Bảo hiểm xã hội thành phố: Đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong công tác cải cách TTHC

Để tiếp tục tạo chuyển biến trong thời gian tới, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Bảo hiểm xã hội thành phố vừa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, tăng cường kỷ cương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị… góp phần xây dựng hình ảnh ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của tổ chức và cá nhân, đặc biệt là việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Bảo hiểm xã hội thành phố hướng đến tiềm năng duy trì và tăng cường CCHC, trong đó chú trọng trấn áp THHC, không phát sinh thêm thủ tục, gây khó khăn vất vả, phiền hà cho tổ chức triển khai, cá thể trong xử lý việc làm. Đẩy mạnh thanh toán giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong công tác làm việc cải cách TTHC, bảo vệ giải quyết và xử lý thấu đáo, tận tình, kịp thời, rất đầy đủ và đúng lao lý những chính sách, chủ trương BHXH, BHYT, BHTN so với cá thể, tổ chức triển khai và doanh nghiệp .

Theo Kế hoạch, trong năm 2022, Bảo hiểm xã hội thành phố liên tục thanh tra rà soát những TTHC không còn tương thích để cắt giảm, đơn giản hóa những TTHC nhằm mục đích rút ngắn thời hạn, giảm hồ sơ, sách vở và tiết kiệm ngân sách và chi phí ngân sách triển khai TTHC. Thực hiện chính sách Một cửa và Một cửa liên thông trong xử lý TTHC, tiến hành tiếp đón hồ sơ và trả tác dụng TTHC tại bộ phận Hành chính công những Q., huyện ; qua dịch vụ bưu chính công ích bảo vệ văn minh chuyên nghiệp và hiệu suất cao … Bên cạnh đó, chú trọng đến công tác làm việc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, tập huấn kỹ năng và kiến thức quản trị nhà nước, kiến thức và kỹ năng chỉ huy, quản trị, phổ cập văn bản mới ; tu dưỡng những kiến thức và kỹ năng về truyền thông online, tiếp xúc, ứng xử cho đội ngũ viên chức quản trị và viên chức, người lao động thao tác tại Bộ phận Một cửa .Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội thành phố nhu yếu đội ngũ CCVC triển khai cam kết không gây khó khăn vất vả, phiền hà, sách nhiễu người dân, tổ chức triển khai, doanh nghiệp và coi đây là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để chấm điểm nhìn nhận, xếp loại CCVC hàng quý và hàng năm .

Bảo hiểm xã hội thành phố cũng triển khai các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác hậu kiểm, quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các thủ tục chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng mức hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, rút ngắn thời gian chi trả, nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng…

Xác định cải cách TTHC là trách nhiệm trọng tâm nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo thông thoáng, thuận tiện để tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, ngân sách cho người dân, tổ chức triển khai và doanh nghiệp, thời hạn tới Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tăng cường hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong thanh toán giao dịch với tổ chức triển khai, cá thể và hoạt động giải trí quản trị của ngành. Đồng thời, tập trung chuyên sâu đôn đốc kiểm tra tác dụng thực thi, giải quyết và xử lý nghiêm cán bộ, công chức và người đứng đầu thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm, xảy ra thực trạng phiền hà cho người dân cũng như doanh nghiệp .

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin

Nguồn tin

haiphong.gov.vn

QR Code

QR CODE: Bảo hiểm xã hội thành phố: Đẩy mạnh giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến trong công tác cải cách TTHC

Chúng tôi trên Mạng Xã hội

Fanpage Facebook

Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng

QR Code Fanpage

Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng

Tin khác