Hiệp Hội AAFCO Chấp Nhận Ấu Trùng RLĐ Làm Thức Ăn Chó

Không Chỉ Cho Chó Mà Còn Cho Mèo

Ấu Trùng RLĐ Được Chấp Thuận Làm Thức Ăn Cho Chó

Các thành viên của Hiệp hội các quan chức kiểm soát thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ (AAFCO) đã bỏ phiếu để ​​chấp thuận việc sử dụng ấu trùng ruồi lính đen khô (Ấu trùng ruồi lính đen – BSFL) trong thức ăn cho chó trưởng thành. Theo Sue Hays, giám đốc điều hành của AAFCO, thành phần này lần đầu tiên được giới thiệu như một thành phần thức ăn cho chó tiềm năng vào năm 2019, từ đó đến nay các thành viên của hiệp hội đã xem xét kỹ lưỡng về loài ruồi lính đen để đưa ra quyết định nêu trên.

Cô Sue Hays giải thích thêm: “Sự chấp thuận dự kiến ​​của AAFCO về Ấu Trùng RLĐ (Ấu trùng ruồi lính đen – BSFL) trong thức ăn cho chó trưởng thành có nghĩa là sắp tới nhiều cơ quan công quyền tại Mỹ sẽ chấp nhận thành phần Ruôi Linh Đen trong thức ăn và đồ ăn cho chó trưởng thành để phân phối ở các địa phương tương ứng của họ,”

=> Bài Liên Quan: Ấu Trùng Ruồi Lính Đen Được Mỹ Và EU Chấp Nhận Làm Thức Ăn Chăn Nuôi.

Sự chấp thuận dự kiến ​​của Ấu Trùng RLĐ (Ấu trùng ruồi lính đen - BSFL) trong thức ăn cho chó trưởng thành có nghĩa là nhiều cơ quan công quyền tại Mỹ sẽ chấp nhận thành phần Ruôi Linh Đen trong thức ăn và đồ ăn cho chó

Không Chỉ Cho Chó Mà Còn Cho Mèo

Cô cho Sue Hays biết thêm AAFCO hiện không chỉ xem xét Ấu Trùng RLĐ (Ấu trùng ruồi lính đen – BSFL) để sử dụng trong công thức thức ăn cho Chó mà sắp tới còn sẽ xem xét sử dụng cho mèo trưởng thành. Thành phần này thuộc loại ruồi lính đen đã được xuất hiện phổ biến trong các sản phẩm thức ăn cho chó khác nhau trong những năm gần đây, điều đã đã thúc giục AAFCO phải xem xét kể từ năm 2016.

Sue Hays đã báo cáo về việc sử dụng: “Trong chế độ ăn của loài đầu tiên được phê duyệt là kỳ nhông, mới nhất là chó, và sau này sẽ là những loại thú cưng khác, ấu trùng RLĐ là sản phẩm côn trùng duy nhất đã thành công trong quá trình xác định thành phần nghiêm ngặc của AAFCO”  Ủy ban Thức ăn Vật nuôi của AAFCO chú ý đến những tiềm nặng của việc sử dụng Ấu Trùng RLĐ (Ấu trùng ruồi lính đen – BSFL) trong việc làm thức ăn cho thú cưng.

=> Xem thêm: Thức Ăn Thú Cưng Từ Ấu Trùng Ruồi Lính Đen Đang Tăng Trưởng Cao Ở Anh

Hiệp Hội AAFCO là ai?

Thương Hội những quan chức trấn áp thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ ( AAFCO ) là hiệp hội thành viên tự nguyện của những cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang. Các thành viên của chúng tôi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo lao lý địa phương, tiểu bang hoặc liên bang của họ để kiểm soát và điều chỉnh việc bán và phân phối thức ăn chăn nuôi và thuốc điều trị bằng thuốc động vật hoang dã .

AAFCO là một công ty tư nhân phi lợi nhuận có những hoạt động Chính như sau:

  • Quy trình xác định các thành phần được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và thức ăn cho vật nuôi.
  • Một diễn đàn nơi các cơ quan nhà nước, cơ quan liên bang và ngành phát triển ngôn ngữ thống nhất mà các bang tại Mỹ có thể áp dụng hoặc tham chiếu trong luật liên quan tới việc kiểm soát thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ .
  • Hai cuộc họp mỗi năm bao gồm các khóa đào tạo chuyên biệt cho các thành viên và ngành về kiểm soát thức ăn chăn nuôi.

AAFCO-logo