Tfc Là Gì ? Các Công Thức Cơ Bản Về Lý Thuyết Chi Phí

Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Bài 4: Chi phí sản xuất trong ngắn hạn để nhận biết các loại chi phí tổng, chi phí đơn vị, tìm hiểu mối quan hệ giữa MC với AC và AVC, mối quan hệ giữa năng suất biên và chi phí biên.

Bạn đang xem : Tfc là gìĐang xem : Tfc là gì

1.Các loại chi phí tổng

1.1 Tổng chi phí cố định và thắt chặt ( TFC )1.2 Tổng chi phí biến hóa ( TVC )1.3 Tổng chi phí ( TC )

2.Các loại chi phí đơn vị

2.1 Chi phí cố định và thắt chặt trung bình ( AFC )2.2 Chi phí đổi khác trung bình ( AVC )2.3 Chi phí trung bình ( AC )2.4 Chi phí biên ( MC )

3.Mối quan hệ giữaMC với AC và AVC

3.1 Mối quan hệ giữa chi phí trung bình và chi phí biên3.2 Mối quan hệ giữa chi phí đổi khác trung bình ( AVC ) và chi phí biên ( MC )

4.Mối quan hệ giữa năng suất biên và chi phí biên, giữa năng suất trung bình và chi phí biến đổi trung bình

4.1 Mối quan hệ giữa hiệu suất biên ( MP ) và chi phí biên ( MC )4.2 Mối quan hệ giữa hiệu suất trung bình ( AP ) và chi phí biến hóa trung bình ( AVC )Hãy ĐK kênh Youtube duhoc-o-canada.com TV để theo dõi Video mới

Tóm tắt lý thuyết

Trong thời gian ngắn, quy mô sản xuất của doanh nghiệp không đổi, những yếu tố sản xuất được chia thành hai loại là yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt và yếu tố sản xuất đổi khác. Do đó chi phí chi cho những yếu tố sản xuất cũng chia làm 2 loại tương ứng : chi phí cố định và thắt chặt và chi phí đổi khác .

1.Các loại chi phí tổng

1.1Tổng chi phí cố định (TFC)

Tổng chi phí cố định và thắt chặt ( TFC ) là hàng loạt chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra trong mỗi đơn vị chức năng thời hạn cho những yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt, gồm có chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê nhà xưởng, tiền lương cho cỗ máy quản trị …Tổng chi phí cố định và thắt chặt sẽ không đổi, không nhờ vào vào sản lượng sản xuất. Đường biểu diễn trên đồ thị là đường thẳng nằm ngang song song trục sản lượng ( hình 4.8 )

1.2 Tổng chi phí biến đổi (TVC)

Tổng chi phí biến hóa ( TVC ) là hàng loạt chi phí mà doanh nghiệp chi ra để mua những yếu tố sản xuất đổi khác trong mỗi đơn vị chức năng thời hạn, gồm chi phí mua nguyên vật liệu, tiền trả lương cho công nhân …Tổng chi phí biến hóa phụ thuộc vào đồng biến với sản lượng và có đặc thù : Ban đầu, vận tốc ngày càng tăng của TVC chậm hơn vận tốc tăng của sản lượng. Sau đó, vận tốc ngày càng tăng của TVC nhanh hơn vận tốc tăng của sản lượng. Do đó, đường TVC khởi đầu xuất hiện lồi hướng lên, sau đó hướng xuống trục sản lượng ( hình 4.8 )*

1.3 Tổng chi phí (TC)

Tổng chi phí ( TC ) là hàng loạt chi phí mà doanh nghiệp chi ra cho toàn bộ những yếu tố sản xuất cố định và thắt chặt và yếu tố sản xuất đổi khác trong mỗi đơn vị chức năng thời hạn .Xem thêm : Học Bổng Du Học Úc năm nay – Học Bổng Du Học Úc Toàn Phần năm nayTC = TFC + TVCTổng chi phí nhờ vào đồng biến với sản lượng và có đặc thù tựa như như tổng chi phí biến hóa. Do đó đường TC đồng dạng với đường TVC và nằm trên đường TVC một đoạn bằng với TFC ( hình 4.8 )

2.Các loại chi phí đơn vị

2.1Chi phí cố định trung bình (AFC)

Chi phí cố định và thắt chặt trung bình ( AFC ) là chi phí cố định tính trung bình cho mỗi đơn vị chức năng loại sản phẩm, nó được xác lập bằng cách lấy tổng chi phí cố định và thắt chặt chia cho sản lượng tương ứng 🙁 AFC_i = frac ) ( 4.11 )Chi phí cố định và thắt chặt trung bình sẽ ngày càng giảm khi sản lượng sản xuất càng tăng. Do đó đường AFC có dạng hyperbol, là đường cong dốc xuống theo suốt chiểu dài của trục hoành ( hình 4.9 a )

2.2 Chi phí biến đổi trung bình (AVC)

Chi phí biến hóa trung bình ( AVC ) là chi phí biến hóa tính trung bình cho mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng, nó được xác lập bằng cách lấy tổng chi phí đổi khác chia cho sản lượng tương ứng 🙁 AVC_i = frac ) ( 4.12 )Từ đặc thù của đường TVC nên đường AVC thường có dạng chữ U, khởi đầu khi ngày càng tăng sản lượng thì AVC giảm dần và đạt cực tiểu. Nếu liên tục tăng sản lượng thì AVC sẽ tăng dần ( hình 4.9 )

2.3 Chi phí trung bình (AC)

Chi phí trung bình ( AC ) là tổng chi phí tính trung bình cho mỗi đơn vị chức năng mẫu sản phẩm tương ứng ở mỗi mức sản lượng, nó được xác lập bằng 2 cách :Hoặc lấy tổng chi phí chia cho sản lượng tương ứng 🙁 AC_i = frac ) ( 4.13 )Hoặc lấy chi phí cố định và thắt chặt trung bình cộng với chi phí biến hóa trung bình tương ứng ở mức sản lượng đó :AC. = AFC. + AVC ( 4.14 )Đường AC cũng có dạng chữ u và nằm trên đường AVC một khoảng chừng bằng AFC ( tương ứng với mỗi mức sản lượng ) .

2.4 Chi phí biên (MC)

Chi phí biên ( MC ) là sự biến hóa trong tổng chi phí hay trong tổng chi phí biến hóa khi đổi khác 1 đơn vị chức năng sản lượng sản xuất 🙁 MC = frac = frac ) ( 4.15 )Trên đồ thị, MC là độ dốc của đường TC hay đường TVC. Khi TC và TVC là hàm số, chi phí biên hoàn toàn có thể tính tương tự bằng cách lấy đạo hàm bậc nhất của hàm tổng chi phí hay của hàm tổng chi phí biến hóa 🙁 MC = frac = frac ) ( 4.16 )Trên đồ thị, đường MC cũng có dạng chữ U và là độ dốc của đường TC hay TVC ( hình 4.8, hình 4.9 ) .*

Ví dụ 11 : Trong thời gian ngắn, những loại chi phí sản xuất mẫu sản phẩm X của một doanh nghiệp như sau :Bảng 4.4 :

Q

TFC

TVC

TC

AFC

AVC

AC

MC

0150001500–––1009090801001201301501802001015001000250015010025020

1500

190034007595170301500280043005093,3143,34015003600510037,590127,5501500460061003092122601500580073002596,7121,77015007100860021,4101,4122,980150086001010018,8107,5126,3901500104001190016,7115,6132,21001500124001390015124139Từ bảng 4.4, tất cả chúng ta vẽ được những đường chi phí tổng và cac đường chi phí đơn vị chức năng bộc lộ trên đồ thị 4.10 a và 4.10 b**

3.Mối quan hệ giữaMC với AC và AVC

Trên đồ thị từ vị trí của những đường AC, AVC và AC ta thấy giữa chúng có mối quan hệ :

3.1 Mối quan hệ giữa chi phí trung bình và chi phí biên

Giữa chi phí biên ( MC ) và chi phí trung bình ( AC ) có mối quan hệ mật thiết như sau :Khi chi phí biên nhỏ hơn chi phí trung bình, thì chi phí trungbình giảm dần ( MC ightarrow ) AC giảm ) K hi chi phí biên bằng chi phí trung bình, thì chi phí trung bình đạt cực tiểu ( Khi MC = AC ( ightarrow ) AC min )Khi chi phí biên lớn hơn chi phí trung bình, thì chi phí trung bình tăng dần ( Khi MC > AC ( ightarrow ) AC tăng )Ta cũng hoàn toàn có thể chứng tỏ mối quan hệ nêu trên bằng đại số : ( AC = frac )Lấy đạo hàm cả 2 về ta có 🙁 frac = frac = frac – TC frac } = frac imes = frac ( MC – AC ) )Do đó :Khi MC AC ( implies ) MC – AC > 0 thì dAC / dQ > 0 ( implies ) AC tăng Khi MC = AC ( implies ) MC – AC = 0 thì dAC / dQ = 0 ( implies ) AC cực tiểu

3.2 Mối quan hệ giữa chi phí biến đổi trung bình (AVC) và chi phí biên (MC)

Cũng tựa như như mối quan hệ giữa MC và AC nghĩa là :Khi chi phí biên nhỏ hơn chi phí biến hóa trung bình, thì chi phí biến hóa trung bình giảm ( khi MC ightarrow ) AVC giảm ) Khi chi phí biên bằng chi phí đổi khác trung bình, thì chi phí biếnđổi trung bình đạt cực tiểu ( Khi MC = AVC ( ightarrow ) AVC min ) Khi chi phí biên lớn hơn chi phí biến hóa trung bình, thì chi phí biến hóa trung bình tăng ( Khi MC > AVC ( ightarrow ) AVC tăng )Như vậy, đường chi phí biên ( MC ) luôn cắt đường chi phí trung bình ( AC ) và đường chi phí đổi khác trung bình ( AVC ) tại điểm cực tiểu của cả 2 đường ( hình 4.9 ) .

4. Mối quan hệ giữa năng suất biên và chi phí biên, giữa năng suất trung bình và chi phí biến đổi trung bình

4.1Mối quan hệ giữa năng suất biên (MP) và chi phí biên (MC)

Với giá thuê lao động đã cho là PL, khi thuê thêm 1 đơn vị chức năng lao động, thì tổng phí tăng thêm đúng bằng giá thuê thêm một lao động : ( Delta TC = P_L ), đồng thời loại sản phẩm tăng thêm chính là hiệu suất biên của lao động : ( Delta Q = MP_L ). MC được tính theo công thức 🙁 MC = frac = frac ) ( 4.17 )Từ biểu thức ( 4.17 ), ta thuận tiện nhận thấy chi phí biên ( MC ) và hiệu suất biên ( MP ) có mối quan hệ nghịch biến, đơn cử :Khi hiệu suất biên tăng, thì chi phí biên giảm ( Khi MP ( uparrow ) ( ightarrow ) MC ( downarrow ) ) Khi hiệu suất biên đạt cực lớn, thì chi phí biên đạt cực tiểu ( Khi MPmax ( ightarrow ) MCmin ) Khi hiệu suất biên giảm thì chi phí biên tăng ( Khi MP ( downarrow ) ( ightarrow ) MC ( uparrow ) ) ( hình 4.11 )*

4.2 Mối quan hệ giữa năng suất trung bình (AP) và chi phí biến đổi trung bình (AVC)

Tương tự, ta cũng tìm ra mối quan hệ giữa AP và AVC qua công thức tính AVC:

( AVC = frac = frac = frac ) ( 4.18 )Từ biểu thức ( 4.18 ), tất cả chúng ta nhận thấy chi phí đổi khác trung bình ( AVC ) và hiệu suất trung bình ( AP ) cũng có mối quan hệ nghịch biến :Khi APL tăng, thì AVC giảm Khi APL đạt cực lớn, thì AVC đạt cực tiểu Khi APL giảm, thì AVC tăng ( hình 4.11 )