Dịch vụ giải thể doanh nghiệp giải thể công ty trọn gói TPHCM

Thương trường vốn khốc liệt, doanh nghiệp phát triển không bền vững sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường. Đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh khó khăn, nhiều doanh nghiệp không thể cầm cự mà phải tiến hành giải thể doanh nghiệp. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói của Long Phan PMT sẽ giúp Quý khách hàng giải quyết một cách nhanh chóng và tối ưu chi phí. Quý khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu dịch vụ trên.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Điều kiện để tiến hành giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp giải thể nếu thuộc một trong các trường hợp tại Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo vệ thanh toán giao dịch hết những khoản nợ, nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác và doanh nghiệp không trong quy trình xử lý tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài .
>> Xem thêm : Khó khăn vì dịch Covid doanh nghiệp nên chọn phá sản hay giải thể

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trường hợp đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp lao lý tại những điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được triển khai như sau :

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 07 ngày thao tác kể từ ngày trải qua nghị quyết, quyết định hành động giải thể pháp luật tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .
Trong thời hạn 01 ngày thao tác kể từ ngày nhận được thông tin về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại phải đăng tải những sách vở lao lý tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP và thông tin thực trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, chuyển thực trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp sang thực trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực thi thủ tục hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế với Cơ quan thuế theo lao lý của Luật Quản lý thuế .

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trong thời hạn 05 ngày thao tác kể từ ngày giao dịch thanh toán hết những khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính .
Trước khi nộp hồ sơ ĐK giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải triển khai thủ tục chấm hết hoạt động giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi đặt Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại .
Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nhận được thông tin kèm theo nghị quyết, quyết định hành động giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại không nhận được hồ sơ ĐK giải thể của doanh nghiệp và quan điểm phản đối bằng văn bản của bên có tương quan, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại chuyển thực trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp sang thực trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên .

Đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng điện tử
>> Xem thêm : Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì ?

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 1. Tạo tài khoản đăng ký kinh doanh

Để ĐK một thông tin tài khoản trên Cổng thông tin vương quốc về ĐK kinh doanh thương mại, Quý khách cần làm những bước sau :

 • Kê khai thông tin cá nhân
 • Chuẩn bị bản scan Giấy tờ chứng thực cá nhân
 • Gửi yêu cầu đăng ký tài khoản
 • Nhận email xác nhận

Sau khi được cấp thông tin tài khoản, Quý khách hoàn toàn có thể triển khai nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp qua thông tin tài khoản này .

Bước 2. Đăng nhập, gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Sau khi ĐK thông tin tài khoản, Quý khách thực thi đăng nhập trên website theo tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo. Trên thanh công cụ chọn Dịch vụ công rồi ấn Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử -> Thay đổi nội dung ĐK doanh nghiệp -> Giải thể doanh nghiệp
Tiếp theo, Quý khách chọn tài liệu đính kèm và xác nhận những tài liệu đính kèm theo hướng dẫn .

Bước 3. Tải và kiểm tra hồ sơ đã nộp

Sau khi tải xong hồ sơ, trên màn hình hiển thị sẽ Open những thông tin dữ liệu. Quý khách cần nhập thông tin tương ứng theo nhu yếu và lưu lại tài liệu. Sau khi tải tài liệu thành công xuất sắc, Quý khách chọn kiểm tra thông tin trước khi nộp hồ sơ để tránh việc sai sót. Nếu hồ sơ còn thiếu thông tin, mạng lưới hệ thống sẽ báo lỗi nhu yếu Quý khách hoàn thành xong .

Bước 4. Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Sau khi nhập không thiếu thông tin, Quý khách nhấn vào Chuẩn bị, sau đó nhập tiếp dãy số xác nhận mà trên màn hình hiển thị hiện ra và chọn địa phận quản trị rồi ấn đồng ý .
Lúc này hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái chuẩn bị sẵn sàng .

Bước 5. Ký xác thực tài khoản

Ở bước này, Quý khách chỉ cần chọn “ Ký sổ / xác thực tài khoản ĐK kinh doanh thương mại ” để hoàn tất việc xác nhận hồ sơ .

Bước 6. Thanh toán

Sau khi thanh toán, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái: “Đang được tự động tiếp nhận trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”. Trường hợp hồ sơ được nộp bằng Tài khoản ĐKKD, khi hồ sơ đăng ký qua mạng đã hợp lệ, người sử dụng cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp:

 • Bộ hồ sơ ĐKDN bằng bản giấy (tương ứng với hồ sơ điện tử)
 • Giấy biên nhận điện tử
 • Thông báo hồ sơ điện tử hợp lệ

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1. Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh

Bước 2. Kết nối chữ ký số công cộng với tài khoản

Bước 3. Tải và kiểm tra hồ sơ đã nộp

Bước 4. Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Bước 5. Ký xác thực tài khoản

Ở bước này, Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm ký lên hồ sơ thực thi những bước sau :

 • Cắm USBtoken vào ổ cắm USB của máy tính;
 • Tích chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”
 • Nhấn nút [Xác nhận] Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ
 • Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD]
 • Nhập mã PIN;
 • Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng]

Bước 6. Thanh toán

Sau khi thanh toán giao dịch, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái : “ Được chấp thuận đồng ý ” và Doanh nghiệp đến Phòng ĐKKD để nhận tác dụng. Trường hợp nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng, sau khi hồ sơ ĐK qua mạng điện tử hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại sẽ trả hiệu quả cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại .

Nội dung dịch vụ giải thể

Nội dung dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Long Phan PMT gồm những nội dung sau :

 • Tư vấn pháp lý để khách hàng đảm bảo các điều kiện giải thể;
 • Soạn thảo các đơn từ, chuẩn bị hồ sơ nộp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh trong và sau khi giải thể, tư vấn hướng xử lý;
 • Đại diện khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ về quyết toán thuế hay kế toán…;
 • Các công việc khác theo yêu cầu đã thỏa thuận.
 • Báo cáo tiến độ công việc

>> Xem thêm : Mẫu thông tin về giải thể doanh nghiệp

Quy trình tiếp nhận và thực hiện dịch vụ

Cách thức tiếp đón hồ sơ và triển khai việc làm cho người mua
Bước 1 : Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu và nhu yếu của người mua ;
Bước 2 : Hội đồng luật sư tiếp đón và báo phí dịch vụ nếu hoàn toàn có thể tương hỗ theo nhu yếu của người mua ;
Bước 3 : Khách hàng và Luật Long Phan PMT ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán giao dịch phí theo thỏa thuận hợp tác ;
Bước 4 : Luật sư trình độ đảm nhiệm điều tra và nghiên cứu và giải quyết và xử lý những việc làm tư vấn cho người mua cũng như thực thi việc làm tại tòa án nhân dân những cấp ;
Bước 5 : Luật sư trình độ đảm nhiệm thông tin tiến trình giải quyết và xử lý tại TANDTC và tư vấn hướng xử lý tiếp theo cho đến khi tranh chấp được xử lý ;

Cam kết chất lượng dịch vụ

Với tôn chỉ “ Tận tâm – uy tín – hiệu suất cao ”, công ty Luật Long Phan PMT cam kết với người mua về chất lượng dịch vụ luật sư tranh tụng. Bên cạnh bảo vệ về chất lượng dịch vụ pháp lý, bảo vệ thực thi việc làm theo đúng pháp luật pháp lý, đúng lương tâm, đạo đức hành nghề của một luật sư, chúng tôi còn mang đến sự hài lòng và yên tâm đến quý khách .
Không chỉ thế, dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty Luật Long Phan PMT luôn luôn đặt quyền lợi và nghĩa vụ của người mua lên số 1. Chúng tôi luôn nổ lực hết mình, góp sức tri thức pháp lý đến người mua, mang lại hiệu suất cao việc làm cho người mua .
Bên cạnh những quyền hạn và cam kết về chất lượng dịch vụ, công ty Luật Long Phan PMT còn có một khuyến mại đặc biệt quan trọng so với những người mua đã tin yêu và đã sử dụng dịch vụ luật sư tranh tụng của công ty đó là chủ trương hậu mãi. Cụ thể là khi đã người sử dụng đã sử dụng qua dịch vụ của công ty luật chúng tôi thì đến những lần sử dụng tiếp theo, người sử dụng hoàn toàn có thể sẽ được tư vấn và tương hỗ những yếu tố pháp lý MIỄN PHÍ .

Phí dịch vụ

 • Phí dịch vụ đưa ra phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của hồ sơ vụ việc mà khách hàng cần tư vấn giải quyết
 • Phí dịch vụ còn phụ thuộc vào thời gian chi phí đầu tư công sức của luật sư để nghiên cứu, giải quyết vụ việc.
 • Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ chuyên sâu về vấn đề cụ thể, mức phí, biếu phí thuê sẽ được cập nhật phù hợp, có HỖ TRỢ giảm phí để đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Trong trường hợpphát sinh, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng PHỤ LỤC hợp đồng
 • Cách thức thanh toán: Bằng TIỀN MẶT hoặc CHUYỂN KHOẢN thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.

Giá dịch vụ sẽ không gồm có thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà người mua phải nộp theo pháp luật của pháp lý .

Phương thức liên hệ

Liên hệ trực tiếp

 • Gặp trực tiếp luật sư tranh tụng tại TRỤ SỞ CÔNG TY: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3, TP. HCM
 • Tại Văn Phòng Luật sư Quận Bình Thạnh: 277/45 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 15, Bình Thạnh, HCM

Liên hệ trực tuyến

 • Luật Long Phan PMT nhận hỗ trợ dịch vụ luật sư trực tuyến 24/7 qua các hình thức như sau:
 • Tư vấn pháp luật qua EMAIL: [email protected]
 • Tư vấn pháp luật qua FACEBOOK: Fanpage Luật Long Phan
 • Tư vấn luật qua ZALO: 1900636387
 • Cần dịch vụ luật sư tranh tụng vui lòng liên hệ TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI 1900 63.63.87

Trên đây là bài viết về thông tin Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói. Nếu có vấn đề nào cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.63.63.87, Luật sư của Long Phan PMT hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp lý khác nhau. Hotline 1900.63.63.87 luôn sẵn sàng lắng nghe những thắc mắc từ quý khách hàng mọi lúc, mọi nơi, kết nối bạn đến với những tư vấn từ những luật sư giỏi về chuyên môn, nhiệt tình trong công việc.

*Lưu ý: Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm và đối tượng khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp. Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ về email: [email protected] hoặc [email protected].

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 5 (64 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !