Đồng Tháp: Mục tiêu cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 vào năm 2025

Đồng Tháp đề ra mục tiêu cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 vào năm 2025
Đồng Tháp đề ra mục tiêu cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 vào năm 2025 (ảnh minh họa)

Một trong những trách nhiệm quan trọng được đề ra là tuyên truyền, thông dụng, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp và những tổ chức triển khai, cá thể có tương quan về những thủ tục hành chính trên môi trường tự nhiên điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và những quyền lợi khi lựa chọn phương pháp thực thi này nhằm mục đích tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, giảm ngân sách. Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính và thủ tục hành chính, đưa ra lộ trình phân phối những thủ tục hành chính triển khai trên môi trường tự nhiên điện tử để ưu tiên triển khai từng năm, bảo vệ phân phối 80 % dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Việc triển khai ứng dụng chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; xây dựng, triển khai ứng dụng cấp bản sao điện tử từ sổ gốc cho cơ quan thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết đối với các thủ tục hành chính này cũng được nêu trong kế hoạch.

Cùng với đó là thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện ký số đúng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ.

Khảo sát, kiến thiết xây dựng cơ sở tài liệu, số hóa tác dụng xử lý thủ tục hành chính còn hiệu lực thực thi hiện hành bảo vệ triển khai xong trước ngày 31/12/2025. Thực hiện quy đổi những hiệu quả xử lý thủ tục hành chính đã cấp từ văn bản giấy sang văn bản điện tử hoặc thông tin số để bảo vệ cho việc thực thi thủ tục hành chính trên môi trường tự nhiên điện tử. Xây dựng, hoàn thành xong kho quản trị tài liệu điện tử của tổ chức triển khai, cá thể ; thực thi liên thông, tích hợp từ kho tài liệu vương quốc được tiến hành từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp bộ, những tỉnh, thành phố thường trực TW để tương hỗ quản trị, tàng trữ thông tin, tài liệu điện tử tương quan đến thanh toán giao dịch hành chính của tổ chức triển khai, cá thể so với Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp .