Than Quảng Ninh – VPF

Đào Duy Khánh Đào Duy Khánh 183 77 Trung vệ 30-01-1994 0 1 0 2 0 Phùng Kim Trường
Phùng Kim Trường 170 65 Tiền vệ 23-05-1996 0 0 0 0 0 Nguyễn Thanh Hiền Nguyễn Thanh Hiền 175 75 Hậu vệ 16-04-1993 1 0 0 5 1 Nghiêm Xuân Tú Nghiêm Xuân Tú 174 63 Tiền vệ 28-08-1988 3 0 0 9 0 Hoàng Tuấn Anh Hoàng Tuấn Anh 175 76 Hậu vệ 23-08-1990 0 0 0 0 0 Silva Dos Anios Joel Vinicius Silva Dos Anios Joel Vinicius 185 75 Tiền đạo 1994 7 0 0 1 0 Phan Minh Thành Phan Minh Thành 192 78 Thủ môn 22/11/1998 0 0 0 0 0 Teofilo Soares Eydison Teofilo Soares Eydison 178 82 Tiền đạo 30-05-1988 21 0 0 2 0 Đặng Quang Huy Đặng Quang Huy 178 68 Trung vệ 21-10-1992 0 0 0 1 0 Bạch Đăng Khoa Bạch Đăng Khoa 165 62 Tiền vệ 28-02-1993 0 0 0 0 0 Gustavo Santos Gustavo Santos 195 80 Trung vệ 23-02-1995 0 0 0 4 0 Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior Claudecir Dos Reis Rodrigues Junior 180 86 Tiền đạo 29-06-1989 3 0 0 0 0 Nguyễn Hữu Khôi Nguyễn Hữu Khôi 173 70 Tiền vệ 01/04/1992 0 0 0 0 0 Lastro Neven Lastro Neven 186 84 Trung vệ 01/10/1988 2 0 0 7 1 Nguyễn Văn Việt Nguyễn Văn Việt 177 75 Hậu vệ 17-01-1989 0 0 0 3 0 Jermie Dwayne Lynch Jermie Dwayne Lynch 190 78 Tiền đạo 24-03-1991 10 0 0 4 0 Đoàn Văn Quý Đoàn Văn Quý 171 64 Hậu vệ 02-01-1998 0 0 0 2 0 Dyachenko Rodion Sergey Dyachenko Rodion Sergey 186 86 1983 11 0 0 2 0 Lê Tuấn Tú Lê Tuấn Tú 184 83 Trung vệ 16-07-1993 0 0 0 0 0 Vũ Hồng Quân Vũ Hồng Quân 170 66 Tiền vệ 1999 0 0 0 0 0 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn 178 74 Tiền đạo 25-02-2001 0 0 0 0 0 Đoàn Anh Việt Đoàn Anh Việt 186 75 Hậu vệ 15-08-1999 0 0 0 2 0 Nguyễn Hai Long Nguyễn Hai Long 168 62 Tiền vệ 27/08/2000 3 0 0 3 0 Bùi Ngọc Long Bùi Ngọc Long 163 55 Tiền vệ 06-10-2001 0 0 0 0 0 Trương Văn Huy Trương Văn Huy 175 60 Thủ môn 17-06-1999 0 0 0 0 0 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 177 67 Tiền vệ 28-12-2001 0 0 0 0 0 Phạm Nguyên Sa Phạm Nguyên Sa 172 68 Tiền vệ 17-01-1989 3 0 0 8 0 Huỳnh Tuấn Linh Huỳnh Tuấn Linh 180 80 Thủ môn 12-04-1991 0 0 0 5 0 Andre Diego Fagan Andre Diego Fagan 187 80 Tiền đạo 16-07-1987 6 0 0 1 0 Lê Tuấn Tú Lê Tuấn Tú 183 80 Trung vệ 16-07-1993 0 0 0 1 0 Pereira Diogo Junior 184 74 Tiền đạo 1990 2 0 0 0 0 Lê Sỹ Minh Lê Sỹ Minh 170 63 Trung vệ 23-03-1993 0 0 0 0 0 Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Văn Hậu 170 65 Hậu vệ 27-03-1989 0 0 0 0 0 Nguyễn Tiến Duy Nguyễn Tiến Duy 180 70 Trung vệ 29-04-1991 0 0 0 3 0 Lê Thế Mạnh Lê Thế Mạnh 173 72 Hậu vệ 10-11-1993 0 0 0 11 0 Trần Trung Hiếu Trần Trung Hiếu 177 80 Tiền vệ 02-02-1993 2 0 0 5 0 Phan Đình Vũ Hải Phan Đình Vũ Hải 183 81 Thủ môn 06-06-1994 0 0 0 0 0 Kouassi Yao Hermann 172 72 Tiền vệ 1990 7 0 0 1 0 Nguyễn Hoài Anh Nguyễn Hoài Anh 180 74 Thủ môn 03-10-1993 0 0 0 1 0 Dương Văn Khoa Dương Văn Khoa 172 60 Hậu vệ 06-05-1994 0 0 0 13 1 Dương Thanh Hào Dương Thanh Hào 178 72 Hậu vệ 23-06-1991 0 0 0 8 2 Vũ Viết Triều Vũ Viết Triều 180 73 Hậu vệ 23-02-1997 0 0 0 0 0 Nguyễn Thế Hưng Nguyễn Thế Hưng 168 67 Tiền vệ 18-07-1990 0 0 0 0 0 Giang Trần Quách Tân Giang Trần Quách Tân 175 60 Tiền vệ 08-03-1992 8 0 0 4 0 Vũ Thanh Tùng 170 64 Tiền vệ 26-03-1988 0 0 0 0 0 Hồ Hùng Cường Hồ Hùng Cường 170 65 Tiền vệ 13-04-1995 0 0 0 1 0 Trịnh Hoa Hùng Trịnh Hoa Hùng 173 69 Tiền vệ 07-11-1991 2 0 0 6 0 Nguyễn Hải Huy Nguyễn Hải Huy 172 67 Tiền vệ 18-06-1991 14 0 0 14 0 Đào Nhật Minh Đào Nhật Minh 173 68 Tiền vệ 27-04-1992 1 0 0 9 1 Nguyễn Văn Điều Nguyễn Văn Điều 175 69 Tiền vệ 03-09-1997 0 0 0 0 0 Mạc Hồng Quân Mạc Hồng Quân 180 78 Tiền đạo 1992 13 0 0 15 0 Phạm Trung Hiếu Phạm Trung Hiếu 169 63 Tiền vệ 02-09-1998 1 0 0 0 0 Nguyễn Huy Cường Nguyễn Huy Cường 183 77 Hậu vệ 08-11-1986 0 0 0 3 0 Nguyễn Xuân Hùng Nguyễn Xuân Hùng 173 69 Hậu vệ 01-02-1991 2 0 0 12 0 Nguyễn Văn Tám Nguyễn Văn Tám 180 73 Tiền đạo 26/01/1998 0 0 0 0 0 Patrick Leonardo Carneiro da Silva 183 87 23-08-1990 0 0 0 0 0