Ninh Bình cung cấp 1.226 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

Ninh Bình cung cấp 1.226 dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 ảnh 1

Với hiệu quả này, Ninh Bình thuộc nhóm những địa phương đi đầu hoàn thành xong chỉ tiêu phân phối dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn lao lý của Bộ tin tức và Truyền thông. Cụ thể, trong tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung ứng là 1.226 dịch vụ, có 1.002 dịch vụ cấp tỉnh, 151 dịch vụ cấp huyện, 55 dịch vụ cấp xã, 18 dịch vụ của BHXH và Công an tỉnh. Với việc cung ứng trực tuyến mức độ 4 so với 1.226 thủ tục hành chính đủ điều kiện kèm theo từ ngày 10/9/2021, Ninh Bình trở thành một trong số những địa phương hoàn thành xong sớm chỉ tiêu đưa 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức độ 4, góp thêm phần triển khai xong chỉ tiêu cung ứng 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức độ 4 của cả nước. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình thiết kế xây dựng chính quyền sở tại điện tử, chính quyền sở tại số của tỉnh Ninh Bình.

Để có được kết quả này, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 05/5/2021 về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến có đủ điều kiện ở mức độ 4 và tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Hiện, Ninh Bình đã hoàn thành kế hoạch đề ra, về đích trước thời hạn.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong những chỉ tiêu cơ bản đầu tiên và quan trọng thuộc mục tiêu “Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội” của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, việc cung ứng 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên trực tuyến mức 4 cho người dân, doanh nghiệp trên địa phận tỉnh là một bước hiện thực hóa tiềm năng “ Chính quyền thiết kế, ship hàng người dân và doanh nghiệp ”, “ Lấy người dân và doanh nghiệp làm TT ” góp thêm phần “ Phát triển nhà nước số một cách toàn diện và tổng thể, tổng lực, phát huy tác dụng đạt được, tập trung chuyên sâu nguồn lực, kêu gọi sự tham gia của cả mạng lưới hệ thống chính trị, … cơ bản hoàn thành xong những chỉ tiêu tăng trưởng nhà nước điện tử vào năm 2021 và hình thành nhà nước số vào năm 2025 ” theo quan điểm đã được xác lập tại Quyết định số 942 / QĐ-TTg. Việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cho phép người dân và doanh nghiệp thực thi thủ tục hành chính trên thiên nhiên và môi trường mạng mọi lúc, mọi nơi, không phân biệt khoảng cách địa lý, tiết kiệm chi phí thời hạn, ngân sách, bảo vệ môi trường tự nhiên, phòng chống dịch bệnh, vô hiệu khó khăn vất vả do đi lại từ vùng sâu vùng xa đến trụ sở cơ quan hành chính. Bên cạnh đó, cũng giúp minh bạch hóa triệt để quy trình giải quyết và xử lý hồ sơ của cơ quan hành chính nhà nước, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp ; tăng hiệu suất kinh tế tài chính. Trước khi phân phối 100 % dịch vụ công đủ điều kiện kèm theo lên mức độ 4, Ninh Bình cũng đã tiến hành nhiều giải pháp và nguồn lực để thôi thúc số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trong xử lý TTHC. Tuy nhiên, tỷ suất hồ sơ trực tuyến mức độ 4 từ đầu năm 2021 đến ngày 30/8/2021 mới đạt khoảng chừng 15 %, tập trung chuyên sâu vào một số ít nghành nghề dịch vụ : Chứng thực, Đường bộ, Xúc tiến thương mại.