Cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19

.

Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tìm hiểu về các thủ tục hành chính hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Người dân truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tìm hiểu về các thủ tục hành chính hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

( ĐN ) – Để tương hỗ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả do đại dịch Covid-19, Văn phòng nhà nước và những cơ quan tương quan đã phối hợp phân phối 8 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia ( DVCQG ) .

Theo đó, triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ LĐ – TBXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Tài chính, Tập đoàn VNPT xây dựng và cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

8 dịch vụ công được cung cấp bao gồm: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân; Gửi phản ánh, kiến nghị.

Xem thêm: Công an thành phố Hà Nội tiếp công dân định kỳ

Cũng theo Văn phòng nhà nước, việc triển khai những TTHC trên Cổng DVCQG theo hướng tận dụng tối đa những tài liệu đã liên kết, liên thông giữa Cổng DVCQG với những cơ sở tài liệu, mạng lưới hệ thống thông tin chuyên ngành của những cơ quan có thẩm quyền xử lý được nhanh gọn, kịp thời, công khai minh bạch, minh bạch, đúng đối tượng người tiêu dùng, không bị trùng lặp, không bị tận dụng, trục lợi chủ trương. Đồng thời, nhằm mục đích giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng người tiêu dùng với chính quyền sở tại trong xử lý chính sách, chủ trương nhất là trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp .

Hồ Thảo