Thuế VAT khi xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp khu chế xuất? – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

10 Tháng Mười Một, 2019

3.7
/
5
(
3

bình chọn

)

Hiện nay, có nhiêu doanh nghiệp đã thực thi bán hàng cho Khu công nghiệp. Trong số đó, rất nhiều doanh nghiệp được định nghĩa là Khu chế xuất. Doanh nghiệp tiêu biểu vượt trội lớn nhất là Samsung. Vậy bán hàng vào đây có đặc thù gì ? VAT khi xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp khu công nghiệp là gì ? Hãy cùng khám phá với 1ketoan.com ?

Căn cứ pháp luật

Căn cứ Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1
“ Thuế suất 0 % : vận dụng so với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu ; hoạt động giải trí thiết kế xây dựng, lắp ráp khu công trình ở quốc tế và ở trong khu phi thuế quan ; vận tải đường bộ quốc tế ; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ những trường hợp không vận dụng mức thuế suất 0 % hướng dẫn tại khoản 3 Điều này ”
Căn cứ khoản 1 điều 74 Thông tư số 38/2015 / TT-BTC ngày 25/03/2015 :
“ 1. Hàng hóa nhập khẩu Giao hàng hoạt động giải trí sản xuất loại sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất ( sau đây viết tắt là DNCX ) phải triển khai thủ tục hải quan theo pháp luật và sử dụng đúng với mục tiêu sản xuất, trừ những trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực thi hoặc không thực thi thủ tục hải quan :
a ) … …
b ) Hàng hoá là vật tư thiết kế xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ trong nước để kiến thiết xây dựng khu công trình, Giao hàng cho điều hành quản lý cỗ máy văn phòng và hoạt động và sinh hoạt của cán bộ, công nhân thao tác tại DNCX ; ”
Căn cứ Thông tư 219 / 2013 / TT-BTC tại Điều 9, Khoản 2 pháp luật về điều kiện kèm theo hưởng thuế suất 0 % như sau :
“ a ) Đối với hàng hoá xuất khẩu :

 • Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;
 • Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
 • Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”

Áp dụng thực tế xuất hóa đơn cho doanh nghiệp khu chế xuất

Dựa trên các điều khoản trên, có thể thấy rằng, các doanh nghiệp bán hàng/ xuất hóa đơn vào khu chế xuất cần chú ý:

 • Hầu hết các mặt hàng bán cho khu chế xuất có thể xuất hóa đơn 0% VAT
 • Tuy nhiên, doanh nghiệp cần làm một số thủ tục cụ thể:
  • Phải làm thủ tục hải quan theo quy định
  • Có chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hợp đồng bán, gia công…

Nếu doanh nghiệp không làm đủ thủ tục, sẽ không được hưởng mức thuế xuất Hóa Đơn đỏ VAT 0 %. Trường hợp này, phải xuất hóa đơn Hóa Đơn đỏ VAT 10 % như thông thường .
Tuy nhiên, 1 số loại sản phẩm sẽ được lựa chọn làm hoặc không làm thủ tục hải quan :

 • Hàng tiêu dùng, DNCX mua từ nội địa, phục vụ cho
  • Điều hành bộ máy văn phòng
  • Dinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc

Một số mẫu sản phẩm sẽ không được tính mức thuế xuất 0 %, gồm có :

 1. Dịch vụ bưu chính, viễn thông chiều đi ra nước ngoài (bao gồm cả dịch vụ bưu chính viễn thông cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan;
 2. Cung cấp thẻ cào điện thoại di động đã có mã số, mệnh giá đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào khu phi thuế quan).
 3. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác
 4. Hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan, trừ các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 5. Xăng, dầu bán cho xe ô tô của cơ sở kinh doanh trong khu phi thuế quan mua tại nội địa.
 6. Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan.
 7. Các dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm:
 • Cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi
 • Dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động
 • Dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);