Nhận kết quả đăng ký kinh doanh tại nhà

Nhận tác dụng đăng ký kinh doanh thương mại tại nhà như thế nào ? Cách thức đăng ký nhận KQ đăng ký kinh doanh thương mại tại nhà .Theo lao lý tại luật doanh nghiệp 2020 việc đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn có thể triển khai bằng nhiều phương pháp như đăng ký kinh doanh thương mại qua mạng hoặc qua dịch vụ bưu chính

Điều 26. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Việc uỷ quyền thực hiện thủ tục qua dịch vụ bưu chính cũng được quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nhận tác dụng đăng ký kinh doanh thương mại tại nhà như thế nào ?

Sau khi thực thi hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thương mại việc nhận hiệu quả đăng ký doanh nghiệp tại nhà như thế nào ? Tuỳ từng địa phương hoàn toàn có thể có những phương pháp triển khai khác nhau

Nhận hiệu quả đăng ký kinh doanh thương mại tại nhà tại TP.HN

Đối với tại Hà Nội khách hàng có thể truy cập vào dịch vụ bưu chính công ích Hà Nội sau đó nhập thông tin để đăng ký nhận kết quả tại nhà. Hiện tại, Hà Nội đã áp dụng 100% đăng ký kinh doanh qua mạng

Đăng ký nhận ĐKKD tại nhà ở Hà Nội
Xem thêm : Thành Phố Hà Nội đăng ký kinh doanh thương mại qua mạng 100 %

Nhận tác dụng đăng ký kinh doanh thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh

Đối với những trường hợp đăng ký kinh doanh thương mại tại TP TP HCM khi nhận email hợp lệ sẽ kèm theo đường link đăng ký nhận hiệu quả tại nhà

Đăng ký nhận ĐKKD tại nhà ở HCM

Nhận hiệu quả tại nhà tại những địa phương khác

Các địa phương khác chưa có đường link để đăng ký nhận kết quả tại nhà. Tuy nhiên, các đơn vị có thể làm đơn đề nghị nhận kết quả qua đường bưu điện theo mẫu AZLAW cung cấp dưới đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN GIAO – NHẬN KẾT QUẢ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh …

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …
Mã số doanh nghiệp: …
Đồng ý đăng ký thực hiện giao, nhận kết quả giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ….  qua dịch vụ bưu chính.
Thông tin đăng ký như sau:
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …
Mã số doanh nghiệp: ….
Địa chỉ trụ sở chính: …
Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi
Số giấy biên nhận: 000.00.03.H33-210527-00xx
Người liên hệ: …
Số điện thoại liên hệ: …                  Email: …
Địa chỉ giao, nhận kết quả giải quyết TTHC: … (Ghi cụ thể địa chỉ nhận kết quả)

  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Hỏi đáp về những địa phương cho phép nhận hiệu quả tại nhà
Các cao nhân cho em hỏi chút: Ở hải phòng lấy kết quả cpn đc không nhỉ, có phải gửi giấy tờ gì cho phòng đkkd không? Xin cảm ơn Đáp : Làm 1 cái công văn gửi phòng đkkd là 2 hôm sau nhận đc ngay tác dụng bro ạ ! Anh (Chị) trong nhóm cho e hỏi: Thanh Hóa có cho đăng ký chuyển phát đăng ký kinh doanh về không ạ? Nếu được thì liên hệ như thế nào ạ? Em cảm ơn cả nhà ạ!

Đáp: E gửi biên nhận cho bên bưu cục, sau đó alo. Mất đúng tiền chuyển phát

Anh/chị cho hỏi chút ạ: em nộp hồ sơ thành lập mới ở Yên Bái, giờ muốn nhận kết quả qua đường bưu điện thì phải làm thủ tục gì ạ? Đáp : Gửi đơn đề xuất nhận tác dụng qua bưu điện tới phòng dkkd nhé bạn Mọi người ơi! Ở Thái Bình có đăng ký nhận trả kết quả qua bưu điện k ạ Đáp : Theo thông tin hiện tại phải đăng ký trực tiếp tại quầy Anh/ chị cho e hỏi Phú Thọ có trả kết quả qua đường bưu điện k ạ? Đáp : Phú Thọ có trả tác dụng qua đường bưu điện