Ngành hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành hải quan đạt 91%. Theo kế hoạch, toàn ngành sẽ tiếp tục tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11/2021, ngành hải quan đã cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 215 / 237 thủ tục hành chính, đạt tỷ suất 91 % tổng số thủ tục hành chính do cơ quan hải quan triển khai. Trong đó, có 209 thủ tục đã được cung ứng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, đạt tỷ suất 88 % .

Ngành hải quan cung cấp 209 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
91% thủ tục ngành hải quan đạt mức độ 3, 4. (Ảnh minh họa: Tổng cục Hải quan)

Theo kế hoạch, năm 2021, ngành hải quan liên tục tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia .

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã cập nhật 26/26 dịch vụ công trực tuyến trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Đơn vị cũng đang phối hợp với Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính –  Văn phòng Chính phủ và Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính thực hiện tích hợp kỹ thuật và kiểm thử. Nhiều khả năng trong quý IV sẽ hoàn tất tích hợp tất cả 26 dịch vụ công trực tuyến này lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Như vậy, đến hết năm 2021, dự kiến tổng số dịch vụ công trực tuyến trong nghành hải quan được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia là 98 .Song song với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành, với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ huy vương quốc về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa vương quốc và tạo thuận tiện thương mại, Tổng cục Hải quan đã thực thi hiệu suất cao nhiều trách nhiệm .

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến 30/11, Cơ chế một cửa quốc gia đã có 235 thủ tục hành chính của 13 Bộ, ngành kết nối, với trên 4,5 triệu bộ hồ sơ của hơn 51.000 doanh nghiệp. Sau khoảng 6 năm vận hành chính thức, đến tháng 10/2021, số Bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia đã tăng gấp 4 lần.

Nước Ta đã liên kết chính thức Cơ chế một cửa ASEAN để trao đổi thông tin ghi nhận nguồn gốc mẫu D điện tử với tổng thể 9 nước thành viên ASEAN. Đến ngày 30/11, tổng số C / O Nước Ta nhận từ những nước ASEAN là 453.098 C / O. Tổng số C / O Nước Ta gửi sang những nước là hơn 1,1 triệu C / O .

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung.

Dự kiến Nước Ta triển khai xong quá trình liên kết thử nghiệm và liên kết chính thức trong năm 2021. Sau đó, sẽ sẵn sàng chuẩn bị những nhu yếu tương quan để liên kết thử nghiệm trao đổi ghi nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022 .Duy VũGiảm chi phí và gánh nặng cho doanh nghiệp nhờ điện tử hóa thủ tục hải quan

Giảm chi phí và gánh nặng cho doanh nghiệp nhờ điện tử hóa thủ tục hải quan

Việc điện tử hóa những chứng từ trong triển khai thủ tục hải quan là một trong những nguyên do giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thời hạn, ngân sách triển khai những thủ tục thương mại qua biên giới so với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu .