20.000 vnđ
Tẩy tế bào chết 20.000 vnđ
Tỉa chân mày 10.000 vnđ
Đắp mặt nạ 50.000 vnđ

Dịch vụ gội đầu massage

Hấp dầu Goldwell 2 200.000 vnđ
Hấp dầu Goldwell 250.000 vnđ
Hấp dầu Machiko 100.000 vnđ
Hấp dầu Silky 15 150.000 vnđ
Hấp dầu Silky 2 200.000 vnđ

Hấp dầu tại Hair Salon Đức Nguyễn .

Nhuộm Nam Nửa Đầu 300.000 – 400.000 – 500.000 vnđ
Nhuộm Nam Nguyên Đầu 400.000 – 600.000 – 800.000 vnđ
Nhuộm nữ ngang vai 500.000 – 700.000 – 900.000 vnđ
Nhuộm Nữ dưới vai 600.000 – 800.000 – một triệu vnđ
Nhuộm Nữ Tóc Dài 700.000 – 900.000 – 1.100.000 vnđ
Nhuộm Phục Hồi collagen 1.100.000 – 1.200.000 – 1.300.000 vnđ
Nhuộm Phủ Bóng 1.300.000 – 1.500.000 – 1.700.000 1.900.000 vnđ
Nhuộm Màu Thời TRang Ngan vai một triệu – 1.200.000 – 1.400.000 vnđ
Nhuộm Màu Thời TRang dưới vai 1.200.000 – 1.400.000 – 1.600.000 vnđ
Nhuộm Màu Thời TRang tóc dài 1.400.000 – 1.600.000 – 1.800.000 vnđ
Nhuộm Nền 200.000 – 300.000 – 400.000 vnđ
Phụ Thu Bonpro – Olaplex 300.000 vnđ / 1 lần

        

Một số mẫu tóc nhuộm đẹp

Phục hồi phủ lụa 200.000 vnđ
Phục hồi collagen – 3 300.000 vnđ
Phục hồi collagen – 4 400.000 vnđ
Phục hồi collagen – 5 500.000 vnđ
Phục hồi collagen – 6 600.000 vnđ

Phục hồi keratin – TB 800.000 vnđ
Phục hồi keratin – TB 900.000 vnđ
Phục hồi keratin – TBK một triệu vnđ
Phục hồi keratin – K 1.200.000 vnđ
Phục hồi keratin – CC 1.400.000 vnđ

    

Trước và sau khi phục sinh Keratin

Bấm giả 30.000 vnđ
Kẹp cúp 50.000 vnđ
Sấy lọn 50.000 vnđ
Tạo kiểu 60.000 vnđ
Tạo kiểu 70 70.000 vnđ
Tạo kiểu 80 80.000 vnđ
Uốn giả 50.000 vnđ
Uốn Cúp                           500.000 – 700.000 – 900.000 vnđ
Uốn Lọn                       600.000 – 800.000 – 1.000.000 vnđ
Uốn Dợn sóng           700.000 – 900.000 – 1.100.000 – 1.300.000 vnđ
Uốn cúp lạnh – TB 400.000 vnđ
Uốn cúp lạnh – K 500.000 vnđ
Uốn cúp lạnh – CC 600.000 vnđ
Uốn lạnh lọn – TB 400.000 vnđ
Uốn lạnh lọn – TBK 500.000 vnđ
Uốn lạnh lọn – K 600.000 vnđ
Uốn lạnh lọn – CC 700.000 vnđ
Uốn lạnh phủ lụa – CC 900.000 vnđ
Uốn nam – TB 300.000 vnđ
Uốn nam – TBK 400.000 vnđ
Uốn nam – K 500.000 vnđ
Uốn nam – CC 600.000 vnđ

        

Uốn Cúp

        

Uốn dợn

        

Uốn lọn

ĐẶT BIỆT

BẢNG GIÁ GỘI XÁM – GỘI HIGLIGHT NÂU TÂY :

Giá Gội xám – gội higlight nâu tây tóc ngắn

600.000 đ – 700.000 đ

Giá gội xám-gội higlight nâu tây tóc vừa 700.000 đ – 800.000 đ
Giá gội xám-gội higlight nâu tây tóc dài 800.000 đ – 900.000 đ
Giá gội xám-gội higlight nâu tây tóc ngắn cao cấp 800.000 đ
Giá gội xám-gội higlight nâu tây tóc vừa cao cấp một triệu đ
Giá gội xám-gội higlight nâu tây tóc dài cao cấp 1.200.000 đ