Hợp đồng dịch vụ là gì? Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

Cung ứng dịch vụ là một lĩnh vực đã quá quen thuộc trong nền kinh tế hiện nay. Chính vì thế, hợp đồng cung ứng dịch vụ cũng ngày càng phổ biến và được nhiều người quan tâm. Hợp đồng dịch vụ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia, giúp việc cung ứng dịch vụ thuận lợi và an toàn hơn. Vậy hợp đồng dịch vụ là gì? Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ ra sao? Hãy cùng EFY-eCONTRACT tìm hiểu.

Hợp đồng dịch vụ là gì?

Hợp đồng dịch vụ là gì?

1. Hợp đồng dịch vụ là gì?

Để hiểu rõ về hợp đồng dịch vụ, thứ nhất, tất cả chúng ta cần biết hợp đồng dịch vụ là gì. Hiểu một cách đơn thuần, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, đó là bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Hợp đồng sẽ thỏa thuận hợp tác về việc bên cung ứng dịch vụ triển khai những việc làm cho bên sử dụng dịch vụ. Đồng thời, bên sử dụng dịch vụ sẽ phải trả tiền cho bên cung ứng .
Hợp đồng dịch vụ là gì được pháp luật rõ ràng tại điều 513 Bộ luật dân sự năm ngoái. Đây là một loại hợp đồng thường gặp trong đời sống lúc bấy giờ. Chẳng hạn như hợp đồng thuê dịch vụ quản trị tòa nhà, dịch vụ vệ sinh căn hộ cao cấp …

2. Đặc điểm của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ cũng là một loại hợp đồng nhân sự. Vì thế, loại hợp đồng này cũng có có đặc thù của hợp đồng dân sự. Cụ thể, những đặc thù của hợp đồng dịch vụ gồm có :

Có thể là hợp đồng vì quyền lợi của người thứ 3

Hợp đồng dịch vụ sẽ đem tới cho quyền lợi của cả người phân phối dịch vụ và người hưởng dịch. Người phân phối dịch vụ sẽ thu được doanh thu còn người nhận dịch vụ sẽ được hưởng lợi từ người phân phối dịch vụ. Tuy nhiên, trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, người thứ 3 cũng hoàn toàn có thể là người được hưởng lợi từ dịch vụ trong hợp đồng .

Hợp đồng dịch vụ cũng là một loại hợp đồng nhân sự

Hợp đồng dịch vụ cũng là một loại hợp đồng nhân sự

Đối tượng của hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là những việc làm hoàn toàn có thể thực thi được. Đồng thời, dịch vụ được cung ứng phải tuân thủ những pháp luật của pháp lý, không vi phạm pháp lý, không trái với đạo đức xã hội .

Các đặc thù khác của hợp đồng dịch vụ

Theo lao lý so với hợp đồng dịch vụ, những bên phải triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý. Kết quả của việc thực thi dịch vụ sẽ được giao cho bên thuê dịch vụ .
Ngoài ra, khi tìm hiểu và khám phá hợp đồng dịch vụ là gì, tất cả chúng ta cũng cần chú ý quan tâm, đây là một dạng hợp đồng song vụ và là hợp đồng có đền bù. Trong đó, bên thuê dịch vụ phải đảm nhiệm hiệu quả dịch vụ và trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ. Tương ứng, bên cung ứng dịch vụ sẽ phải phân phối dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác khởi đầu. Trường hợp một trong hai bên không thực thi theo thỏa thuận hợp tác sẽ phải đền bù cho bên còn lại .
Hợp đồng dịch vụ hoàn toàn có thể chia thành 2 loại :
– Hợp đồng chỉ có mối quan hệ trực tiếp giữa bên cung ứng dịch vụ và bên nhận dịch vụ .
– Hợp đồng có quan hệ bên giữa bên cung ứng dịch vụ với bên nhận dịch vụ và với người thứ 3 .

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là các công việc có thể thực hiện được

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ phải là những việc làm hoàn toàn có thể triển khai được

3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ

Giống như những loại hợp đồng dân sự khác, trong hợp đồng dịch vụ, những chủ thể sẽ có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng mình .

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê dịch vụ

Bên cạnh việc khám phá hợp đồng dịch vụ là gì, tất cả chúng ta cũng cần chú ý quan tâm tới quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên. Trước hết là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê dịch vụ .
– Trước hết, bên thuê dịch vụ sẽ có quyền nhu yếu bên cung ứng dịch vụ thực thi đúng thỏa thuận hợp tác khởi đầu. Chẳng hạn như việc triển khai việc làm theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn hay khu vực được thỏa thuận hợp tác bắt đầu .
– Có quyền công nhận tác dụng việc làm mà bên cung ứng dịch vụ đã thực thi .
– Có quyền đơn phương chấm hết việc triển khai hợp đồng hoặc nhu yếu bồi thường nếu bên cung ứng dịch vụ vi phạm những nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý. Tuy nhiên, khi đơn phương chấm hết hợp đồng, bên thuê dịch vụ cần báo cho bên cung ứng dịch vụ trong một khoảng chừng thời hạn pháp luật và phải trả số tiền tương ứng với số lương / chất lượng dịch vụ đã được triển khai .
– Trường hợp bên cung ứng dịch vụ không triển khai đúng số lượng / chất lượng dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác hoặc không triển khai đúng thời hạn và lỗi do bên cung ứng dịch vụ, bên thuê dịch vụ hoàn toàn có thể giảm tiền công. Đồng thời, thực thi nhu yếu bồi thường thiệt hại .

Bên cạnh các quyền, bên nhận dịch vụ cũng có các nghĩa vụ:

– Cung cấp cho bên làm dịch vụ những thông tin / tài liệu / phương tiện đi lại thiết yếu được thực thi việc làm nếu có thỏa thuận hợp tác hoặc bên cung ứng dịch vụ có nhu yếu .
– Phải trả tiền thù lao cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc thanh toán giao dịch. Trường hợp không có thỏa thuận hợp tác, việc thanh toán giao dịch sẽ được triển khai tại điểm địa thực thi dịch vụ khi triển khai xong việc làm .

Bên nhận dịch vụ phải trả tiền thù lao cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận

Bên nhận dịch vụ phải trả tiền thù lao cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ

Tương ứng với những nghĩa vụ và trách nhiệm của bên thuê dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có quyền :
– Yêu cầu bên thuê dịch vụ phân phối những thông tin, tài liệu, phương tiện đi lại để thực thi dịch vụ theo thỏa thuận hợp tác, vì quyền lợi của nhận dịch vụ .
– Có quyền biến hóa điều kiện kèm theo dịch vụ, vì quyền lợi của bên nhận dịch vụ. Việc biến hóa không cần chờ quan điểm của bên nhận dịch vụ nếu việc chờ đón hoàn toàn có thể gây thiệt hại cho bên thuê dịch vụ. Tuy nhiên, bên cung ứng dịch vụ phải báo ngay cho bên còn lại biết .
– Có quyền nhu yếu bên thuê dịch vụ trả tiền thù lao theo thỏa thuận hợp tác .
– Có quyền đơn phương chấm hết việc thực thi hợp đồng và nhu yếu bên nhận dịch vụ bồi thường thiệt hại, nếu bên thuê dịch vụ không triển khai / thực thi không đúng theo cam kết bắt đầu .
Đồng thời, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ và trách nhiệm :
– Thực hiện cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận hợp tác khởi đầu, ví dụ điển hình như về số lượng, chất lượng, thời hạn …
– Công việc phải do bên cung ứng dịch vụ triển khai, không được giao cho người khác thực thi thay nếu bên nhận dịch vụ không chấp thuận đồng ý .
– Phải dữ gìn và bảo vệ và giao lại cho nhận thuê dịch vụ những loại tài liệu / phương tiện đi lại được giao để thực thi dịch vụ sau khi hoàn thành xong việc làm. Khi nhận tài liệu / phương tiện đi lại / thông tin từ bên thuê dịch vụ, nếu thấy không không thiếu, không bảo vệ chất lượng để hoàn thành xong việc làm thì phải báo lại ngay .
– Giữ bí hiểm thông tin mà mình biết được trong thời hạn làm dịch vụ, nếu những bên có thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng hoặc pháp lý có pháp luật. Trường hợp làm mất mát, hư hỏng tài liệu được giao để làm dịch vụ hoặc trong quy trình làm dịch vụ đã bật mý bí hiểm thông tin, bên cung ứng dịch vụ phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê dịch vụ .

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá cụ thể, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

https://hanoittfc.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ Hoặc ngay để được tương hỗ trực tiếp

Tổng đài: 19006142 / 19006139

KV Miền Bắc – (Ms Hằng): 0912 656 142 / (Mr Vinh): 0982 124 619

KV Miền Nam – (Ms Thùy): 0911 876 899 / (Ms Thơ): 0911 876 900

Hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT – Bỏ ký tay, thay ký số

MinhNH